Pöytäkirja
LaVP
33
2019 vp
Lakivaliokunta
Torstai 21.11.2019 klo 10.00—11.30
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Marko
Kilpi
kok (4 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (4 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (5, 6) (4 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista vakavaraisuusasetuksen muuttamisesta järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamiseksi sekä direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (järjestämättömien vastuiden kattaminen ja jälkimarkkinat)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-274464
EU/ECOFIN; direktiivi vakuuden tehokkaammasta täytäntöönpanosta (AECE)
Lisäselvitys EDK-2019-AK-275165
U 27/2018 vp LaV 21.11.2019 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-275008
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista vakavaraisuusasetuksen muuttamisesta järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamiseksi sekä direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (järjestämättömien vastuiden kattaminen ja jälkimarkkinat)
B 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Lakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 10/2019 vp - U 27/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kappaleen 4 viimeinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”On myös tärkeää, että kansallisessa täytäntöönpanossa liikkumavara käytetään, jotta täytäntöönpanojärjestelmämme on jatkossakin tehokas, toimiva ja eri osapuolten oikeudet tasapainoisesti huomioon ottava.” Lisäksi tehtiin vähäinen kielellinen tarkennus kappaleeseen 5 ja 7. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-274575
KAA 2/2019 vp LaV 21.11.2019 psykologi Pertti Hakkarainen, HUS Seri-tukikeskus Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-275113
KAA 2/2019 vp LaV 21.11.2019 vaikuttamisen asiantuntija Eero Löytömäki, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-275107
KAA 2/2019 vp LaV 21.11.2019 kehittämispäällikkö Riitta Silver, Tukinainen ry Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-275153
KAA 2/2019 vp LaV 21.11.2019 ohjelmajohtaja Minna Säävälä, Väestöliitto ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-275154
KAA 2/2019 vp LaV 21.11.2019 ohjelmajohtaja Minna Säävälä, Väestöliitto ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-275011
KAA 2/2019 vp LaV 21.11.2019 Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto
E 4
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
psykologi
Pertti
Hakkarainen
HUS Seri-tukikeskus
liite
vaikuttamisen asiantuntija
Eero
Löytömäki
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
liite
kehittämispäällikkö
Riitta
Silver
Tukinainen ry
liite
ohjelmajohtaja
Minna
Säävälä
Väestöliitto ry
liite
tutkimusavustaja
Esko
Yli-Hemminki
oikeusministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Asianajajaliitto
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantai 22.11.2019 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
Viimeksi julkaistu 22.11.2019 7.45