Pöytäkirja
LaVP
64
2016 vp
Lakivaliokunta
Keskiviikko 5.10.2016 klo 9.30—10.15
Läsnä
puheenjohtaja
Kari
Tolvanen
kok
varapuheenjohtaja
Eva
Biaudet
r
jäsen
Katja
Hänninen
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Emma
Kari
vihr
jäsen
Niilo
Keränen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (3, 5 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd
jäsen
Sanna
Marin
sd
jäsen
Outi
Mäkelä
kok
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Ville
Tavio
ps
varajäsen
Leena
Meri
ps (5, 6) (4, 7 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on 4.10.2016 myönnetty vapautus ed. Katri Kulmunille lakivaliokunnan jäsenyydestä. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
4
Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2016-AK-76243
Lausuntoluonnos, 4 A
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valmistavaa keskustelua ei syntynyt. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-77820
Pelson vankila /kirjallinen, 5 A
Lisäselvitys EDK-2016-AK-78355
oikeusministeriö/ lisäselvitys 1, 5 B
Lisäselvitys EDK-2016-AK-78356
oikeusministeriö/ lisäselvitys 2, 5 C
Lisäselvitys EDK-2016-AK-78361
oikeusministeriö/ lisäselvitys 3, 5 D
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Pelson vankila
liite
oikeusministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä
Hallituksen esitys
Oikeusministeriö /kirjallinen vastine, 7 A
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
8
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
Kansalaisaloite
Valiokunta jatkoi keskustelua julkiseen kuulemiseen kutsuttavista asiantuntijoista. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välinen vapaakauppasopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-74002
perusmuistio
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 6.10.2016 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
Viimeksi julkaistu 6.10.2016 9.50