Pöytäkirja
LaVP
13
2020 vp
Lakivaliokunta
Tiistai 10.3.2020 klo 10.30—11.30
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (6, 7, 8) (5 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Antero
Laukkanen
kd
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (6, 7, 8) (5 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (6, 7, 8) (5 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Lakialoite laiksi rikoslain 21 luvun muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Lakialoite laeiksi rikoslain 25 luvun ja avioliittolain 19 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
HE 100/2019 vp LaV 10.03.2020 lainsäädäntöneuvos Virpi Laukkanen, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Lisäselvitys EDK-2020-AK-288355
HE 100/2019 vp LaV 10.03.2020 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
B 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Laukkanen
ulkoministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Janne
Kanerva
oikeusministeriö
erityisasiantuntija
Heidi
Aliranta
sisäministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Sakari
Melander
liite
6
Euroopan unionin neuvoston kokous 12.-13.3.2020 (Oikeus-ja sisäasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Eeva
Aittoniemi
oikeusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Muut asiat
Todettiin valiokunnan vierailu: Helsingin hovioikeus ja Suomen tuomariliitto torstaina 12.3.2020 klo 8.30 (Helsingin hovioikeus, Salmisaarenranta 7 I, 00180 Helsinki) 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 11.3.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 10.3.2020 14:03