Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.15

Pöytäkirja LiVP 1/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Keskiviikko 12.2.2020 klo 11.15—12.30

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk (4, 5, 6, 7, 8) (3, 9 osittain) jäsen Sandra Bergqvist r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Janne Heikkinen kok (1, 2) (3 osittain) jäsen Juho Kautto vas jäsen Jouni Kotiaho ps jäsen Johan Kvarnström sd jäsen Joonas Könttä kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Matias Marttinen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Jenni Pitko vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (3 osittain) jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Ano Turtiainen ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Toimenpidealoite selvityksen tekemisestä tulevien ratahankkeiden kustannuksista, jos Pori—Parkano—Haapamäki-raideyhteys avattaisiin

ToimenpidealoiteTPA 43/2019 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus

Valtioneuvoston E-selvitysE 125/2016 vp
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmäEJ 22/2019 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282858
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282857
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp - E 125/2016. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019

Valtioneuvoston E-selvitysE 61/2019 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2019 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282874
Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa - investointiohjelma
perusmuistio
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
liite

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Valiokunnan matkat

Esityslistan liite EDK-2020-AK-283889
Ohjelma_Lappeenranta_2020.pdf
_A_7

Päätettiin osallistujista ja matkustustavoista Lappeenrantaan. 

Päätettiin, että valiokunnan kaukomatka toteutetaan 3.-14.11.2020 paikkeilla. 

8.  Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2020-AK-283953
200212_Uudistuva_kuljetusala_Pudasjarvi.pdf
_A_8
Esityslistan liite EDK-2020-AK-283890
LiV_tapahtumakalenteri_2020.pdf
_B_8

Päätettiin Finnish Internet Forumin järjestämisestä UM:n ja muiden toimijoiden kanssa. 

Päätettiin, että ed. Pekka Aittakumpu osallistuu valiokunnan edustajana Uudistuva kuljetusala -seminaariin Pudasjärvellä 19.3.2020. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 106/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283893
HE 106/2019 vp LiV 12.02.2020 ylitarkastaja Sofia Johansson, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283959
HE 106/2019 vp LiV 12.02.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_B_9

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ylitarkastaja Sofia Johansson liikenne- ja viestintäministeriöliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Liikenne- ja viestintävirastoliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

  • Finavia Oyj

Valiokunta kävi asiasta epävirallista keskustelua. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283980
HE 109/2019 vp LiV 12.02.2020 liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_10

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • liikenneneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöliite

11.  Kansainvälisen majakkaliiton (IALA) statuksen muutos

Esityslistan liite EDK-2020-AK-283887
Muistio_IALA.pdf
_A_11

Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintäministeriön perustuslain 47 §:n mukainen selvitys eduskunnalle Kansainvälisen majakkaliiton (IALA) statuksen muutoksesta. 

12.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 13.2.2020 kello 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula