Viimeksi julkaistu 20.9.2022 13.36

Pöytäkirja HaVP 79/2022 vp Hallintovaliokunta Perjantai 9.9.2022 klo 11.15—12.40

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Tiina Elo vihr jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Hanna Holopainen vihr (10, 11, 12) (9 osittain) jäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Mats Löfström r (10, 11, 12) (9 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk jäsen Mari Rantanen ps jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Matti Semi vas jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Heikki Vestman kok jäsen Heidi Viljanen sd varajäsen Ben Zyskowicz kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  istuntoasiainneuvos Sanna Helopuro 

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 108/2022 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 33/2018 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 18/2018 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 33/2018 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 44/2018 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 7/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 17/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-35450
OSA; Asetusehdotus sähköistä todistusaineistoa rikosasioissa koskevista eurooppalaisesta esittämismääräyksestä ja säilyttämismääräyksestä ja direktiiviehdotus yhdenmukaisista säännöistä koskien laillisten edustajien nimittämistä todistusaineiston keräämiseksi rikosasioissa

Hallintovaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä UJ 17/2022 vp - U 33/2018 vp. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2011/98 kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista muuttamiseksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2022 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

6. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiopolitiikan lisämukautuksista (FAST-CARE)

Valtioneuvoston E-selvitysE 87/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-36070
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiopolitiikan lisämukautuksista (FAST-CARE)

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

7. Valtioneuvoston selvitys: Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskeva monivuotinen strateginen toimintapoliittinen sykli

Valtioneuvoston E-selvitysE 88/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-36073
OSA; Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskeva monivuotinen strateginen toimintapoliittinen sykli

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

8. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1806 (luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä ei koske) muuttamisesta (Kuwait, Qatar)

Valtioneuvoston E-selvitysE 89/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-36203
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1806(luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä ei koske) muuttamisesta (Kuwait, Qatar)

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38614
HE 88/2022 vp HaV 09.09.2022 budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-38615
HE 88/2022 vp HaV 09.09.2022 budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ B9
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38616
HE 88/2022 vp HaV 09.09.2022 hankejohtaja Tuula Lybeck, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ C9
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38620
HE 88/2022 vp HaV 09.09.2022 erityisasiantuntija Petteri Jartti, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ D9
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38633
HE 88/2022 vp HaV 09.09.2022 lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ E9
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39098
HE 88/2022 vp HaV 09.09.2022 johtaja Jukka Nummikoski, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ F9
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39065
HE 88/2022 vp HaV 09.09.2022 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
/ G9
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38612
HE 88/2022 vp HaV 09.09.2022 Valtiokonttori Asiantuntijalausunto
/ H9
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38530
HE 88/2022 vp HaV 09.09.2022 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ I9

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • budjettineuvos Jouko Narikka valtiovarainministeriöliite
 • hankejohtaja Tuula Lybeck valtiovarainministeriöliite
 • erityisasiantuntija Petteri Jartti oikeusministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Annika Parsons sisäministeriöliite
 • johtaja Jukka Nummikoski työ- ja elinkeinoministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • maa- ja metsätalousministeriöliite
 • Valtiokonttoriliite
 • Suomen Kuntaliittoliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 103/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38613
HE 103/2022 vp HaV 09.09.2022 lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Hautamäki, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ A10
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38154
HE 103/2022 vp HaV 09.09.2022 johtava asiantuntija Heli Sibelius, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ B10
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38535
HE 103/2022 vp HaV 09.09.2022 ylituomari Ann-Mari Pitkäranta, Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
/ C10
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38637
HE 103/2022 vp HaV 09.09.2022 suunnittelija Aleksi Seilonen, Suomen Punainen Risti Asiantuntijalausunto
/ D10
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38261
HE 103/2022 vp HaV 09.09.2022 korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
/ E10
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38619
HE 103/2022 vp HaV 09.09.2022 Amnesty International, Suomen osasto ry Asiantuntijalausunto
/ F10
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-38740
HE 103/2022 vp HaV 09.09.2022 Pakolaisneuvonta ry Asiantuntijalausunto
/ G10
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39078
HE 103/2022 vp HaV 09.09.2022 Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto
/ H10

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Hautamäki oikeusministeriöliite
 • johtava asiantuntija Heli Sibelius Maahanmuuttovirastoliite
 • ylituomari Ann-Mari Pitkäranta Helsingin hallinto-oikeusliite
 • suunnittelija Aleksi Seilonen Suomen Punainen Ristiliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • korkein hallinto-oikeusliite
 • Amnesty International, Suomen osasto ryliite
 • Pakolaisneuvonta ryliite
 • Suomen Asianajajaliittoliite

11. Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2022-AK-38736
HaV_viikko_37_2022vp.pdf

Ajankohdan siirto: Hallintovaliokunnan vierailu Keravan hätäkeskukseen, Tapulikatu 15, uusi aika torstaina 22.9.2022 n. klo 17.45, lähtö takseilla A-ovelta klo 17.05. 

Otettiin vastaan Poliisihallituksen vierailukutsu keskiviikkona 26.10.2022 klo 8.30-10.30. 

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 

12. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 13.9.2022 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Henri 
Helo