Pöytäkirja
LaVP
32
2019 vp
Lakivaliokunta
Keskiviikko 20.11.2019 klo 9.00—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (4 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (3, 4 osittain)
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Marko
Kilpi
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (3, 4 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps (3, 4 osittain)
jäsen
Paula
Werning
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (3, 4 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 7 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista vakavaraisuusasetuksen muuttamisesta järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamiseksi sekä direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (järjestämättömien vastuiden kattaminen ja jälkimarkkinat)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-274464
EU/ECOFIN; direktiivi vakuuden tehokkaammasta täytäntöönpanosta (AECE)
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-274761
U 27/2018 vp LaV 20.11.2019 lakimies Antti Laitila, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-274797
U 27/2018 vp LaV 20.11.2019 Valtakunnanvoudinvirasto Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-274651
U 27/2018 vp LaV 20.11.2019 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
C 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntösihteeri
Tuukka
Vähätalo
oikeusministeriö
EU-avustaja
Henri
Jaakkola
valtiovarainministeriö
lakimies
Antti
Laitila
Finanssiala ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Valtakunnanvoudinvirasto
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-274470
KAA 2/2019 vp LaV 20.11.2019 oikeusneuvos Timo Ojala, korkein oikeus Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-274471
KAA 2/2019 vp LaV 20.11.2019 hovioikeudenneuvos Kaarlo Hakamies, Helsingin hovioikeus Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-274620
KAA 2/2019 vp LaV 20.11.2019 käräjätuomari Sanna Mikkola, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus Asiantuntijalausunto
C 4
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
oikeusneuvos
Timo
Ojala
korkein oikeus
liite
hovioikeudenneuvos
Kaarlo
Hakamies
Helsingin hovioikeus
liite
käräjätuomari
Sanna
Mikkola
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus
liite
lainsäädäntöneuvos
Sami
Kiriakos
oikeusministeriö
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 21.11.2019 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
Viimeksi julkaistu 21.11.2019 8.21