Pöytäkirja
HaVP
8
2021 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 22.4.2021 klo 11.45—13.30
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Aki
Lindén
sd (12, 13) (11 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (12, 13) (11 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13) (11 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
varajäsen
Marko
Kilpi
kok
varajäsen
Mari
Rantanen
ps (12, 13) (11 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission täytäntöönpanopäätökset; tietosuojan riittävyys Yhdistyneessä Kuningaskunnassa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364301
EU/OSA; Komission täytäntöönpanopäätökset; tietosuojan riittävyys Yhdistyneessä Kuningaskunnassa
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Digitaaliset vihreät todistukset
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364836
EU; Terveys; Digitaaliset vihreät todistukset
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan tiedoksi. 
5
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367192
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 SM, osastojen yhteinen, Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367101
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-367103
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ C5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367100
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 neuvotteleva virkamies Johanna Rihto-Kekkonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ D5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367099
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 johtaja Ulla Karvo, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ E5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367098
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 johtaja Simo Tiainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
/ F5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367094
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 poliisiylitarkastaja Marja Kartila, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ G5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367093
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 suunnittelija Jenni Kärkkäinen, suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
/ H5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367092
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 erityisasiantuntija Tuomas Koljonen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ I5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367090
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 rikostarkastaja Ari Määttä, keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
/ J5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366919
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 kansainvälisten asioiden yksikön erityisasiantuntija Riikka Rytkönen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ K5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366473
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 kansainvälisten asioiden yksikön erityisasiantuntija Kia Vertio, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ L5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366474
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 poliisijohtaja Hannele Taavila, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ M5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366918
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 kansainvälisten asioiden johtaja, pelastusosasto Veera Parko, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ N5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366994
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 neuvotteleva virkamies Katri Niskanen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ O5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366516
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 neuvotteleva virkamies Eero Kytömaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ P5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367187
VNS 7/2020 vp HaV 22.04.2021 komentaja, rajaturvallisuusasiantuntija Jani Järäinen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ Q5
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kansainvälisten asioiden yksikön erityisasiantuntija
Riikka
Rytkönen
sisäministeriö
liite
kansainvälisten asioiden yksikön erityisasiantuntija
Kia
Vertio
sisäministeriö
poliisijohtaja
Hannele
Taavila
sisäministeriö
kansainvälisten asioiden johtaja, pelastusosasto
Veera
Parko
sisäministeriö
neuvotteleva virkamies
Katri
Niskanen
sisäministeriö
neuvotteleva virkamies
Eero
Kytömaa
sisäministeriö
komentaja, rajaturvallisuusasiantuntija
Jani
Järäinen
sisäministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 21.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Maria
Kekäläinen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Juhani
Korhonen
valtiovarainministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Johanna
Rihto-Kekkonen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
johtava asiantuntija
Juha-Pekka
Suomi
työ- ja elinkeinoministeriö
johtaja
Ulla
Karvo
Suomen Kuntaliitto
liite
kehittämispäällikkö
Annukka
Mäkinen
Suomen Kuntaliitto
johtaja
Simo
Tiainen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
poliisiylitarkastaja
Marja
Kartila
Poliisihallitus
liite
suunnittelija
Jenni
Kärkkäinen
suojelupoliisi
liite
erityisasiantuntija
Tuomas
Koljonen
Maahanmuuttovirasto
liite
rikostarkastaja
Ari
Määttä
keskusrikospoliisi
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
kansainvälisten asioiden yksikön erityisasiantuntija
Riikka
Rytkönen
sisäministeriö
liite
kansainvälisten asioiden yksikön erityisasiantuntija
Kia
Vertio
sisäministeriö
liite
poliisijohtaja
Hannele
Taavila
sisäministeriö
liite
kansainvälisten asioiden johtaja, pelastusosasto
Veera
Parko
sisäministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Katri
Niskanen
sisäministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Eero
Kytömaa
sisäministeriö
liite
komentaja, rajaturvallisuusasiantuntija
Jani
Järäinen
sisäministeriö
liite
6
Senaatti-kiinteistöt
Valiokunnan oma asia
O 9/2021 vp
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä tässä yhteydessä enempiin toimenpiteisiin. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-366608
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta
/ A7
Muu asiakirja EDK-2021-AK-367244
HE 242_2020_Kuntalain muuttaminen sihteerin täydennysesityksiä mietintöluonnokseen 22.4.2021.pdf
/ B7
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: HE 242/2020 vp Kuntalain muuttaminen ym. - Sihteerin tarkennusesityksiä mietintöluonnokseen 22.4.2021 (OL). 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Sihteerin täydennysesityksissä esitetään muutoksia mietintöluonnoksen kappaleisiin 10 ja 13. 
Kappale 10 hyväksyttiin sihteerin täydennysesityksiä mietintöluonnokseen mukaisena. 
Mietintöluonnoksen kappale 13 hyväksyttiin sihteerin täydennysesitysten pohjalta muutettuna siten, että toisen virkkeen jälkeen lisättiin uusi virke näin kuuluva: "Kunta voi siten hallintosäännössään antaa tarkempia määräyksiä aloitteiden käsittelystä". 
