Pöytäkirja
LaVP
25
2019 vp
Lakivaliokunta
Keskiviikko 6.11.2019 klo 9.15—11.05
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (4, 7) (3, 5, 6 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Marko
Kilpi
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (4, 5 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (5 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (4, 5 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Paula
Werning
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (5) (4, 6 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Muut asiat
Todettiin, että oikeusministerin julkinen kuuleminen on perjantaina 8.11.2019. Keskusteltiin aiheista ja esitettävistä kysymyksistä. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 45/2019 vp LaV 06.11.2019 neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Miia
Ljungqvist
oikeusministeriö
liite
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-270809
HE 54/2019 vp LaV 06.11.2019 ylituomari Jussi Karttunen, markkinaoikeus Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-269441
HE 54/2019 vp LaV 06.11.2019 oikeusneuvos Tuomo Antila, korkein oikeus Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-270877
HE 54/2019 vp LaV 06.11.2019 asiantuntija Sanna-Maria Bertell, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-270603
HE 54/2019 vp LaV 06.11.2019 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-270927
HE 54/2019 vp LaV 06.11.2019 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-270878
HE 54/2019 vp LaV 06.11.2019 Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-271183
HE 54/2019 vp LaV 06.11.2019 Kaupan liitto ry Asiantuntijalausunto
G 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ylituomari
Jussi
Karttunen
markkinaoikeus
liite
oikeusneuvos
Tuomo
Antila
korkein oikeus
liite
asiantuntija
Sanna-Maria
Bertell
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
liite
Suomen Asianajajaliitto
liite
Kaupan liitto ry
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Hallituksen esitys
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-271188
HE 29/2019 vp LaV 06.11.2019 Suomen Syyttäjäyhdistys ry Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-271189
HE 29/2019 vp LaV 06.11.2019 Suomen Syyttäjäyhdistys ry Liite 1
B 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-271190
HE 29/2019 vp LaV 06.11.2019 Suomen Syyttäjäyhdistys ry Liite 2
C 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-271191
HE 29/2019 vp LaV 06.11.2019 Suomen Syyttäjäyhdistys ry Liite 3
D 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-271192
HE 29/2019 vp LaV 06.11.2019 Suomen Syyttäjäyhdistys ry Liite 4
E 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-271193
HE 29/2019 vp LaV 06.11.2019 Suomen Syyttäjäyhdistys ry Liite 5
F 6
Lisäselvitys EDK-2019-AK-271184
HE 29/2019 vp LaV 06.11.2019 oikeusministeriö Lisäselvitys 1
G 6
Lisäselvitys EDK-2019-AK-271185
HE 29/2019 vp LaV 06.11.2019 oikeusministeriö Lisäselvitys 2
H 6
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Syyttäjäyhdistys ry
liite
oikeusministeriö
liite
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 7.11.2019 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 6.11.2019 15.33