Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.17

Pöytäkirja LaVP 23/2019 vp Lakivaliokunta Perjantai 25.10.2019 klo 9.15—10.45

Läsnä
puheenjohtaja Leena Meri ps varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist jäsen Marko Asell sd (4, 5, 6) (3, 7 osittain) jäsen Eeva-Johanna Eloranta sd (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Pihla Keto-Huovinen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Marko Kilpi kok jäsen Jouni Ovaska kesk jäsen Mari Rantanen ps jäsen Ruut Sjöblom kok (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Mirka Soinikoski vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Sebastian Tynkkynen ps jäsen Paula Werning sd jäsen Johannes Yrttiaho vas 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Tuokila  valiokuntaneuvos Mikko Monto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin

Hallituksen esitysHE 55/2019 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2019-AK-268136
HE55_19_Asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet

Valtioneuvoston E-selvitysE 17/2019 vp
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmäEJ 17/2019 vp
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-261526
Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen unionissa - Toimintasuunnitelma

Valiokunta päätti, ettei asian EJ 17/2019 vp - E 17/2019 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018

KansalaisaloiteKAA 2/2019 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2019-AK-269094
KAA2_19_Asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 5

Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

Hallituksen esitysHE 29/2019 vp
Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2019 vp
Lisäselvitys EDK-2019-AK-269093
HE 29/2019 vp LaV 25.10.2019 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 6

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • oikeusministeriöliite

Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 54/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-268539
HE 54/2019 vp LaV 25.10.2019 edunvalvonta-asiantuntija Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-268549
HE 54/2019 vp LaV 25.10.2019 asiantuntija Karoliina Katila , Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-268530
HE 54/2019 vp LaV 25.10.2019 yhtiölakimies Maija Karskela, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-268449
HE 54/2019 vp LaV 25.10.2019 Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-268550
HE 54/2019 vp LaV 25.10.2019 Ferratum Finland Oy Asiantuntijalausunto
E 7

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • edunvalvonta-asiantuntija Tiina Vyyryläinen Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ryliite
  • asiantuntija Karoliina Katila Suomen Yrittäjät ryliite
  • yhtiölakimies Maija Karskela Suomen Perimistoimistojen Liitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Finanssiala ryliite
  • Ferratum Finland Oyliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

8.  Muut asiat

Keskusteltiin oikeusministerin julkisesta kuulemisesta pe 8.11.2019 klo 9.50. 

9.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 5.11.2019 klo 10.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Tuokila