Pöytäkirja
LaVP
41
2019 vp
Lakivaliokunta
Keskiviikko 11.12.2019 klo 9.30—11.05
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Marko
Kilpi
kok (5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd (1, 2, 3, 6, 7) (4, 5 osittain)
jäsen
Matias
Mäkynen
sd
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on ed. Kurviselle myönnetty 10.12.2019 vapautus lakivaliokunnan jäsenyydestä ja ed. Aittakummulle vapautus lakivaliokunnan varajäsenyydestä. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 54/2019 vp LaV 11.12.2019 lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnassa oli kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Sofia
Aspelund
oikeusministeriö
liite
5
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
Kansalaisaloite
Lisäselvitys EDK-2019-AK-279185
KAA 1/2019 vp LaV 11.12.2019 Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Syyttäjälaitos
liite
Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 6.2.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 12.12.2019 7.51