Viimeksi julkaistu 23.9.2021 15.39

Pöytäkirja LaVP 16/2021 vp Lakivaliokunta Torstai 23.9.2021 klo 11.00—11.25

Läsnä
puheenjohtaja Leena Meri ps varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist jäsen Hanna Huttunen kesk jäsen Saara Hyrkkö vihr jäsen Pihla Keto-Huovinen kok jäsen Marko Kilpi kok jäsen Antero Laukkanen kd jäsen Matias Mäkynen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain) jäsen Jouni Ovaska kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain) jäsen Mari Rantanen ps jäsen Suldaan Said Ahmed vas jäsen Ruut Sjöblom kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Mirka Soinikoski vihr (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (5 osittain) jäsen Matti Vanhanen kesk jäsen Paula Werning sd varajäsen Veikko Vallin ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Tuokila  valiokuntaneuvos Mikko Monto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Lakialoite laiksi rikoslain 16 luvun 16 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 80/2020 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4.  Toimenpidealoite kansanmurhaan liittyvien tunnusten demonstratiivisen esittämisen kriminalisoinnista

ToimenpidealoiteTPA 63/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 28/2021 vp
Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-390796
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)
A 5

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 17.9.2021 ja 21.9.2021. 

Valmistavaa keskustelua ei syntynyt. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Todettiin, että epävirallista yleiskeskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 22.9.2021 ja 23.9.2021. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388414
VNS 4/2021 vp LaV 17.09.2021 oikeusneuvos Jarmo Littunen, korkein oikeus Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389060
VNS 4/2021 vp LaV 17.09.2021 presidentti Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388801
VNS 4/2021 vp LaV 17.09.2021 professori Kimmo Nuotio Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389084
VNS 4/2021 vp LaV 17.09.2021 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388415
VNS 4/2021 vp LaV 17.09.2021 Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
E 6
Lisäselvitys EDK-2021-AK-389088
VNS 4/2021 vp LaV 17.09.2021 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
F 6
Lisäselvitys EDK-2021-AK-389091
VNS 4/2021 vp LaV 17.09.2021 Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
G 6
Lisäselvitys EDK-2021-AK-389096
VNS 4/2021 vp LaV 17.09.2021 Tuomioistuinvirasto Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389760
VNS 4/2021 vp LaV 23.09.2021 yhteiskuntasuhteiden päällikkö Saana Nilsson, suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389761
VNS 4/2021 vp LaV 23.09.2021 apulaisprofessori Tatu Hyttinen Asiantuntijalausunto
J 6
Lisäselvitys EDK-2021-AK-390279
VNS 4/2021 vp LaV 23.09.2021 oikeusministeriö Lisäselvitys
K 6
Lisäselvitys EDK-2021-AK-390278
VNS 4/2021 vp LaV 23.09.2021 Poliisihallitus Lisäselvitys
L 6
Lisäselvitys EDK-2021-AK-390436
VNS 4/2021 vp LaV 23.09.2021 suojelupoliisi Lisäselvitys
M 6

Asia on saapunut lakivaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten hallintovaliokunnalle. Määräaika: 12.11.2021. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • oikeusneuvos Jarmo Littunen korkein oikeusliite
 • presidentti Kari Kuusiniemi korkein hallinto-oikeusliite
 • professori Kimmo Nuotio liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • Helsingin hallinto-oikeusliite
 • sisäministeriöliite
 • Syyttäjälaitosliite
 • Tuomioistuinvirastoliite

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 21.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • yhteiskuntasuhteiden päällikkö Saana Nilsson suojelupoliisiliite
 • apulaisprofessori Tatu Hyttinen liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • oikeusministeriöliite
 • Poliisihallitusliite
 • suojelupoliisiliite

Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 22.9.2021. 

7.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä yleissopimukseen ulkomaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 44/2021 vp

Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: oikeusministeriö, Helsingin käräjäoikeus, Suomen Asianajajaliitto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, professori Ulla Liukkunen. 

8.  Lakialoite laeiksi rikoslain 34 a luvun ja kansalaisuuslain 33 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 41/2019 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 89/2021 vp käsittelyyn. 

