Pöytäkirja
LaVP
24
2019 vp
Lakivaliokunta
Tiistai 5.11.2019 klo 10.30—12.00
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Marko
Asell
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Antero
Laukkanen
kd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Hallituksen esitys
Valtioneuvoston selonteko
Lisäselvitys EDK-2019-AK-270212
HE 29/2019 vp LaV 05.11.2019 Suomen tuomariliitto ry Asiantuntijalausunto
A 3
Lisäselvitys EDK-2019-AK-270447
HE 29/2019 vp LaV 05.11.2019 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-266302
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
C 3
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen tuomariliitto ry
liite
oikeusministeriö
liite
Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
4
Muut asiat
Asiakohtaa ei käsitelty. 
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 6.11.2019 klo 9.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 5.11.2019 13.57