Pöytäkirja
LaVP
37
2019 vp
Lakivaliokunta
Tiistai 3.12.2019 klo 10.30—12.00
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Marko
Kilpi
kok (6, 7, 8) (5 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (7, 8) (6 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varajäsen
Veikko
Vallin
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on ed. Marko Asellille myönnetty 29.11.2019 vapautus lakivaliokunnan jäsenyydestä. 
4
Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277973
KAA 2/2019 vp LaV 03.12.2019 Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti Asiantuntijalausunto
A 4
Lisäselvitys EDK-2019-AK-276449
KAA 2/2019 vp LaV 03.12.2019 Väestöliitto ry Asiantuntijalausunto
B 4
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
liite
Väestöliitto ry
liite
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
6
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277818
KAA 1/2019 vp LaV 03.12.2019 poliisitarkastaja Måns Enqvist, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277773
KAA 1/2019 vp LaV 03.12.2019 toiminnanjohtaja Batulo Essak, African Care ry Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278016
KAA 1/2019 vp LaV 03.12.2019 puheenjohtaja Oskari Heikinheimo, Suomen Gynekologiyhdistys ry Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277892
KAA 1/2019 vp LaV 03.12.2019 vastuuasiantuntija Mina Zandkarimi, Väestöliitto ry Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277597
KAA 1/2019 vp LaV 03.12.2019 Plan International Suomi Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277683
KAA 1/2019 vp LaV 03.12.2019 Solidaarisuus Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277822
KAA 1/2019 vp LaV 03.12.2019 Amal ry Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277674
KAA 1/2019 vp LaV 03.12.2019 Suomen Kätilöliitto ry Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277820
KAA 1/2019 vp LaV 03.12.2019 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277598
KAA 1/2019 vp LaV 03.12.2019 Miesten tasa-arvo ry Asiantuntijalausunto
J 6
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
poliisitarkastaja
Måns
Enqvist
Poliisihallitus
liite
toiminnanjohtaja
Batulo
Essak
African Care ry
liite
puheenjohtaja
Oskari
Heikinheimo
Suomen Gynekologiyhdistys ry
liite
vastuuasiantuntija
Mina
Zandkarimi
Väestöliitto ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Plan International Suomi
liite
Solidaarisuus
liite
Amal ry
liite
Suomen Kätilöliitto ry
liite
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry
liite
Miesten tasa-arvo ry
liite
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.12.2019 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 3.12.2019 13.48