Pöytäkirja
LaVP
16
2020 vp
Lakivaliokunta
Torstai 26.3.2020 klo 9.30—10.10
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Marko
Kilpi
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Iiris
Suomela
vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain)
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain)
varajäsen
Vilhelm
Junnila
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta päätti esittää puhemiesneuvostolle yhdeksän lisävarajäsenen valitsemista lakivaliokuntaan. 
4
Valiokunnan työtilanne ja kokoussuunnitelma
Keskusteltiin valiokunnan työtilanteesta. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-292567
HE18_20_asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 5
Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
6
Oikeudenhoidon varmistaminen koronaviruspandemian aikana
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292554
O 30/2020 vp LaV 26.03.2020 Tuomioistuinvirasto Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-292555
O 30/2020 vp LaV 26.03.2020 Tuomioistuinvirasto Liite 1
B 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-292556
O 30/2020 vp LaV 26.03.2020 Tuomioistuinvirasto Liite 2
C 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-292864
O 30/2020 vp LaV 26.03.2020 Tuomioistuinvirasto Liite 3
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292557
O 30/2020 vp LaV 26.03.2020 Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-292558
O 30/2020 vp LaV 26.03.2020 Syyttäjälaitos Liite 1
F 6
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Tuomioistuinvirasto
liite
Syyttäjälaitos
liite
Valiokunta päätti pyytää kirjallisen lausunnon: oikeusministeriö. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292156
HE 6/2020 vp LaV 26.03.2020 Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y. Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292157
HE 6/2020 vp LaV 26.03.2020 Riihimäen vankila Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292158
HE 6/2020 vp LaV 26.03.2020 Vantaan vankila Asiantuntijalausunto
D 7
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y.
liite
Riihimäen vankila
liite
Vantaan vankila
liite
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-286400
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
A 8
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 26.3.2020 13:36