Pöytäkirja
LiVP
1
2020 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Keskiviikko 12.2.2020 klo 11.15—12.30
Läsnä
puheenjohtaja
Suna
Kymäläinen
sd
varapuheenjohtaja
Ari
Torniainen
kesk (4, 5, 6, 7, 8) (3, 9 osittain)
jäsen
Sandra
Bergqvist
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Janne
Heikkinen
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Jouni
Kotiaho
ps
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Joonas
Könttä
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Matias
Marttinen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Jenni
Pitko
vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (3 osittain)
jäsen
Kari
Tolvanen
kok
jäsen
Ano
Turtiainen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Toimenpidealoite selvityksen tekemisestä tulevien ratahankkeiden kustannuksista, jos Pori—Parkano—Haapamäki-raideyhteys avattaisiin
Toimenpidealoite
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282858
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282857
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp - E 125/2016. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282874
Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa - investointiohjelma
perusmuistio
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
liite
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valiokunnan matkat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-283889
Ohjelma_Lappeenranta_2020.pdf
_A_7
Päätettiin osallistujista ja matkustustavoista Lappeenrantaan. 
Päätettiin, että valiokunnan kaukomatka toteutetaan 3.-14.11.2020 paikkeilla. 
8
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-283953
200212_Uudistuva_kuljetusala_Pudasjarvi.pdf
_A_8
Esityslistan liite EDK-2020-AK-283890
LiV_tapahtumakalenteri_2020.pdf
_B_8
Päätettiin Finnish Internet Forumin järjestämisestä UM:n ja muiden toimijoiden kanssa. 
Päätettiin, että ed. Pekka Aittakumpu osallistuu valiokunnan edustajana Uudistuva kuljetusala -seminaariin Pudasjärvellä 19.3.2020. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283893
HE 106/2019 vp LiV 12.02.2020 ylitarkastaja Sofia Johansson, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283959
HE 106/2019 vp LiV 12.02.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_B_9
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ylitarkastaja
Sofia
Johansson
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Finavia Oyj
Valiokunta kävi asiasta epävirallista keskustelua. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283980
HE 109/2019 vp LiV 12.02.2020 liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_10
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
liikenneneuvos
Kimmo
Kiiski
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
11
Kansainvälisen majakkaliiton (IALA) statuksen muutos
Esityslistan liite EDK-2020-AK-283887
Muistio_IALA.pdf
_A_11
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintäministeriön perustuslain 47 §:n mukainen selvitys eduskunnalle Kansainvälisen majakkaliiton (IALA) statuksen muutoksesta. 
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 13.2.2020 kello 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 14.2.2020 10.57