Pöytäkirja
HaVP
64
2020 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 22.1.2021 klo 11.00—12.40
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (5 osittain) (6, 7, 8)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Sihteerit
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Sisäministeriön perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys siviilitiedustelulainsäädännöstä
Valiokunnan oma asia
Muu asiakirja EDK-2020-AK-343897
SM_selvitys_O_79_2020_vp_22012021.pdf
/ A3
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: sisäministeriön perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys siviilitiedustelua koskevasta lainsäädännöstä. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345044
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345047
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 ylitarkastaja Tomi Paavola, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345049
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 lainsäädäntöneuvos Mira Turpeinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345050
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 lainsäädäntöneuvos Tiina Ferm, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ D5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345051
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 ylitarkastaja Outi Leinonen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ E5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345052
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 hallitusneuvos Janne Öberg, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ F5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345053
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 hallitussihteeri Sami Teräväinen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ G5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345054
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
/ H5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345055
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 osastopäällikkö Susanna Metsälampi, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
/ I5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345057
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 poliisiylitarkastaja Karl Linderborg, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ J5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345058
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 tulliylitarkastaja Sami Vainikka, Tulli Asiantuntijalausunto
/ K5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345059
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
/ L5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345060
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 lakimies Jean-Tibor IsoMauno, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ M5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345061
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
/ N5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345083
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
/ O5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345062
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto
/ P5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345063
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Suomen ortodoksinen kirkollishallitus Asiantuntijalausunto
/ Q5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345064
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
/ R5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345065
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Puolustusvoimat Asiantuntijalausunto
/ S5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345066
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ T5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345067
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
/ U5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345068
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
/ V5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345069
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Turun kaupunki Asiantuntijalausunto
/ W5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345070
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Jämsän kaupunki Asiantuntijalausunto
/ X5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345071
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
/ Y5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345072
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto
/ Z5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345073
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Finnair Oyj Asiantuntijalausunto
/ Å5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345074
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
/ Ä5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345075
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
/ Ö5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345076
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
/ AA5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345077
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
/ AB5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345078
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Akava ry Asiantuntijalausunto
/ AC5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345079
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Suomen Varustamot ry Asiantuntijalausunto
/ AD5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345080
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 Suomen Taksiliitto ry Asiantuntijalausunto
/ AE5
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ AF5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345377
HE 245/2020 vp HaV 22.01.2021 hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ AG5
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-345551
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
/ AH5
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 14.1.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Anni-Riitta
Virolainen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Liisa
Katajamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Mirka-Tuulia
Kuoksa
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Stina
Oksa
sosiaali- ja terveysministeriö
ylitarkastaja
Tomi
Paavola
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Mira
Turpeinen
oikeusministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Marietta
Keravuori-Rusanen
oikeusministeriö
lainsäädäntöneuvos
Tiina
Ferm
sisäministeriö
liite
ylitarkastaja
Outi
Leinonen
sisäministeriö
liite
hallitusneuvos
Janne
Öberg
valtiovarainministeriö
liite
hallitusneuvos
Ismo
Mäenpää
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Riitta
Aejmelaeus
valtiovarainministeriö
hallitussihteeri
Sami
Teräväinen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
lainsäädäntöjohtaja
Hanna
Nordström
puolustusministeriö
liite
osastopäällikkö
Susanna
Metsälampi
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
poliisiylitarkastaja
Karl
Linderborg
Poliisihallitus
liite
tulliylitarkastaja
Sami
Vainikka
Tulli
liite
aluehallintoylilääkäri
Laura
Nikunen
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
liite
lakimies
Jean-Tibor
IsoMauno
Suomen Kuntaliitto
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
liite
Kirkkohallitus
liite
Suomen ortodoksinen kirkollishallitus
liite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
Puolustusvoimat
liite
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
Vantaan kaupunki
liite
Turun kaupunki
liite
Jämsän kaupunki
liite
VR-Yhtymä Oy
liite
Linja-autoliitto
liite
Finnair Oyj
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Suomen Varustamot ry
liite
Suomen Taksiliitto ry
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.1.2021 vastineen antamista varten: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Anni-Riitta
Virolainen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Liisa
Katajamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Mirka-Tuulia
Kuoksa
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Stina
Oksa
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 20 loppuun lisättiin uusi virke: "Hallintovaliokunta toteaa, että on syytä jatkaa koronakoirien kouluttamista ja hyödyntämisen selvittämistä". 
Kappaleen 43 loppuun lisättiin uusi virke: "Mahdollisten kompensaatiomekanismien osalta valiokunta viittaa perustusvaliokunnan lausuntoon PeVL 44/2020 vp". 
Kappale 44 hyväksyttiin näin kuuluvana: " Hallintovaliokunta on erittäin huolissaan siitä, että esimerkiksi Virosta kohdistuu työmatkaliikenteen myötä ja itärajan yli Venäjältä tapahtuvan muun liikenteen johdosta Suomeen erittäin vakava riski covid-19-epidemian olennaisesta pahenemisesta johtuen muun ohella esimerkiksi naapurimaiden Suomea moninkertaisesti pahemmasta tautitilanteesta ja erittäin herkästi tarttuvan virusmuunnoksen leviämisestä. Testausta on rajoilla lisätty, mutta ongelmana on, että vain osa maahan saapuvista suostuu vapaaehtoiseen testaukseen. On vaarana, että myös nyt esillä olevan tartuntatautilain muutosten käyttöön oton myönteiset vaikutukset menetetään, ellei rajaliikennettä voida nykyistä tehokkaammin sulkea ja/tai määrätä ennakkotestejä, pakollisia testejä, karanteeneja ja muita tehokkaita toimenpiteitä nykyistä sujuvammin covid-19-viruksen leviämisen tehokkaaksi estämiseksi rajaliikenteen kautta". 
Kappaleen 45 loppuun lisättiin uusi virke: "Hallitus on tänään 22.1.2021 neuvottelemassa ja päättämässä uusista toimenpiteistä rajaturvallisuuden parantamiseksi". 
Kappaleen 46 loppuun lisättiin uusi virke: "Hallintovaliokunta esittääkin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että sosiaali- ja terveysvaliokunta edellyttäisi hallituksen antavan nyt puheena olevan raja-HE:n eduskunnalle kiireellisesti". 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345140
HE 243/2020 vp HaV 14.01.2021 hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ A6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344900
HE 243/2020 vp HaV 14.01.2021 kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto
/ B6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345107
HE 243/2020 vp HaV 14.01.2021 lainsäädäntöneuvos Johannes Heikkonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345084
HE 243/2020 vp HaV 14.01.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
/ D6
HE 243/2020 vp HaV 22.01.2021 Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto
/ E6
Ennakkokäsittely 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 14.1.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Hanna
Kiiskinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
kirkkoneuvos
Pirjo
Pihlaja
Kirkkohallitus
liite
lainsäädäntöneuvos
Johannes
Heikkonen
oikeusministeriö
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Kirkkohallitus
liite
Käytiin epävirallista valmistavaa keskustelua. 
7
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2021-AK-345780
kokousraportti Bryssel syksy 2020.pdf
/ A7
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi kokousraportti Europolin parlamentaarisen valvontaryhmän (Joint Parliamentary Scrutiny Group, JPSG) etänä järjestetystä kokouksesta Brysselissä 28.-29.9.2020. 
Todettiin, että JPSG:n seuraava kokous järjestetään etäkokouksena Lissabonissa 1. - 2.2.2021. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 4.2.2021 klo 11.45. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
Viimeksi julkaistu 25.1.2021 12.49