Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.16

Pöytäkirja LaVP 24/2019 vp Lakivaliokunta Tiistai 5.11.2019 klo 10.30—12.00

Läsnä
puheenjohtaja Leena Meri ps varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist jäsen Marko Asell sd (1, 2) (3 osittain) jäsen Eeva-Johanna Eloranta sd (4, 5) (3 osittain) jäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2) (3 osittain) jäsen Saara Hyrkkö vihr jäsen Pihla Keto-Huovinen kok jäsen Marko Kilpi kok jäsen Antero Laukkanen kd (1, 2) (3 osittain) jäsen Jouni Ovaska kesk jäsen Mari Rantanen ps jäsen Ruut Sjöblom kok (4, 5) (3 osittain) jäsen Mirka Soinikoski vihr (1, 2) (3 osittain) jäsen Sebastian Tynkkynen ps jäsen Paula Werning sd (1, 2) (3 osittain) jäsen Johannes Yrttiaho vas 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Tuokila  valiokuntaneuvos Mikko Monto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

Hallituksen esitysHE 29/2019 vp
Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2019 vp
Lisäselvitys EDK-2019-AK-270212
HE 29/2019 vp LaV 05.11.2019 Suomen tuomariliitto ry Asiantuntijalausunto
A 3
Lisäselvitys EDK-2019-AK-270447
HE 29/2019 vp LaV 05.11.2019 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-266302
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
C 3

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Suomen tuomariliitto ryliite
  • oikeusministeriöliite

Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

4.  Muut asiat

Asiakohtaa ei käsitelty. 

5.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 6.11.2019 klo 9.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mikko 
Monto