Pöytäkirja
LaVP
26
2019 vp
Lakivaliokunta
Torstai 7.11.2019 klo 10.00—11.50
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) (5 osittain)
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Marko
Asell
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (6, 7, 8) (5 osittain)
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd (4, 5) (3, 6 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (3 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (3, 4 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Paula
Werning
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
(1, 2, 3)
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Hallituksen esitys
Valtioneuvoston selonteko
Lisäselvitys EDK-2019-AK-271663
HE 29/2019 vp LaV 07.11.2019 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-271186
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
B 3
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2019-AK-271362
HE61_19_Asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-271233
HE 61/2019 vp LaV 07.11.2019 lainsäädäntöneuvos Mervi Kuittinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-271639
HE 61/2019 vp LaV 07.11.2019 lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-271217
HE 61/2019 vp LaV 07.11.2019 presidentti Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-271216
HE 61/2019 vp LaV 07.11.2019 hallinto-oikeustuomari Virpi Ikkelä, Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-271283
HE 61/2019 vp LaV 07.11.2019 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
F 5
Merkittiin, että puheenjohtaja Meri poistui kokouksesta ja varapuheenjohtaja Bergqvist ryhtyi johtamaan puhetta. 
Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 
Merkittiin, että puheenjohtaja Meri palasi kokoukseen ja ryhtyi johtamaan puhetta. 
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Mervi
Kuittinen
valtiovarainministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Eeva
Attila
oikeusministeriö
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Korhonen
oikeusministeriö
liite
presidentti
Kari
Kuusiniemi
korkein hallinto-oikeus
liite
hallinto-oikeustuomari
Virpi
Ikkelä
Helsingin hallinto-oikeus
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
6
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-270810
HE 55/2019 vp LaV 07.11.2019 erityisasiantuntija Henri Isoahde, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-271340
HE 55/2019 vp LaV 07.11.2019 lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-271219
HE 55/2019 vp LaV 07.11.2019 presidentti Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-271218
HE 55/2019 vp LaV 07.11.2019 hallinto-oikeustuomari Virpi Ikkelä, Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
D 6
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Henri
Isoahde
valtiovarainministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Korhonen
oikeusministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Eeva
Attila
oikeusministeriö
presidentti
Kari
Kuusiniemi
korkein hallinto-oikeus
liite
hallinto-oikeustuomari
Virpi
Ikkelä
Helsingin hallinto-oikeus
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Finanssivalvonta
7
Muut asiat
Todettiin, että oikeusministerin julkinen kuuleminen on perjantaina klo 9.50-10.45, Arkadia-sali, E 417. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 8.11.2019 klo 9.50 Arkadia-salissa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 7.11.2019 14.15