Pöytäkirja
LaVP
14
2020 vp
Lakivaliokunta
Keskiviikko 11.3.2020 klo 9.30—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (4, 5 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (7) (6 osittain)
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (4 osittain)
jäsen
Marko
Kilpi
kok (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd (1, 2, 3) (4, 5 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (3, 4 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Iiris
Suomela
vihr (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Paula
Werning
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2020-AK-289783
HE 100/2019 vp LaV 11.03.2020 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
ulkoministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 2/2020 vp LaV 11.03.2020 lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnassa oli kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Koivu
oikeusministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Rikosseuraamuslaitos
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
5
Rattijuopumuksen promillerajat
Valiokunnan oma asia
O 82/2019 vp
Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 
6
Muut asiat
Todettiin hallituksen lainsäädäntöohjelma 2019 - 2023 
Todettiin komission työohjelma 2020 
Todettiin Pohjoismaiden neuvoston suositukset 2019 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 17.3.2020 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 11.3.2020 13:12