Pöytäkirja
HaVP
7
2019 vp
Hallintovaliokunta
Keskiviikko 19.6.2019 klo 11.15—12.15
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Mika
Raatikainen
ps
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Veijo
Niemi
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2019. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-255746
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
/ A4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Perusteluiden 8. kappaleen kolmanteen virkkeeseen lisättiin sana "lähes". 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (EU-Kanada matkustajarekisteritietojen käyttöä koskeva sopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Muu asiakirja EDK-2019-AK-255905
VAITELIAISUUS_UJ_2_2019vp_Perusmuistio.pdf
Muu asiakirja EDK-2019-AK-255853
VAITELIAISUUS_OM_Jaatinen_19062019_U_67_2013vp_UJ_2_2019vp.pdf
/ A5
Valiokunnassa oli kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Tanja
Jaatinen
oikeusministeriö
Päätettiin perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta oikeusministeriön asiantuntijalausunnossa mainittujen sopimusneuvottelujen sisällöstä Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi, kunnes valtuudet sopimuksen allekirjoittamiseksi EU:n puolesta on saatu. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Europolin parlamentaarinen valvonta (JPSG)
Valiokunnan oma asia
Muu asiakirja EDK-2019-AK-256175
JPSG Draft agenda September 2019 v 7 May.pdf
/ A6
Muu asiakirja EDK-2019-AK-255754
taustatietoa JPSG delegaation nimeämiseksi.pdf
Merkitään valiokunnalle jaetuksi: Draft agenda: Joint Parliamentary Scrutiny Group on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) - 5th meeting. 
Keskusteltiin Europolin parlamentaarisen valvontaryhmän (JPSG) kokouksesta 23.-24.9.2019 Brysselissä ja hallintovaliokunnan delegaation kokoonpanosta. 
7
Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat
Valiokunnan oma asia
Muu asiakirja EDK-2019-AK-255902
Immigration_conference_program_EN_18.6.2019 _OL_täydennykset_FI.pdf
/ A7
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Inter-parliamentary Conference on Asylum and Immigration 8-9.September 2019 - ohjelmaluonnos. 
Keskusteltiin hallintovaliokunnan Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen kuuluvasta Maahanmuuttokokouksesta 8. - 9.9.2019 Pikkuparlamentissa ja valiokunnan delegaation kokoonpanosta. 
8
Muut asiat
Todettiin Suomen Kuntaliiton kutsu Kuntamarkkinoille, lounastilaisuus keskiviikkona 11.9.2019 klo 12.30, Kuntatalo, Aallotar-ravintola. 
Todettiin, että hallintovaliokunnan opinto- ja tutustumismatka suuntautuu Viroon alkusyksystä. 
Keskusteltiin hallintovaliokunnan perinteisestä vierailusta sisäministeriön Moisniemeen. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 25.6.2019 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 26.6.2019 14.27