Viimeksi julkaistu 13.9.2022 12.15

Pöytäkirja HaVP 77/2022 vp Hallintovaliokunta Keskiviikko 7.9.2022 klo 11.15—12.20

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (6 osittain) jäsen Mats Löfström r (12 osittain) jäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Mari Rantanen ps (13, 14, 15) (12 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Matti Semi vas jäsen Kari Tolvanen kok varajäsen Ben Zyskowicz kok (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (4 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  istuntoasiainneuvos Sanna Helopuro 

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 7 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi annetun hallituksen esityksen (19/2019 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 19/2019 vp
Hallituksen esitysHE 93/2019 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 4/2020 vp

Valtioneuvosto on päättänyt peruuttaa hallituksen esitykset HE 19/2019 vp ja HE 93/2019 vp. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 99/2022 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty sivistysvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 100/2022 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 106/2022 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava lakivaliokunnalle. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 118/2022 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

8. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta direktiiviksi pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta (uudelleenlaadittu)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 57/2022 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

9. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiopolitiikan lisämukautuksista (FAST-CARE)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 67/2022 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

10. Toimenpidealoite rikoksista tuomittujen ulkomaalaisten karkotusten helpottamisesta

ToimenpidealoiteTPA 78/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

11. Sisäministeriön selvitys passirekisterin ja henkilökorttirekisterin biometristen tietojen käyttämisestä rikostorjunnassa

Valiokunnan oma asiaO 42/2022 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: sisäministeriön selvitys passirekisterin ja henkilökorttirekisterin biometristen tietojen käyttämisestä rikostorjunnassa. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

Hallituksen esitysHE 134/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 33/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-37779
HE 134/2021 vp HaV 07.09.2022 kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty, Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
/ A12
Vastine EDK-2022-AK-37778
HE 134/2021 vp HaV 07.09.2022 poliisijohtaja Hannele Taavila, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B12

Vastine 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitosliite
  • poliisijohtaja Hannele Taavila sisäministeriöliite

13. Toissijaisuusasioiden lista

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. Saapunut: TS 62/2022 vp. 

14. Muut asiat

Todettiin, että hallintovaliokunnan vierailu Keravan hätäkeskukseen torstaina 8.9.2022 peruuntuu. Vierailulle etsitään uusi ajankohta. 

Todettiin hallintovaliokunnan vierailu Kuntamarkkinoille ja lounaan ajankohta, keskiviikkona 14.9.2022 klo 12.30, kokoontuminen Kuntatalolla puhujien info-pisteessä K-kerroksessa. 

Otettiin vastaan sisäministerin vierailukutsu Moisniemeen tiistaina 20.9.2022 klo 17.00, lähtö yhteiskuljetuksella klo 16.30. 

Todettiin Baden-Württenbergin maakäräjien sisäasiainvaliokunnan ja Baden-Württenbergin osavaltion sisäministeri Thomas Stroblin tapaaminen hallintovaliokunnan kanssa tiistai 4.10.2022 (alustavasti klo 15.00). 

Todettiin Europolin parlamentaarisen valvontaryhmän (JPSG) lähikokous Brysselissä 24.-25.10.2022, ohjelma. 

Keskusteltiin asian HE 73/2022 vp asiantuntijasuunnitelmasta. 

Keskusteltiin asian HE 88/2022 vp asiantuntijasuunnitelmasta. 

Keskusteltiin asian HE 103/2022 vp asiantuntijasuunnitelmasta. 

Keskusteltiin valiokunnan lähi- ja etäkokouksista. 

Todettiin syysistuntokauden 2022 kokoussuunnitelma. 

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 

15. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 8.9.2022 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne