Viimeksi julkaistu 1.7.2022 11.27

Pöytäkirja HaVP 76/2022 vp Hallintovaliokunta Torstai 30.6.2022 klo 16.00—16.50 ja 19.00—20.20

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok (1, 2, 4, 5) (3 osittain) jäsen Tiina Elo vihr jäsen Eveliina Heinäluoma sd (1, 2, 4, 5) (3 osittain) jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk jäsen Mika Kari sd jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Mats Löfström jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk jäsen Mari Rantanen ps jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2) (3, 4 osittain) jäsen Matti Semi vas (4, 5) (3 osittain) jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Heikki Vestman kok jäsen Heidi Viljanen sd varajäsen Ben Zyskowicz kok (5) (3, 4 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 57/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 5/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 37/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-34314
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta
/ A3
Muu asiakirja EDK-2022-AK-36011
HE_94_2022vp_sihteerien_taydennysehdotuksia_30072022.pdf
/ B3

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 30.6.2022 jaetun mietintöluonnoksen. 

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Sihteerien täydennysehdotuksia mietintöluonnokseen 30.6.2022. 

Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 

Kokous keskeytettiin klo 16.50 ja päätettiin jatkaa sitä klo 19.00 

Kokousta jatkettiin klo 19.00 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sihteerien täydennysehdotuksilla muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Muut asiat

Keskusteltiin mietinnön HaVM 16/2022 vp - HE 94/2022 vp valmistumiseen liittyvän tiedotteen sisällöstä. 

5. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 7.9.2022 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne