Viimeksi julkaistu 20.9.2022 11.39

Pöytäkirja HaVP 78/2022 vp Hallintovaliokunta Torstai 8.9.2022 klo 12.15—13.30

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Tiina Elo vihr jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Mari Rantanen ps jäsen Matti Semi vas jäsen Kari Tolvanen kok (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Heikki Vestman kok (5, 6) (4 osittain) varajäsen Ben Zyskowicz kok (5, 6) (4 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  istuntoasiainneuvos Sanna Helopuro 

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

Hallituksen esitysHE 134/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 33/2022 vp

Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 103/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38192
HE 103/2022 vp HaV 08.09.2022 erityisasiantuntija Sanna Montin, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-38193
HE 103/2022 vp HaV 08.09.2022 erityisasiantuntija Sanna Montin, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38151
HE 103/2022 vp HaV 08.09.2022 poliisitarkastaja Ari Jokinen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ B4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38152
HE 103/2022 vp HaV 08.09.2022 ylitarkastaja Heli Heikkola, suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
/ C4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • erityisasiantuntija Sanna Montin sisäministeriöliite
  • rajaturvallisuusasiantuntija, komentajakapteeni Seppo Häkkinen sisäministeriö
  • poliisitarkastaja Ari Jokinen Poliisihallitusliite
  • ylitarkastaja Heli Heikkola suojelupoliisiliite

5. Muut asiat

Todettiin valiokunnassa vireillä olevat asiat. 

Todettiin vaalikauden 2019-2023 lopun lainsäädäntösuunnitelma: sihteerin alustavat merkinnät. 

6. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 9.9.2022 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne