Pöytäkirja
HaVP
67
2018 vp
Hallintovaliokunta
Keskiviikko 6.6.2018 klo 11.15—12.20
Läsnä
puheenjohtaja
Juho
Eerola
ps
varapuheenjohtaja
Timo V.
Korhonen
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Mika
Kari
sd
jäsen
Kari
Kulmala
sin (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Sirpa
Paatero
sd
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Joona
Räsänen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Tapani
Tölli
kesk (7, 8, 9) (6 osittain)
varajäsen
Pertti
Hakanen
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varajäsen
Lasse
Hautala
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varajäsen
Antti
Rantakangas
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varajäsen
Kari
Tolvanen
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Toimenpidealoite varaamisrekisterin perustamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Toimenpidealoite talonkirjaan merkittävän muuttoilmoituksen ja talonkirjan säätämisestä pakollisiksi
Toimenpidealoite
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Esityslistan liite EDK-2018-AK-195317
lausuntopyyntö peville_06062018_allekirjoitettu.pdf
/ A5
Esityslistan liite EDK-2018-AK-195099
peviin menevä liite.pdf
/ B5
Valiokunta päätti pyytää perustuslakivaliokunnan lausunnon hallinnollisen seuraamusmaksun määräämiseen liittyvästä sääntelykokonaisuudesta, liite HaVP 67/2018 vp / A5 ja B5. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194754
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 tulosalueen johtaja Pauliina Helminen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ A6
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194808
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 opetusneuvos Maija Airas, Opetushallitus Asiantuntijalausunto
/ B6
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194773
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 henkilöstöasiantuntija Tanja Malo, Finnish Academic Mobility Support -verkosto (FAMO) Asiantuntijalausunto
/ C6
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194797
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ D6
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194739
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ E6
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194778
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
/ F6
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194803
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
/ G6
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194764
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto
/ H6
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194714
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 Akava ry Asiantuntijalausunto
/ I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-195071
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
/ J6
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194715
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 Professoriliitto ry Asiantuntijalausunto
/ K6
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194736
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
/ L6
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194852
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
/ M6
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194716
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
/ N6
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194788
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
/ O6
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194804
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
/ P6
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194717
HE 21/2018 vp HaV 06.06.2018 Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
/ Q6
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
tulosalueen johtaja
Pauliina
Helminen
Maahanmuuttovirasto
liite
opetusneuvos
Maija
Airas
Opetushallitus
liite
henkilöstöasiantuntija
Tanja
Malo
Finnish Academic Mobility Support -verkosto (FAMO)
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sisäministeriö, rajavartio-osasto
liite
ulkoministeriö
liite
Kansaneläkelaitos
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Professoriliitto ry
liite
Sivistystyönantajat ry
liite
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
liite
Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry
liite
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
Suomen Akatemia
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Eduskunnan vastaus
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194763
HE 19/2018 vp HaV 06.06.2018 johtava asiantuntija Noora Kallio, Väestörekisterikeskus Asiantuntijalausunto
/ A7
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194762
HE 19/2018 vp HaV 06.06.2018 tulosalueen johtaja Kaj Välimäki, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ B7
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-195072
HE 19/2018 vp HaV 06.06.2018 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ C7
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-194796
HE 19/2018 vp HaV 06.06.2018 henkikirjoittaja Maisa Gynther, Uudenmaan maistraatti Asiantuntijalausunto
/ D7
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Noora
Kallio
Väestörekisterikeskus
liite
tulosalueen johtaja
Kaj
Välimäki
Maahanmuuttovirasto
liite
tietosuojavaltuutettu
Reijo
Aarnio
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
henkikirjoittaja
Maisa
Gynther
Uudenmaan maistraatti
liite
8
Muut asiat
Keskusteltiin asiassa HE 201/2017 vp kuultavista asiantuntijoista. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 7.6.2018 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 6.5.2019 12.15