Pöytäkirja
LiVP
1
2019 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Torstai 2.5.2019 klo 14.59—15.07
Läsnä
puheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
varapuheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Pekka
Haavisto
vihr
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Janne
Sankelo
kok
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
1
Avaus
Valiokunnan iältään vanhin jäsen, edustaja Pekka Haavisto avasi kokouksen. 
2
Nimenhuuto
Merkittiin saapuneeksi eduskunnan päätöspöytäkirjan 2.5.2019 ote, jossa luetellaan liikenne- ja viestintävaliokuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet. 
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
3
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
4
Valiokunnan puheenjohtajan vaali
Puheenjohtajan ehdotuksesta valiokunta päätti yksimielisesti noudattaa eduskunnan työjärjestyksestä ja vaalisäännöstä poikkeavaa vaalitapaa siten, että vaali toimitetaan kättennostoäänestyksenä. 
Ed. Eskelinen ehdotti, että valiokunnan puheenjohtajaksi valittaisiin ed. Taimela. 
Valiokunta valitsi yksimielisesti ed. Taimelan valiokunnan puheenjohtajaksi. 
5
Puheenjohtajan tehtävien vastaanotto
Puheenjohtaja Taimela ryhtyi johtamaan kokousta. 
6
Valiokunnan varapuheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti noudattaa samaa menettelytapaa kuin puheenjohtajan vaalissa. 
Ed. Könttä ehdotti, että valiokunnan varapuheenjohtajaksi valittaisiin ed. Lohi. 
Valiokunta valitsi yksimielisesti varapuheenjohtajaksi ed. Lohen. 
7
Muut mahdolliset asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 9.5.2019 kello 12.00. 
9
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Taimela päätti kokouksen kello 15.07. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 6.5.2019 12.15