Pöytäkirja
LaVP
22
2020 vp
Lakivaliokunta
Keskiviikko 6.5.2020 klo 9.30—11.20
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok (8, 9) (7 osittain)
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (4, 5, 6) (3, 7 osittain)
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Antero
Laukkanen
kd
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr (6, 7, 8, 9) (5 osittain)
jäsen
Iiris
Suomela
vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (4, 5, 6) (3, 7 osittain)
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297563
Komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen unionissa – ajankohtaiskatsaus
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Lakivaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 6/2020 vp - E 17/2019 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297013
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Lakivaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 5/2020 vp - E 6/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa sekä EU-rikkomusasioissa ajalla 1.1.-31.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298223
Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa sekä EU-rikkomusasioissa ajalla 1.1.-31.12.2019
Asia on saapunut lakivaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 22.5.2020. 
7
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299257
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299258
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 ohjausyksikön päällikkö Miika Snellman, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299259
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 johtaja Raimo Ahola, Tuomioistuinvirasto Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-299260
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 johtaja Raimo Ahola, Tuomioistuinvirasto Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299261
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 hallintojohtaja Joanna Autiovuori, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-299263
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 hallintojohtaja Joanna Autiovuori, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299264
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 pääjohtaja Arto Kujala, Rikosseuraamuslaitos Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299265
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 valtakunnanvouti Juhani Toukola, Valtakunnanvoudinvirasto Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299266
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 johtaja Marjo Kurki, Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri Asiantuntijalausunto
I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299267
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 korkein oikeus Asiantuntijalausunto
J 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299268
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
K 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299270
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri Asiantuntijalausunto
L 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299271
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 Oikeusrekisterikeskus Asiantuntijalausunto
M 7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-299272
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 oikeusministeriö Lisäselvitys 1
N 7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-299273
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 oikeusministeriö Lisäselvitys 2
O 7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-299274
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 oikeusministeriö Lisäselvitys 3
P 7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-300269
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 oikeusministeriö Lisäselvitys 4
Q 7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-299277
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 valtiovarainministeriö Lisäselvitys 1
R 7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-299278
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 valtiovarainministeriö Lisäselvitys 2
S 7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-299279
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 valtiovarainministeriö Lisäselvitys 3
T 7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-299280
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 valtiovarainministeriö Lisäselvitys 4
U 7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-299281
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 Tuomioistuinvirasto Asiantuntijalausunto
V 7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-299986
VNS 1/2020 vp LaV 06.05.2020 Rikosseuraamuslaitos Asiantuntijalausunto
W 7
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-298695
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
X 7
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-300350
VNS1_20_Eriava_mielipide_PS.pdf
Y 7
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisissa 24.4.2020 ja 28.4.2020: 
Kuultavina olivat: 
lainsäädäntöneuvos
Jyri
Inha
valtiovarainministeriö
liite
kansliapäällikkö
Pekka
Timonen
oikeusministeriö
ohjausyksikön päällikkö
Miika
Snellman
oikeusministeriö
liite
ylijohtaja
Riku
Jaakkola
Tuomioistuinvirasto
johtaja
Raimo
Ahola
Tuomioistuinvirasto
liite
apulaisvaltakunnansyyttäjä
Jukka
Rappe
Syyttäjälaitos
hallintojohtaja
Joanna
Autiovuori
Syyttäjälaitos
liite
pääjohtaja
Arto
Kujala
Rikosseuraamuslaitos
liite
valtakunnanvouti
Juhani
Toukola
Valtakunnanvoudinvirasto
liite
johtaja
Marjo
Kurki
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
korkein oikeus
liite
korkein hallinto-oikeus
liite
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
liite
Oikeusrekisterikeskus
liite
oikeusministeriö
liite
valtiovarainministeriö
liite
Tuomioistuinvirasto
liite
Rikosseuraamuslaitos
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä edustaja Rantanen ehdotti edustaja Tynkkysen kannattamana, että kappaleen 18 jälkeen lisätään uusi väliotsikko seuraavasti: "Maahanmuuton kustannukset". 
