Pöytäkirja
LaVP
36
2019 vp
Lakivaliokunta
Perjantai 29.11.2019 klo 9.15—9.35
Läsnä
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr (7, 8, 9) (6 osittain)
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok (8, 9) (7 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd (ikäpj.)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (7, 8, 9) (6 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps (8, 9) (7 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (7, 8, 9) (6 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Kokouksen avaus
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä osallistumaan kokoukseen puheenjohtajan paikalle asettunut valiokunnan iältään vanhin jäsen edustaja Laukkanen avasi kokouksen ja ryhtyi johtamaan puhetta. 
2
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 7 jäsentä. 
3
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
4
Lakialoite laiksi rikoslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2019-AK-277414
HE 55/2019 vp LaV 29.11.2019 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-269412
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin
B 6
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
7
Euroopan unionin neuvoston kokous (OSA; Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 2.-3.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valiokunnassa oli kuultavana: 
EU-erityisasiantuntija
Katja
Arenmaa
oikeusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 3.12.2019 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 29.11.2019 11.36