Viimeksi julkaistu 15.9.2021 16.30

Pöytäkirja LaVP 15/2021 vp Lakivaliokunta Keskiviikko 15.9.2021 klo 10.30—11.00

Läsnä
puheenjohtaja Leena Meri ps varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist jäsen Hanna Huttunen kesk jäsen Pihla Keto-Huovinen kok jäsen Marko Kilpi kok jäsen Antero Laukkanen kd jäsen Matias Mäkynen sd jäsen Mari Rantanen ps jäsen Suldaan Said Ahmed vas jäsen Ruut Sjöblom kok jäsen Mirka Soinikoski vihr jäsen Sebastian Tynkkynen ps jäsen Matti Vanhanen kesk jäsen Paula Werning sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Tuokila  valiokuntaneuvos Mikko Monto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valiokuntapaikkojen järjestely

Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 9.9.2021 on lakivaliokunnan jäseneksi valittu ed. Said Ahmed. 

Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on ed. Kiurulle myönnetty 10.9.2021 vapautus lakivaliokunnan varajäsenyydestä. Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 14.9.2021 on lakivaliokunnan varajäseneksi valittu ed. Jari Kinnunen. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2021 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2021-AK-388341
HE109_21_asiantuntijasuunnitelma150921.pdf
A 4

Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

5.  Lakialoite laeiksi luottotietolain 18 ja 20 §:n ja ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 20/2020 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 109/2021 vp käsittelyyn. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 28/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386512
U 28/2021 vp LaV 10.09.2021 suunnittelija Kristine Alanko, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-388042
U 28/2021 vp LaV 15.09.2021 suunnittelija Kristine Alanko, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386520
U 28/2021 vp LaV 10.09.2021 lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386478
U 28/2021 vp LaV 10.09.2021 erityisasiantuntija Monna Airiainen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386532
U 28/2021 vp LaV 10.09.2021 poliisitarkastaja Pekka Sallinen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-386533
U 28/2021 vp LaV 10.09.2021 poliisitarkastaja Pekka Sallinen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386521
U 28/2021 vp LaV 10.09.2021 valtionsyyttäjä Tommi Hietanen, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386479
U 28/2021 vp LaV 10.09.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-387422
U 28/2021 vp LaV 10.09.2021 Tuomioistuinvirasto Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-387908
U 28/2021 vp LaV 15.09.2021 tietosuojavaltuutettu Anu Talus, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-387909
U 28/2021 vp LaV 15.09.2021 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
K 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388230
U 28/2021 vp LaV 15.09.2021 professori Tomi Voutilainen Asiantuntijalausunto
L 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388231
U 28/2021 vp LaV 15.09.2021 Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
M 6
Lisäselvitys EDK-2021-AK-388232
U 28/2021 vp LaV 15.09.2021 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
N 6
Lisäselvitys EDK-2021-AK-388233
U 28/2021 vp LaV 15.09.2021 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
O 6

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • suunnittelija Kristine Alanko työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio oikeusministeriöliite
 • erityisasiantuntija Monna Airiainen sisäministeriöliite
 • poliisitarkastaja Pekka Sallinen Poliisihallitusliite
 • valtionsyyttäjä Tommi Hietanen Syyttäjälaitosliite
 • professori Olli Mäenpää liite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Tuomioistuinvirastoliite

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 14.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • tietosuojavaltuutettu Anu Talus Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • professori Sakari Melander liite

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 15.9.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • professori Tomi Voutilainen liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoliite
 • Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • professori Sakari Melander liite

