Pöytäkirja
LaVP
20
2020 vp
Lakivaliokunta
Maanantai 20.4.2020 klo 10.00—13.00
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Antero
Laukkanen
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Iiris
Suomela
vihr (6, 7, 8, 9) (5 osittain)
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9) (6, 7 osittain)
jäsen
Paula
Werning
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (8, 9) (5, 7 osittain)
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd (5 osittain)
varajäsen
Vilhelm
Junnila
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 3.4.2020 on lakivaliokunnan varajäseniksi valittu ed. Marko Asell, Hussein al-Taee, Riikka Slunga-Poutsalo, Ano Turtiainen, Heikki Vestman, Pasi Kivisaari, Juha Sipilä, Sofia Virta ja Eva Biaudet. 
4
Toimenpidealoite velallisten aseman parantamisesta COVID-19-pandemian aikana
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 44/2020 vp käsittelyyn. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297421
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297422
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö Yhteenveto lausunnoista
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297423
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 lakimies Patrik Metsätähti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297424
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 professori Heikki Halila Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297426
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-297427
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297428
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297429
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297430
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
H 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-297431
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Liite 1
I 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-297432
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Liite 2
J 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297434
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Asiantuntijalausunto
K 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297435
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 Perussuomalaiset r.p. Asiantuntijalausunto
L 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297436
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 Kansallinen Kokoomus r.p. Asiantuntijalausunto
M 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297437
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 Suomen Keskusta r.p. Asiantuntijalausunto
N 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297438
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 Vihreä liitto r.p. Asiantuntijalausunto
O 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297439
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 Vasemmistoliitto r.p. Asiantuntijalausunto
P 5
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Q 5
Lisäselvitys EDK-2020-AK-297693
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 oikeusministeriö Lisäselvitys
R 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297711
HE 45/2020 vp LaV 20.04.2020 Vapaa-ajattelijain liitto ry Asiantuntijalausunto
S 5
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-297245
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi
T 5
Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava talousvaliokunnalle. 
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 17.4.2020: 
Kuultavina olivat: 
lainsäädäntöneuvos
Jyrki
Jauhiainen
oikeusministeriö
liite
lakimies
Patrik
Metsätähti
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
professori
Heikki
Halila
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Asianajajaliitto
liite
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
liite
Perussuomalaiset r.p.
liite
Kansallinen Kokoomus r.p.
liite
Suomen Keskusta r.p.
liite
Vihreä liitto r.p.
liite
Vasemmistoliitto r.p.
liite
oikeusministeriö
liite
Vapaa-ajattelijain liitto ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kappaleen 10 viimeinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Valiokunnan oikeusministeriöltä saaman normaaliin lainvalmistelukäytäntöön perustuvan virkamiesarvion mukaan arvio poikkeusten jatkamistarpeista tehtäneen kesäkuussa.” 
Kappaleen 11 viimeinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Lakivaliokunta kuitenkin edellyttää, että poikkeusten jatkamistarpeen arviointi epidemiatilanteen valossa tehdään riittävän ajoissa, jotta tilanne poikkeusten jatkon osalta on selkeä yhdistysten kannalta.” 
Kappaleen 26 ensimmäinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Jos jäsenellä ei ole valmiuksia etäosallistumisvälineen käyttämiseen, voi käytännössä esiintyä tilanteita, joissa hänellä on tekninen ”digiavustaja” kokouksessa vaikka yhdistyslaki ei sitä nimenomaan sallikaan, koska rajoituksen noudattamista ei käytännössä voi valvoa etäosallistumisessa.” 
Kappaleen 29 kolmas ja neljäs virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Tämän vuoksi valiokunnan oikeusministeriöltä saaman selvityksen mukaan jäsenen etäosallistumisvälineiden puute ei käytännössä voisi muodostua päätöksen moiteperusteeksi. Myöskään yhden tai muutaman jäsenen etäyhteyden katkeaminen kesken kokouksen ei käytännössä muodostaisi moiteperustetta.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297448
HE 46/2020 vp LaV 20.04.2020 konkurssiasiamies Helena Kontkanen, konkurssiasiamiehen toimisto Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297449
HE 46/2020 vp LaV 20.04.2020 lakimies Antti Laitila, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297450
HE 46/2020 vp LaV 20.04.2020 lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297451
HE 46/2020 vp LaV 20.04.2020 professori Tuula Linna Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297390
HE 46/2020 vp LaV 20.04.2020 Helsingin käräjäoikeus Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297389
HE 46/2020 vp LaV 20.04.2020 Verohallinto Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297388
HE 46/2020 vp LaV 20.04.2020 Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297387
HE 46/2020 vp LaV 20.04.2020 Suomen Perimistoimistojen Liitto ry Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297386
HE 46/2020 vp LaV 20.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297385
HE 46/2020 vp LaV 20.04.2020 Takuusäätiö sr Asiantuntijalausunto
J 6
HE 46/2020 vp LaV 20.04.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
K 6
Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 17.4.2020: 
Kuultavina olivat: 
lainsäädäntöneuvos
Mari
Aalto
oikeusministeriö
konkurssiasiamies
Helena
Kontkanen
konkurssiasiamiehen toimisto
liite
lakimies
Antti
Laitila
Finanssiala ry
liite
lainsäädäntöasioiden päällikkö
Tiina
Toivonen
Suomen Yrittäjät ry
liite
professori
Tuula
Linna
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Helsingin käräjäoikeus
liite
Verohallinto
liite
Suomen Asianajajaliitto
liite
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Takuusäätiö sr
liite
oikeusministeriö
liite
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297452
HE 44/2020 vp LaV 20.04.2020 hallitusneuvos Veikko Minkkinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297521
HE 44/2020 vp LaV 20.04.2020 valtakunnanvouti Juhani Toukola, Valtakunnanvoudinvirasto Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297384
HE 44/2020 vp LaV 20.04.2020 Talous- ja velkaneuvonnan yksikkövastaava Virva Sirén, Helsingin talous- ja velkaneuvonta Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297760
HE 44/2020 vp LaV 20.04.2020 lakimies Antti Laitila, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297379
HE 44/2020 vp LaV 20.04.2020 professori Tuula Linna Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297382
HE 44/2020 vp LaV 20.04.2020 Verohallinto Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297566
HE 44/2020 vp LaV 20.04.2020 Suomen Perimistoimistojen Liitto ry Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297707
HE 44/2020 vp LaV 20.04.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297218
HE 44/2020 vp LaV 20.04.2020 Takuusäätiö sr Asiantuntijalausunto
I 7
Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Veikko
Minkkinen
oikeusministeriö
liite
valtakunnanvouti
Juhani
Toukola
Valtakunnanvoudinvirasto
liite
Talous- ja velkaneuvonnan yksikkövastaava
Virva
Sirén
Helsingin talous- ja velkaneuvonta
liite
lakimies
Antti
Laitila
Finanssiala ry
liite
professori
Tuula
Linna
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Verohallinto
liite
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Takuusäätiö sr
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 21.4.2020 klo 10.30, E 440 valtiovarainvaliokunnan kokoushuone. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
Viimeksi julkaistu 24.4.2020 9.12