Pöytäkirja
LaVP
15
2020 vp
Lakivaliokunta
Tiistai 17.3.2020 klo 10.30—11.15
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (3 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Antero
Laukkanen
kd
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (7, 8) (6 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 2/2020 vp LaV 17.03.2020 oikeusministeriö Täydentävä vastine
A 3
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-286397
Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
A 4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289189
Komission työohjelma 2020
Asia on saapunut lakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian E 12/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290612
HE 6/2020 vp LaV 17.03.2020 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290613
HE 6/2020 vp LaV 17.03.2020 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290614
HE 6/2020 vp LaV 17.03.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 1
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290615
HE 6/2020 vp LaV 17.03.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 2
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290738
HE 6/2020 vp LaV 17.03.2020 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
E 6
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 2/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Poliisihallitus
liite
professori
Sakari
Melander
liite
Valiokunta päätti pyytää kirjallisen lausunnon: Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y., Riihimäen vankila, Vantaan vankila 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 17.3.2020 13:06