Pöytäkirja
LaVP
60
2016 vp
Lakivaliokunta
Perjantai 23.9.2016 klo 9.15—10.50
Läsnä
puheenjohtaja
Kari
Tolvanen
kok
varapuheenjohtaja
Eva
Biaudet
r
jäsen
Laura
Huhtasaari
ps
jäsen
Katja
Hänninen
vas (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Emma
Kari
vihr
jäsen
Niilo
Keränen
kesk (5, 6 osittain)
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) (6 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Outi
Mäkelä
kok
jäsen
Mika
Niikko
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu)
Toissijaisuusasia
Esityslistan liite EDK-2016-AK-74305
Ehdotus: Neuvoston asetus
Valiokunta päätti, ettei asian TS 41/2016 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
Kansalaisaloite
Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa ja järjestää asiassa julkisen kuulemisen torstaina 27.10.2016 klo 10.00 - 11.30. 
5
Valiokunnalle saapunut lausuntopyyntö
Esityslistan liite EDK-2016-AK-73005
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan lausuntopyyntö, 5 A
Merkittiin lausuntopyyntö saapuneeksi ja päätettiin, ettei ryhdytä asian johdosta toimenpiteisiin. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017
Hallituksen esitys
Esityslistan liite EDK-2016-AK-74239
TAE 2017 PL 25 oikeusministeriön hallinnonala
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-74235
oikeusministeriö/ Laamanen, Manninen, Kujala, Liljeroos, 6 B
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2016-AK-74236
oikeusministeriö/ Laamanen, Manninen, Kujala, Liljeroos, Liite, 6 C
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-74233
Valtakunnansyyttäjänvirasto/ Lundström, 6 D
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-74234
Rikosseuraamuslaitos/ Vesterbacka, 6 E
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-74338
valtiovarainministeriö/ Puolusmäki, 6 A
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Niina
Puolusmäki
valtiovarainministeriö
liite
talousjohtaja
Tapio
Laamanen
oikeusministeriö
liite
ylijohtaja
Sami
Manninen
oikeusministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Arto
Kujala
oikeusministeriö
hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö
Heikki
Liljeroos
oikeusministeriö
valtionsyyttäjä
Christer
Lundström
Valtakunnansyyttäjänvirasto
liite
pääjohtaja
Esa
Vesterbacka
Rikosseuraamuslaitos
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 27.9.2016 klo 10.45. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
Viimeksi julkaistu 28.9.2016 9.36