Viimeksi julkaistu 16.9.2022 11.54

Pöytäkirja HaVP 80/2022 vp Hallintovaliokunta Tiistai 13.9.2022 klo 12.15—13.55

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps jäsen Tiina Elo vihr jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk (6, 7) (5, 8 osittain) jäsen Mats Löfström r (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (7 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Mari Rantanen ps jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Matti Semi vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Heidi Viljanen sd varajäsen Ben Zyskowicz kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Henri Helo  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Valtioneuvoston selvitys: EU:n viisumipolitiikka Venäjän suhteen

Valtioneuvoston E-selvitysE 106/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-39122
EU:n viisumipolitiikka Venäjän suhteen

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

4. Toimenpidealoite maakunnallisen hallinnon järkevöittämisestä

ToimenpidealoiteTPA 85/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

5. Seksuaalirikoksiin ja törkeisiin rikoksiin Suomessa syyllistyneen maasta poistaminen; selvitys tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista

Valiokunnan oma asiaO 43/2022 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Merkittiin saapuneeksi sisäministeriön selvitys: Seksuaalirikoksiin ja törkeisiin rikoksiin Suomessa syyllistyneen maasta poistaminen; selvitys tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista. 

6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle tilapäisen suojelun direktiivin käyttöön ottamisesta Ukrainan tilanteeseen vastaamiseksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 36/2022 vp

Valiokunta on hyväksynyt asiassa kannanoton 2.3.2022 pitämässään kokouksessa E-kirjeen E 19/2022 vp perusteella asian kiireellisyyden vuoksi (HaVP 16/2022 vp ). Päätettiin, ettei asiassa ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Valtioneuvoston selvitys: Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskeva monivuotinen strateginen toimintapoliittinen sykli

Valtioneuvoston E-selvitysE 88/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-36073
OSA; Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskeva monivuotinen strateginen toimintapoliittinen sykli

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 73/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39393
HE 73/2022 vp HaV 13.09.2022 lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-39394
HE 73/2022 vp HaV 13.09.2022 lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ B8
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39391
HE 73/2022 vp HaV 13.09.2022 lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C8
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39389
HE 73/2022 vp HaV 13.09.2022 neuvotteleva virkamies Lari Anttonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ D8
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39395
HE 73/2022 vp HaV 13.09.2022 lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ E8
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39320
HE 73/2022 vp HaV 13.09.2022 lakiasiainjohtaja Matti Merisalo, Verohallinto Asiantuntijalausunto
/ F8
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39396
HE 73/2022 vp HaV 13.09.2022 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ G8
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39269
HE 73/2022 vp HaV 13.09.2022 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
/ H8
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39124
HE 73/2022 vp HaV 13.09.2022 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ I8
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39541
HE 73/2022 vp HaV 13.09.2022 Tulli Asiantuntijalausunto
/ J8

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela valtiovarainministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä oikeusministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Lari Anttonen työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen Poliisihallitusliite
 • lakiasiainjohtaja Matti Merisalo Verohallintoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • sisäministeriöliite
 • maa- ja metsätalousministeriöliite
 • Maahanmuuttovirastoliite
 • Tulliliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

9. Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Romaniassa, Bulgariassa ja Kroatiassa

Valtioneuvoston E-selvitysE 78/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-34144
OSA; Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Romaniassa, Bulgariassa ja Kroatiassa
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39348
E 78/2022 vp HaV 13.09.2022 neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A9
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39409
E 78/2022 vp HaV 13.09.2022 poliisitarkastaja Tony Everhall, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ B9

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki sisäministeriöliite
 • poliisitarkastaja Tony Everhall Poliisihallitusliite

10. Hallituksen vuosikertomus 2021

KertomusK 2/2022 vp
Esityslistan liite EDK-2022-AK-39325
K_2_2022_vp_HaV_osio.pdf
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39340
K 2/2022 vp HaV 13.09.2022 johtava asiantuntija Heidi Kankainen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A10
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39317
K 2/2022 vp HaV 13.09.2022 tietohallintoneuvos Marjukka Ala-Harja, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ B10
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39346
K 2/2022 vp HaV 13.09.2022 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C10
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39399
K 2/2022 vp HaV 13.09.2022 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ D10

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtava asiantuntija Heidi Kankainen sisäministeriöliite
 • poliisitarkastaja Seppo Sivula sisäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Jukka Tukia sisäministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola sisäministeriö
 • tietohallintoneuvos Marjukka Ala-Harja valtiovarainministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • oikeusministeriöliite
 • sosiaali- ja terveysministeriöliite

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

Hallituksen esitysHE 134/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 33/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-39402
HE 134/2021 vp HaV 13.09.2022 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A11

Täydentävä vastine 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sisäministeriöliite

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39406
HE 88/2022 vp HaV 13.09.2022 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A12

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 103/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39411
HE 103/2022 vp HaV 13.09.2022 Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestön Pohjoismaiden ja Baltian edustusto (UNHCR, Regional Representation in Stockholm) Asiantuntijalausunto
/ A13
Lisäselvitys EDK-2022-AK-39412
HE 103/2022 vp HaV 13.09.2022 Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
/ B13
Lisäselvitys EDK-2022-AK-39433
HE 103/2022 vp HaV 13.09.2022 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ C13
Lisäselvitys EDK-2022-AK-39434
HE 103/2022 vp HaV 13.09.2022 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunnon liite
/ D13

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestön Pohjoismaiden ja Baltian edustusto (UNHCR, Regional Representation in Stockholm)liite

Lisäselvitykset 

 • Helsingin hallinto-oikeusliite
 • Maahanmuuttovirastoliite

14. Muut asiat

Keskusteltiin HE 76/2022 vp asiantuntijasuunnitelmasta. 

15. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 16.9.2022 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Henri 
Helo