Pöytäkirja
HaVP
62
2020 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 8.12.2020 klo 12.15—13.50
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (6, 7, 8, 9) (5 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-336396
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
/ A3
Muu asiakirja EDK-2020-AK-340203
sihteerin täydennysesitykset 07122020.pdf
/ B3
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 27.11.2020 jaetun mietintöluonnoksen. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Sihteerin täydennysesityksiä 7.12.2020 mietintöluonnokseen 27.11.2020. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Mietintö hyväksyttiin sihteerin täydennysesitysten mukaisesti muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-332059
OSA; komission ehdotus Eurodac-asetuksen muuttamiseksi; U-jatkokirje
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-337965
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri)
/ A4
Muu asiakirja EDK-2020-AK-340072
U_30_2020_vp_Eurodac -täydennyksiä lausuntoluonnokseen 04122020.pdf
/ B4
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 4.12.2020 jaetun lausuntoluonnoksen. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Sihteerin täydennysesityksiä 8.12.2020 lausuntoluonnokseen 4.12.2020. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Lausunto hyväksyttiin sihteerin täydennysesityksen mukaisesti muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-326998
EU; Komission tiedonanto EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-339942
EU; EU:n huumausainestrategian jatkovalmistelu neuvostossa komission tiedonannon pohjalta
EJ 24/2020 vp - E 128/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340075
E 128/2020 vp HaV 08.12.2020 erityisasiantuntija Anne Lamminmäki, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
SM ja STM yhteinen / A5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340034
E 128/2020 vp HaV 08.12.2020 kehittämisneuvos Aarne Kinnunen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340005
E 128/2020 vp HaV 08.12.2020 poliisitarkastaja Jaakko Sonck, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ C5
Valiokunnassa oli ennakollisesti käsiteltävänä myös EJ 24/2020 vp - E 128/2020 vp. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Elina
Kotovirta
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Anne
Lamminmäki
sisäministeriö
liite
kehittämisneuvos
Aarne
Kinnunen
oikeusministeriö
liite
poliisitarkastaja
Jaakko
Sonck
Poliisihallitus
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-339839
Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 
7
Sisäministeriön selvitys EU:n yhteentoimivuusasetusten 2019/817 ja 818 kansallisesta toimeenpanosta
Valiokunnan oma asia
O 66/2020 vp
Valiokunnan kokoukselle varatun ajan päättyessä asiantuntijakuuleminen päätettiin siirtää kevätistuntokauden alkuun. 
8
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi valtioneuvoston kanslian COVID-19 -tutkimuskatsaus 7/2020. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 10.12.2020 klo 11.45. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 9.12.2020 9.37