Kappaleen 17 viimeinen virke hyväksyttiin näin kuuluvana: "Valiokunta toteaa, että kuntalain säännökset ovat mahdollistavia ja pitää kannatettavana sitä, että useiden kuntien hallintosäännöissä on asiasta jo määräyksiä". 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto palauttamista ja takaisinottoa koskevan yhteistyön tehostamisesta osana oikeudenmukaista, tuloksellista ja kattavaa EU:n muuttoliikepolitiikkaa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-363482
Komission tiedonanto palauttamista ja takaisinottoa koskevan yhteistyön tehostamisesta osana oikeudenmukaista, tuloksellista ja kattavaa EU:n muuttoliikepolitiikkaa
Muu asiakirja EDK-2021-AK-366924
Komission_tiedonanto_(COM(2021) 56 final).pdf
/ A8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366541
E 38/2021 vp HaV 20.04.2021 erityisasiantuntija Berit Kiuru, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-367277
E 38/2021 vp HaV 22.04.2021 erityisasiantuntija Berit Kiuru, sisäministeriö Täydentävä Asiantuntijalausunto
/ C8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366909
E 38/2021 vp HaV 22.04.2021 johtava asiantuntija Renne Klinge, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ D8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366646
E 38/2021 vp HaV 20.04.2021 EU-erityisasiantuntija Päivi Pietarinen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
/ E8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366478
E 38/2021 vp HaV 20.04.2021 erityisasiantuntija Tuomas Koljonen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ F8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366480
E 38/2021 vp HaV 20.04.2021 ylikomisario Hannu Pietilä, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ G8
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi Komission tiedonanto COM(2021) 56 final. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 20.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Berit
Kiuru
sisäministeriö
liite
johtava asiantuntija
Renne
Klinge
ulkoministeriö
liite
EU-erityisasiantuntija
Päivi
Pietarinen
valtioneuvoston kanslia
liite
erityisasiantuntija
Tuomas
Koljonen
Maahanmuuttovirasto
liite
ylikomisario
Hannu
Pietilä
Poliisihallitus
liite
9
Valtioneuvoston selvitys: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: kotouttamista ja osallisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta 2021–2027
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-353183
perusmuistio
Muu asiakirja EDK-2021-AK-366925
Komission_tiedonanto_(COM (2020) 758 final).pdf
/ A9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366570
E 16/2021 vp HaV 20.04.2021 johtava asiantuntija Juha-Pekka Suomi, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ B9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366558
E 16/2021 vp HaV 20.04.2021 erityisasiantuntija Elina Johansson, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ C9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366477
E 16/2021 vp HaV 20.04.2021 tulosalueen johtaja Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ D9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-367260
E 16/2021 vp HaV 22.04.2021 tulosalueen johtaja Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ E9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366514
E 16/2021 vp HaV 20.04.2021 erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ F9
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi Komission tiedonanto COM(2020) 758 final. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 20.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Juha-Pekka
Suomi
työ- ja elinkeinoministeriö
bilaga
erityisasiantuntija
Elina
Johansson
sisäministeriö
bilaga
erityisasiantuntija
Kristiina
Mauriala
sisäministeriö
tulosalueen johtaja
Olli
Snellman
Maahanmuuttovirasto
bilaga
erityisasiantuntija
Anu
Wikman-Immonen
Suomen Kuntaliitto
bilaga
10
Selvitys oikeudesta ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot salassapitovelvollisuuden estämättä
Valiokunnan oma asia
O 12/2021 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-363958
STM_selvitys_O_12_2021_vp_15042021.pdf
/ A10
Muu asiakirja EDK-2021-AK-363957
OKM_selvitys_O_12_2021_vp_15042021.pdf
/ B10
Muu asiakirja EDK-2021-AK-364597
SM_selvitys_O_12_2021_vp_15042021.pdf
/ C10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367207
O 12/2021 vp HaV 22.04.2021 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ D10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366645
O 12/2021 vp HaV 22.04.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ E10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367040
O 12/2021 vp HaV 22.04.2021 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ F10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366963
O 12/2021 vp HaV 22.04.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
/ G10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366912
O 12/2021 vp HaV 22.04.2021 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ H10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367165
O 12/2021 vp HaV 22.04.2021 suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
/ I10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366999
O 12/2021 vp HaV 22.04.2021 keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
/ J10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367123
O 12/2021 vp HaV 22.04.2021 Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ K10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366995
O 12/2021 vp HaV 22.04.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
/ L10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366997
O 12/2021 vp HaV 22.04.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
/ M10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367168
O 12/2021 vp HaV 22.04.2021 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ N10
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
bilaga
sosiaali- ja terveysministeriö
bilaga
sisäministeriö
bilaga
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
bilaga
Poliisihallitus
bilaga
suojelupoliisi
bilaga
keskusrikospoliisi
bilaga
Helsingin poliisilaitos
bilaga
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
bilaga
Suomen Kuntaliitto
bilaga
11
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366245
HE 241/2020 vp HaV 22.04.2021 kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahden kaupunki Asiantuntijalausunto
/ A11
Lisäselvitys EDK-2021-AK-366554
HE 241/2020 vp HaV 22.04.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ B11
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-366325
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
/ C11
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
kaupunginjohtaja
Pekka
Timonen
Lahden kaupunki
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Päätettiin valmistava keskusteltu. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Päätettiin asian jatkokäsittelystä perjantain 23.4.2021 osalta. 
Päätettiin yksimielisesti, että pidetään valiokunnan kokous perjantaina 23.4.2021 klo 11.15-13.00. 
Ed. Heinäluoma ehdotti ed. Pylvään kannattamana, että pidetään toinen valiokunnan kokous perjantaina 23.4.2021 täysistunnon jälkeen. 
Ed. Talvitie ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että perjantaina 23.4.2021 ei pidetä toista valiokunnan kokousta täysistunnon jälkeen. 
Ehdotuksista äänestettiin ed. Talvitien ehdotuksen ollessa ”jaa” ja ed. Heinäluoman ehdotuksen ollessa ”ei”. 
Äänin 6 -9, yhden edustajan pidättäytyessä äänestyksestä, päätettiin pitää perjantaina 23.4.2021 toinen valiokunnan kokous täysistunnon jälkeen. 
12
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
13
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 23.4.2021 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 26.4.2021 15.40