Ehdotuksesta äänestettiin pohjana olevaa lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 12—4 (0 tyhjää) lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Lisäksi edustaja Rantanen ehdotti edustaja Tynkkysen kannattamana, että kappaleen 18 jälkeen lisätään seuraavan sisältöinen uusi kappale (18 a): 
"Korkeimman hallinto-oikeuden ja hallinto-oikeuksien toimintaan on vuodesta 2015 alkaen merkittävästi vaikuttanut turvapaikka-asioiden määrän nopea kasvu. Turvapaikka-asioiden määrän merkittävä kasvu heijastuu vastaavasti myös muihin ulkomaalaisasioihin. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan turvapaikka- ja oleskelulupa-asioiden määrä onkin pysyvästi jäänyt aiempaa merkittävästi korkeammalle tasolle. Esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeudessa ulkomaalaisasioiden osuus kaikista päätöksistä oli 56 prosenttia vuonna 2017. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen vuonna 2018 saapuneista asioista noin 60 prosenttia oli ulkomaalaisasioita. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan on myös mahdollista, että maailmanlaajuinen koronaviruspandemia tulee entisestään lisäämään maahanmuuttoasioiden määrää pidemmällä aikavälillä." 
Ehdotuksesta äänestettiin pohjana olevaa lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 12—4 (0 tyhjää) lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Tämän jälkeen edustaja Rantanen ehdotti edustaja Tynkkysen kannattamana, että lausuntoluonnoksen kappale 20 muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
"Lakivaliokunta kuitenkin muistuttaa, että se on edellä mainitussa lausunnossaan pitänyt tärkeänä myös sitä, että turvapaikka-asioiden ja muiden ulkomaalaisasioiden pitkien käsittelyaikojen ja tuomioistuinten ruuhkautumisen syyt selvitetään ja ryhdytään tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja käytännön toimenpiteisiin asioiden käsittelyn sujuvoittamiseksi ja käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Oikeusministeriöltä nyt saadun selvityksen mukaan tällaista selvitystä ei ole käynnistetty. Valiokunta ei ole tilanteeseen tyytyväinen, minkä vuoksi se kiirehtii selvityksen tekemistä. Valiokunta korostaa tässä yhteydessä erityisesti, ettei toistuvaa lisämäärärahan kohdentamista ulkomaalaisasioiden käsittelyyn voida pitää kestävänä ratkaisuna pitkällä aikavälillä. Hallituksen tulisi siksi ryhtyä viivytyksettä toimenpiteisiin, joilla ulkomaalaisasioiden määrää hallintotuomioistuimissa voidaan tehokkaasti vähentää. Tämä tapahtuu muuttamalla lainsäädäntöä siten, että kaikki turvapaikka-, oleskelulupa-, perheenyhdistämis-, vastaanotto- ja etuusjärjestelmään liittyvät houkutustekijät poistetaan. Näin hallintotuomioistuinten resursseja saataisiin vapautettua muiden yksilön ja yhteiskunnan kannalta tärkeiden valitusasioiden käsittelyyn.
Ehdotuksesta äänestettiin pohjana olevaa lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 12—3 (0 tyhjää) lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Lopuksi edustaja Rantanen ehdotti edustaja Tynkkysen kannattamana, että kappaleen 20 jälkeen lisätään seuraavan sisältöinen uusi kappale (20 a): 
"Koronakriisin aiheuttaman taloudellisen toiminnan dramaattisen vähenemisen voidaan ennakoida lisäävän esimerkiksi toimeentulotukiasioissa, virkamies- ja viranhaltija-asioissa (irtisanomiset, lomautukset) ja lastensuojeluasioissa hallintotuomioistuimiin tehtävien valitusten määrää. Kun taloudellinen toiminta kriisin jälkeen lähtee elpymään, on lisäksi entistä tärkeämpää, että elpymisen mahdollistavat päätökset esimerkiksi maankäyttö-, kaavoitus- ja ympäristöasioissa samoin kuin julkisia hankintoja ja verotusta koskevissa asioissa ovat valmiina tai ainakin ripeästi saatavissa lainvoimaisiksi. Valiokunta korostaa erityisesti kriisitilanteissa olevan entistä tärkeämpää, että tehtävät toimenpiteet hyödyttävät Suomea ja suomalaisia. Tästä syystä valiokunta katsoo, että hallitusohjelman erilaisista haitallisista turvapaikka- ja maahanmuuttopoliittisista hankkeista tulisi viimeistään tässä vaiheessa voida luopua. Tällainen hanke on esimerkiksi turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistaminen mahdollistamalla avustajan käyttö turvapaikkapuhuttelussa ja ottamalla käyttöön yleiset hallinto-oikeudelliset valitusajat." 
