Viimeksi julkaistu 20.9.2022 9.30

Pöytäkirja HaVP 81/2022 vp Hallintovaliokunta Perjantai 16.9.2022 klo 11.15—12.55

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps jäsen Tiina Elo vihr jäsen Eveliina Heinäluoma sd (8, 9, 10, 11, 12, 13) (7 osittain) jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk (7, 8, 9, 10) (6, 11 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Juha Pylväs kesk jäsen Mari Rantanen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd (8, 9, 10) (7, 11 osittain) jäsen Matti Semi vas jäsen Heikki Vestman kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13) (11, 12 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain) varajäsen Ben Zyskowicz kok (8, 9, 10, 11, 12, 13) (7 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  istuntoasiainneuvos Sanna Helopuro 

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 114/2022 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2022 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

5. Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2021

KertomusK 19/2022 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.12.2022. 

6. Lupa elää – Suomessa pitkään asuneille turvapaikanhakijoille myönnettävä oleskeluluvat

KansalaisaloiteKAA 6/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

Hallituksen esitysHE 134/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 33/2022 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

8. Hallituksen vuosikertomus 2021

KertomusK 2/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-40525
K 2/2022 vp HaV 16.09.2022 valtiovarainministeriö
/ A8

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • valtiovarainministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-40567
HE 88/2022 vp HaV 16.09.2022 valtiovarainministeriö
/ A9
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40523
HE 88/2022 vp HaV 16.09.2022 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
/ B9

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • valtiovarainministeriöliite
  • Valtiontalouden tarkastusvirastoliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

10. Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Romaniassa, Bulgariassa ja Kroatiassa

Valtioneuvoston E-selvitysE 78/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-34144
OSA; Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Romaniassa, Bulgariassa ja Kroatiassa

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

11. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen Euroopan parlamentin asetusten, neuvoston asetusten sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta viisumimenettelyn digitalisoimiseksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 48/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39552
U 48/2022 vp HaV 16.09.2022 lainsäädäntösihteeri Heidi Nihtilä, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A11
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40530
U 48/2022 vp HaV 16.09.2022 komentaja, rajaturvallisuusasiantuntija Jani Järäinen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B11
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40569
U 48/2022 vp HaV 16.09.2022 erityisasiantuntija Amanda Mäkelä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C11
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40561
U 48/2022 vp HaV 16.09.2022 apulaistietosuojavaltuutettu Annina Hautala, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ D11

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • lainsäädäntösihteeri Heidi Nihtilä ulkoministeriöliite
  • komentaja, rajaturvallisuusasiantuntija Jani Järäinen sisäministeriöliite
  • erityisasiantuntija Amanda Mäkelä oikeusministeriöliite
  • apulaistietosuojavaltuutettu Annina Hautala Tietosuojavaltuutetun toimistoliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

12. Muut asiat

Keskusteltiin asian HE 173/2021 vp asiantuntijasuunnitelmasta. 

Todettiin, että Kuntaliiton lounastilaisuuteen Kuntamarkkinoilla 14.9.2022 osallistuivat pj. Purra, ed. Elo, Heinäluoma, Holopainen, Huttunen, Löfström, Peltokangas, Pylväs, Rantanen M., Rantanen P., Semi ja Viljanen sekä valiokuntaneuvos Helo ja istuntoasiainneuvos Helopuro. 

Todettiin Suomen Palopäällystöliiton ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kutsu pelastusalan vaikuttajatapaamiseen tiistaina 18.10.2022 klo 16.30–18.30 (Suomen Palopäällystöliiton toimisto, Iso Roobertinkatu 7 A 5 (3. kerros), ilmoittautuminen suoraan Suomen Palopäällystöliiton toimistoon. 

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 

13. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 23.9.2022 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne