Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.59

Pöytäkirja LiVP 11/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Keskiviikko 11.3.2020 klo 12.34—12.58

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Janne Heikkinen kok (6, 7) (5 osittain) jäsen Juho Kautto vas jäsen Jouni Kotiaho ps jäsen Joonas Könttä kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Matias Marttinen kok jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Mirka Soinikoski vihr (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Kari Tolvanen kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Paula Werning sd (1, 2, 3) (4 osittain) varajäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomiteassa käsiteltävistä lyhyen aikavälin päästövähennystoimista kansainvälisessä merenkulussa

Valtioneuvoston E-selvitysE 9/2020 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta annetun direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta (direktiivi liikennevakuutusdirektiivin muuttamisesta)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 53/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 22/2018 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 3/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-286690
U 53/2018 VP -jatkokirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta annetun direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289678
U 53/2018 vp LiV 11.03.2020 neuvotteleva virkamies Juha Jokinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
_A_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289679
U 53/2018 vp LiV 11.03.2020 ylitarkastaja Emma Särkkä, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289680
U 53/2018 vp LiV 11.03.2020 johtaja Janne Jumppanen, Liikennevakuutuskeskus Asiantuntijalausunto
_C_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289681
U 53/2018 vp LiV 11.03.2020 toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry Asiantuntijalausunto
_D_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289682
U 53/2018 vp LiV 11.03.2020 lakimies Amanda Aalto, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
_E_4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Juha Jokinen sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • ylitarkastaja Emma Särkkä liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • johtaja Janne Jumppanen Liikennevakuutuskeskusliite
 • toimitusjohtaja Pasi Nieminen Autoliitto ryliite
 • lakimies Amanda Aalto Finanssiala ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 3/2020 vp - U 53/2018 vp 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Kesäaika pysyväksi ajaksi

KansalaisaloiteKAA 12/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289685
KAA 12/2019 vp LiV 11.03.2020 lakimies Amanda Aalto, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
_A_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289751
KAA 12/2019 vp LiV 11.03.2020 asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
_B_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289687
KAA 12/2019 vp LiV 11.03.2020 edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
_C_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289689
KAA 12/2019 vp LiV 11.03.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
_D_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289690
KAA 12/2019 vp LiV 11.03.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
suomennos_E_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289753
KAA 12/2019 vp LiV 11.03.2020 Suomen Latu ry Asiantuntijalausunto
_F_5

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lakimies Amanda Aalto Finanssiala ryliite
 • asiantuntija Mikko Räsänen Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Ahvenanmaan maakunnan hallitusliite
 • Suomen Latu ryliite

Kutsuttuna poissa oli: 

 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

6.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.3.2020 kello 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mika 
Boedeker