Pöytäkirja
LaVP
12
2020 vp
Lakivaliokunta
Keskiviikko 4.3.2020 klo 9.30—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (3, 4 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Marko
Kilpi
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Iiris
Suomela
vihr (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288062
HE 2/2020 vp LaV 04.03.2020 hallitusneuvos Johanna Hakala, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285664
HE 2/2020 vp LaV 04.03.2020 toimialajohtaja Teemu Mikkola, Oikeusrekisterikeskus Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288105
HE 2/2020 vp LaV 04.03.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288188
HE 2/2020 vp LaV 04.03.2020 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287758
HE 2/2020 vp LaV 04.03.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287926
HE 2/2020 vp LaV 04.03.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287439
HE 2/2020 vp LaV 04.03.2020 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288068
HE 2/2020 vp LaV 04.03.2020 Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288170
HE 2/2020 vp LaV 04.03.2020 Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287988
HE 2/2020 vp LaV 04.03.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
J 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288337
HE 2/2020 vp LaV 04.03.2020 Patentti- ja rekisterihallitus Asiantuntijalausunto
K 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286696
HE 2/2020 vp LaV 04.03.2020 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
L 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Johanna
Hakala
sisäministeriö
liite
toimialajohtaja
Teemu
Mikkola
Oikeusrekisterikeskus
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ulkoministeriö
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
valtiovarainministeriö
liite
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
Maanmittauslaitos
liite
Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
liite
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
liite
Patentti- ja rekisterihallitus
liite
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
puolustusministeriö
saamelaiskäräjät
Liikenne- ja viestintävirasto
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
4
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
Kansalaisaloite
Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 10.3.2020 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 4.3.2020 15:38