Pöytäkirja
LaVP
5
2019 vp
Lakivaliokunta
Keskiviikko 4.9.2019 klo 9.30—10.50
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (4 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Marko
Kilpi
kok (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Todettiin, että valiokunnan jäsen Hanna Kosonen on nimitetty valtioneuvoston jäseneksi 9.8.2019. Siten hänen jäsenyytensä lakivaliokunnassa on perustuslain 48 §:n 1 momentin mukaan päättynyt. 
4
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253353
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253354
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 2 Tilinpäätöslaskelmat
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253355
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253356
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 4 Valtion yhtiöomistus, liikelaitokset ja talousarvion ulkopuoliset rahastot
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-257658
K 3/2019 vp LaV 04.09.2019 kansliapäällikkö Pekka Timonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-257633
K 3/2019 vp LaV 04.09.2019 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 1
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-257660
K 3/2019 vp LaV 04.09.2019 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 2
C 4
Valiokunnassa oli kuultavana: 
kansliapäällikkö
Pekka
Timonen
oikeusministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
5
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252515
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Lakivaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 35/2018 vp - E 125/2016 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2018
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254334
Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2018
Asia on saapunut lakivaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto/EU:n lainsäädäntö: parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-256210
Perusmuistio
Lakivaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä E 20/2017 vp - EJ 9/2019 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Muut asiat
Todettiin seuraavat seminaari- ja koulutustilaisuudet: 
- OM:n EU-seminaari 10.-11.9.2019, Finlandia-talo 
- Budjetti-koulutusta to 12.9.2019 klo 9.00-11.30 , Eduskuntatalon auditorio 
- Valiokunnan perehdytys 5.9. ja/tai 6.9. kokousaikana 
- Valiokunnan kokous on peruutettu perjantaina 13.9.2019 (PN-valtuuskunnan koulutustilaisuus) 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 5.9.2019 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
Viimeksi julkaistu 4.9.2019 12.54