7.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-376731
Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386539
E 62/2021 vp LaV 10.09.2021 suunnittelija Kristine Alanko, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-388048
E 62/2021 vp LaV 15.09.2021 suunnittelija Kristine Alanko, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386523
E 62/2021 vp LaV 10.09.2021 lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386480
E 62/2021 vp LaV 10.09.2021 erityisasiantuntija Monna Airiainen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386536
E 62/2021 vp LaV 10.09.2021 poliisitarkastaja Pekka Sallinen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386524
E 62/2021 vp LaV 10.09.2021 valtionsyyttäjä Tommi Hietanen, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386481
E 62/2021 vp LaV 10.09.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-387423
E 62/2021 vp LaV 10.09.2021 Tuomioistuinvirasto Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-387656
E 62/2021 vp LaV 14.09.2021 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388234
E 62/2021 vp LaV 15.09.2021 professori Tomi Voutilainen Asiantuntijalausunto
J 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388235
E 62/2021 vp LaV 15.09.2021 Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
K 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388236
E 62/2021 vp LaV 15.09.2021 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
L 7

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • suunnittelija Kristine Alanko työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio oikeusministeriöliite
 • erityisasiantuntija Monna Airiainen sisäministeriöliite
 • poliisitarkastaja Pekka Sallinen Poliisihallitusliite
 • valtionsyyttäjä Tommi Hietanen Syyttäjälaitosliite
 • professori Olli Mäenpää liite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Tuomioistuinvirastoliite

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 14.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • tietosuojavaltuutettu Anu Talus Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • professori Sakari Melander liite

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 15.9.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • professori Tomi Voutilainen liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoliite
 • Tietosuojavaltuutetun toimistoliite

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian U 28/2021 vp käsittelyyn. 

8.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2021-AK-388342
VNS_4_21_asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-387665
VNS 4/2021 vp LaV 14.09.2021 poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-387615
VNS 4/2021 vp LaV 14.09.2021 kehittämisneuvos Aarne Kinnunen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-387320
VNS 4/2021 vp LaV 14.09.2021 poliisiylitarkastaja Minna Ketola, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-387311
VNS 4/2021 vp LaV 14.09.2021 apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-387312
VNS 4/2021 vp LaV 14.09.2021 apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-387313
VNS 4/2021 vp LaV 14.09.2021 apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-387332
VNS 4/2021 vp LaV 14.09.2021 päällikkö Anu Koivuluoma, Tuomioistuinvirasto Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388068
VNS 4/2021 vp LaV 15.09.2021 kehitysjohtaja Riitta Kari, Rikosseuraamuslaitos Asiantuntijalausunto
I 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388026
VNS 4/2021 vp LaV 15.09.2021 yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
J 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388069
VNS 4/2021 vp LaV 15.09.2021 toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, Rikosuhripäivystys Asiantuntijalausunto
K 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388060
VNS 4/2021 vp LaV 15.09.2021 Helsingin käräjäoikeus Asiantuntijalausunto
L 8

Ennakkokäsittely 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 14.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen sisäministeriöliite
 • kehittämisneuvos Aarne Kinnunen oikeusministeriöliite
 • poliisiylitarkastaja Minna Ketola Poliisihallitusliite
 • apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe Syyttäjälaitosliite
 • ylijohtaja Riku  Jaakkola Tuomioistuinvirasto
 • päällikkö Anu Koivuluoma Tuomioistuinvirastoliite

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 15.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • kehitysjohtaja Riitta Kari Rikosseuraamuslaitosliite
 • yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoliite
 • toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg Rikosuhripäivystysliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Helsingin käräjäoikeusliite

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 90/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-387653
HE 90/2021 vp LaV 14.09.2021 erityisasiantuntija Anu Rajamäki, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 9

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 14.9.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • erityisasiantuntija Anu Rajamäki valtiovarainministeriöliite

10.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen vastaus komission julkiseen kuulemiseen konfiskaatiodirektiivistä ja rikoshyötypäätöksestä

Valtioneuvoston E-selvitysE 94/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-388259
Valtioneuvoston selvitys: Suomen vastaus komission julkiseen kuulemiseen konfiskaatiodirektiivistä ja rikoshyötypäätöksestä
A 10

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä lausuntoluonnoksen ponnesta poistettiin sana ”vähäisin”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11.  Muut asiat

Keskusteltiin valiokunnan työtilanteesta. 

12.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 17.9.2021 klo 9.15 (epävirallinen etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Tuokila