Pöytäkirja
LaVP
38
2019 vp
Lakivaliokunta
Keskiviikko 4.12.2019 klo 9.30—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (7 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Antero
Laukkanen
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Matias
Mäkynen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (5, 6) (4, 7 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
varajäsen
Veikko
Vallin
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 3.12.2019 on lakivaliokunnan jäseneksi valittu ed. Matias Mäkynen. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-269412
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin
LaVP 36/2019 vp, B 6
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valmistavaa keskustelua ei syntynyt. 
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 29.11.2019 jaetun mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018
Kansalaisaloite
Päätettiin toistaiseksi keskeyttää asian käsittely ottaen huomioon, että oikeusministeriön asettamassa työryhmässä valmistellaan parhaillaan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta, jonka tavoitteena on muun muassa vahvistaa suostumuksen asemaa raiskauksen tunnusmerkistössä. Asian käsittelyä jatketaan, kun hallituksen esitys mainitusta kokonaisuudistuksesta on annettu eduskunnalle. Lisäksi päätettiin, että asiantuntijoiden valiokunnalle tähän mennessä antamat lausunnot ovat julkisia. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 
7
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278059
KAA 1/2019 vp LaV 04.12.2019 ylitarkastaja Suvi Okkonen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278083
KAA 1/2019 vp LaV 04.12.2019 rikoskomisario Saara Asmundela, Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278005
KAA 1/2019 vp LaV 04.12.2019 erikoissyyttäjä Pia Mäenpää, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278060
KAA 1/2019 vp LaV 04.12.2019 osastonjohtaja, käräjätuomari Jaana Helander, Helsingin käräjäoikeus Asiantuntijalausunto
D 7
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ylitarkastaja
Suvi
Okkonen
Maahanmuuttovirasto
liite
rikoskomisario
Saara
Asmundela
Helsingin poliisilaitos
liite
erikoissyyttäjä
Pia
Mäenpää
Syyttäjälaitos
liite
osastonjohtaja, käräjätuomari
Jaana
Helander
Helsingin käräjäoikeus
liite
puheenjohtaja
Ala
Saeed
Irakin Naisten Yhdistys ry
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 5.12.2019 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 4.12.2019 14.21