9.  Toimenpidealoite terroristiryhmään kuulumisen ja toimintaan osallistumisen sekä perheenjäsenten ja elinkumppanien osallisuuden määrittämisestä rangaistavaksi teoksi

ToimenpidealoiteTPA 158/2020 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 89/2021 vp käsittelyyn. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 89/2021 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2021-AK-390913
HE 89_21_asiantuntijasuunnitelma_II.pdf
A 10

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

11.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020

KertomusK 8/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388408
K 8/2021 vp LaV 17.09.2021 eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
A 11

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.9.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialiite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 21.9.2021. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 90/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389365
HE 90/2021 vp LaV 21.09.2021 lainsäädäntöneuvos Elina Nyholm, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 12
Lisäselvitys EDK-2021-AK-390282
HE 90/2021 vp LaV 23.09.2021 lainsäädäntöneuvos Elina Nyholm, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389319
HE 90/2021 vp LaV 21.09.2021 presidentti Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
C 12
Lisäselvitys EDK-2021-AK-389886
HE 90/2021 vp LaV 23.09.2021 presidentti Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus Lisäselvitys
D 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389670
HE 90/2021 vp LaV 21.09.2021 johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto Asiantuntijalausunto
E 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389693
HE 90/2021 vp LaV 21.09.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
F 12
Lisäselvitys EDK-2021-AK-390082
HE 90/2021 vp LaV 23.09.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
G 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388843
HE 90/2021 vp LaV 21.09.2021 Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
H 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388243
HE 90/2021 vp LaV 21.09.2021 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
I 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389407
HE 90/2021 vp LaV 21.09.2021 Kuntien takauskeskus Asiantuntijalausunto
J 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389328
HE 90/2021 vp LaV 21.09.2021 Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
K 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388645
HE 90/2021 vp LaV 21.09.2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
L 12

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 21.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Elina Nyholm oikeusministeriöliite
 • presidentti Kari Kuusiniemi korkein hallinto-oikeusliite
 • johtava lakimies Matti Merisalo Verohallintoliite
 • professori Olli Mäenpää liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Helsingin hallinto-oikeusliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • Kuntien takauskeskusliite
 • Suomen Pankkiliite
 • Valtiontalouden tarkastusvirastoliite

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2021 vp
LakialoiteLA 20/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390387
HE 109/2021 vp LaV 23.09.2021 lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390301
HE 109/2021 vp LaV 23.09.2021 tietosuojavaltuutettu Anu Talus, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
B 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390419
HE 109/2021 vp LaV 23.09.2021 valtakunnanvouti Juhani Toukola, Ulosottolaitos Asiantuntijalausunto
C 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390281
HE 109/2021 vp LaV 23.09.2021 lakiasiain päällikkö Juuso Jokela, Suomen Asiakastieto Oy Asiantuntijalausunto
D 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389842
HE 109/2021 vp LaV 23.09.2021 asiantuntija Erika Virtanen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
E 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-390420
HE 109/2021 vp LaV 23.09.2021 asiantuntija Erika Virtanen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
F 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389629
HE 109/2021 vp LaV 23.09.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
G 13

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 23.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu oikeusministeriöliite
 • tietosuojavaltuutettu Anu Talus Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • valtakunnanvouti Juhani Toukola Ulosottolaitosliite
 • lakiasiain päällikkö Juuso Jokela Suomen Asiakastieto Oyliite
 • asiantuntija Erika Virtanen Kilpailu- ja kuluttajavirastoliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • valtiovarainministeriöliite

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 246/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 27/2021 vp
Vastine EDK-2021-AK-389553
HE 246/2020 vp LaV 22.09.2021 hallitusneuvos Anne Hartoneva, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 14
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-389555
HE 246/2020 vp LaV 22.09.2021 hallitusneuvos Anne Hartoneva, oikeusministeriö Vastine liite 1
B 14
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-389557
HE 246/2020 vp LaV 22.09.2021 hallitusneuvos Anne Hartoneva, oikeusministeriö Vastine liite 2
C 14

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 22.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Anne Hartoneva oikeusministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen oikeusministeriö

15.  Muut asiat

Keskusteltiin ajankohtaisista asioista. 

16.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 24.9.2021 klo 9.00 (epävirallinen etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Tuokila