Pöytäkirja
LaVP
23
2019 vp
Lakivaliokunta
Perjantai 25.10.2019 klo 9.15—10.45
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Marko
Asell
sd (4, 5, 6) (3, 7 osittain)
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin
Hallituksen esitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2019-AK-268136
HE55_19_Asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-261526
Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen unionissa - Toimintasuunnitelma
Valiokunta päätti, ettei asian EJ 17/2019 vp - E 17/2019 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018
Kansalaisaloite
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2019-AK-269094
KAA2_19_Asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 5
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Hallituksen esitys
Valtioneuvoston selonteko
Lisäselvitys EDK-2019-AK-269093
HE 29/2019 vp LaV 25.10.2019 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-268539
HE 54/2019 vp LaV 25.10.2019 edunvalvonta-asiantuntija Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-268549
HE 54/2019 vp LaV 25.10.2019 asiantuntija Karoliina Katila , Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-268530
HE 54/2019 vp LaV 25.10.2019 yhtiölakimies Maija Karskela, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-268449
HE 54/2019 vp LaV 25.10.2019 Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-268550
HE 54/2019 vp LaV 25.10.2019 Ferratum Finland Oy Asiantuntijalausunto
E 7
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
edunvalvonta-asiantuntija
Tiina
Vyyryläinen
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
liite
asiantuntija
Karoliina
Katila
Suomen Yrittäjät ry
liite
yhtiölakimies
Maija
Karskela
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Finanssiala ry
liite
Ferratum Finland Oy
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
8
Muut asiat
Keskusteltiin oikeusministerin julkisesta kuulemisesta pe 8.11.2019 klo 9.50. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 5.11.2019 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
Viimeksi julkaistu 25.10.2019 15.39