Ehdotuksesta äänestettiin pohjana olevaa lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 12—3 (0 tyhjää) lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Lopuksi ed. Keto-Huovinen ehdotti, että valiokunnan päätösesityksen loppuun lisätään seuraavaa: "ja kiinnittää erityistä huomiota Syyttäjälaitoksen voimavaroihin". Ehdotus raukesi kannattamattomana. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kappaleen 15 viimeiseen virkkeeseen lisättiin sanat "ja työturvallisuuden" seuraavasti: "Saadun selvityksen valossa Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstömäärää ei voida nykyisessä vankilaverkostossa vähentää ilman toimintakyvyn ja työturvallisuuden heikkenemistä." 
Kappaleen 20 jälkeen lisättiin uusi väliotsikko ja viisi uutta kappaletta seuraavasti: 
"Syyttäjälaitos 
Rikosketjun toimintakyvyn ja rikosvastuun toteutumisen parantamiseksi oikeusministeriön hallinnonalan toimijoille kohdennetusta yhteensä 5,2 miljoonan euron vuosittaisesta lisämäärärahasta Syyttäjälaitokselle on osoitettu suhteellisesti eniten (2 milj. euroa). Taustalla oli se, että tilanne oli erityisen vaikea Syyttäjälaitoksessa, jossa esitutkinnan lopettamista tai toimittamatta jättämistä koskevien rajoittamisasioiden osuus oli kasvanut merkittävästi ja varsinaisten syyteharkinta-asioiden määrä oli vastaavasti vähentynyt. Lakivaliokunta on kiinnittänyt tähän viime vuosina huomiota ja kantanut huolta Syyttäjälaitoksen perusrahoituksen riittämättömyydestä ja henkilöstön jaksamisesta (LaVL 5/2019 vp ja LaVL 22/2018 vp). 
Valtiovarainvaliokunta ehdotti vuoden 2020 talousarvioesityksestä ja sitä täydentävästä talousarvioesityksestä antamassaan mietinnössä eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman, jonka mukaan jo vuoden 2020 lisätalousarviossa otetaan huomioon Syyttäjälaitoksen toimintaan tarvittavat lisäresurssitarpeet ja varmistetaan henkilöstön riittävyys (VaVM 20/2019 vp). Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdottaman lausuman (EK 24/2019 vp). 
Lakivaliokunnan saaman selvityksen mukaan nyt käsiteltävänä olevaan julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvä 2,5 miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus Syyttäjälaitokselle vuodesta 2021 lukien on hallituksen vastaus edellä mainittuun eduskunnan lausumaan. 
Oikeusministeriö on kuluvan vuoden lisätalousarvioesitystä koskevassa 21.4.2020 ehdotuksessaan ehdottanut vastaavaa 2,5 miljoonan euron lisärahoitusta Syyttäjälaitokselle jo kuluvalle vuodelle, mutta valtiovarainministeriö ei ole hyväksynyt tätä ehdotusta. Hallitus ei ole vielä käsittelyt lisätalousarvioesitystä. 
Edellä esitettyyn ja eduskunnan lausumaan viitaten lakivaliokunta pitää tärkeänä, että Syyttäjälaitoksen kuluvan vuoden toimintaedellytyksistä huolehditaan ja siksi esittää, että hallitus vielä lisätalousarviovalmistelussa parantaa Syyttäjälaitoksen kuluvan vuoden toimintaedellytyksiä oikeusministeriön ehdottamalla tavalla." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Puheenjohtaja Meri ja edustajat Rantanen ja Tynkkynen varasivat mahdollisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Ilmoitettiin, että eriävä mielipide on jätettävä sihteerille viimeistään keskiviikkona 6.5.2020 klo 12.00. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: edustajat Meri, Rantanen ja Tynkkynen, liite Y 7 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava epävirallinen kokous on keskiviikkona 13.5.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
Viimeksi julkaistu 6.5.2020 16.09