Pöytäkirja
LaVP
61
2016 vp
Lakivaliokunta
Tiistai 27.9.2016 klo 10.45—12.00
Läsnä
puheenjohtaja
Kari
Tolvanen
kok
varapuheenjohtaja
Eva
Biaudet
r
jäsen
Katja
Hänninen
vas (1, 2, 3, 5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Emma
Kari
vihr
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd
jäsen
Sanna
Marin
sd
jäsen
Outi
Mäkelä
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mika
Niikko
ps (4 osittain)
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd (4 osittain)
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok (5, 6, 7) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten 1. lakiehdotuksen 65 ja 66  § soveltamisesta kahden sopimuspuolen välisessä sopimuksessa olevaan yksittäiseen ehtoon. Lausunto on annettava sivistysvaliokunnalle. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017
Hallituksen esitys
Esityslistan liite EDK-2016-AK-75213
PL 25 oikeusministeriön hallinnonala
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-75296
korkein oikeus/ Esko, 6 A
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-75178
Keski-Suomen käräjäoikeus/ Koppinen, 6 B
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-75297
Helsingin hallinto-oikeus/ Heikkilä, 6 C
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-75298
Valtakunnanvoudinvirasto/ Toukola, 6 D
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-75300
korkein hallinto-oikeus/ kirjallinen, 6 E
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-75303
Helsingin käräjäoikeus/ kirjallinen, 6 G
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2016-AK-75304
Helsingin käräjäoikeus/ kirjallinen, liite 1
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2016-AK-75305
Helsingin käräjäoikeus/ kirjallinen, liite 2
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2016-AK-75306
Helsingin käräjäoikeus/ kirjallinen, liite 3
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-75310
Rovaniemen hovioikeus/ kirjallinen, 6 F
Lisäselvitys EDK-2016-AK-75361
Valtakunnansyyttäjänvirasto/ kirjallinen, 6 C
Lisäselvitys EDK-2016-AK-75362
oikeusministeriö/ kirjallinen, I
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2016-AK-75363
oikeusministeriö/ kirjallinen, Liite
Lisäselvitys EDK-2016-AK-75435
oikeusministeriö/ kirjallinen liite
Lisäselvitys EDK-2016-AK-75474
valtiovarainministeriö/ kirjallinen, 6 J
Asia on saapunut lakivaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 24.10.2016. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
presidentti
Timo
Esko
korkein oikeus
liite
laamanni
Tapani
Koppinen
Keski-Suomen käräjäoikeus
liite
ylituomari
Liisa
Heikkilä
Helsingin hallinto-oikeus
liite
valtakunnanvouti
Juhani
Toukola
Valtakunnanvoudinvirasto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
korkein hallinto-oikeus
liite
Rovaniemen hovioikeus
liite
Helsingin käräjäoikeus
liite
Valtakunnansyyttäjänvirasto
liite
oikeusministeriö
liite
valtiovarainministeriö
liite
5
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
Kansalaisaloite
Valiokunta keskusteli julkiseen kuulemiseen kutsuttavista asiantuntijoista. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 28.9.2016 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
Viimeksi julkaistu 30.9.2016 9.18