Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.59

Pöytäkirja LiVP 13/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Tiistai 17.3.2020 klo 12.00—13.07

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk jäsen Pekka Aittakumpu kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Juho Kautto vas (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Johan Kvarnström sd jäsen Joonas Könttä kesk jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Matias Marttinen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Jenni Pitko vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Mirka Soinikoski vihr jäsen Kari Tolvanen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Paula Werning sd varajäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps (7, 8, 9) (6 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Euroopan komission kirjelmä COM(2020) 111 final

Valiokunnan oma asiaO 23/2020 vp
Esityslistan liite EDK-2020-AK-290789
COM_2020_111_EN_ACTE_f.pdf
_A_3

Valiokunta hyväksyi seuraavan kannanoton: Valiokunta pitää komission asiakirjassa COM(2020) 111 final esille tuomia näkökohtia ja toimenpiteitä tarkoituksenmukaisina ja tarpeellisina. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020

Valtioneuvoston E-selvitysE 12/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289189
Komission työohjelma 2020

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Kesäaika pysyväksi ajaksi

KansalaisaloiteKAA 12/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290219
KAA 12/2019 vp LiV 13.03.2020 dosentti Arne Lowden, Stockholms universitet Asiantuntijalausunto
suomennos_A_5

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • dosentti Arne Lowden Stockholms universitetliite

Valiokunta hyväksyi ja päätti lähettää tiedotteen asian käsittelyn vaiheista. 

6.  Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019

Valtioneuvoston E-selvitysE 61/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288900
E 61/2019 vp LiV 06.03.2020 toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry Asiantuntijalausunto
_A_6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288950
E 61/2019 vp LiV 06.03.2020 johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
_B_6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288901
E 61/2019 vp LiV 06.03.2020 edunvalvontajohtaja Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_C_6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288902
E 61/2019 vp LiV 06.03.2020 edunvalvontajohtaja Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_D_6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288903
E 61/2019 vp LiV 06.03.2020 toimitusjohtaja Tiina Tuurnala, Suomen Varustamot ry Asiantuntijalausunto
_E_6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290775
E 61/2019 vp LiV 17.03.2020 Finnair Oyj Asiantuntijalausunto
_F_6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288904
E 61/2019 vp LiV 06.03.2020 VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
_G_6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288956
E 61/2019 vp LiV 06.03.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
_H_6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288939
E 61/2019 vp LiV 06.03.2020 Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto
_I_6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288905
E 61/2019 vp LiV 06.03.2020 Suomen Vesitieyhdistys ry Asiantuntijalausunto
_J_6
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-290926
E_61_2019_eriava_ps_170320.pdf
_K_6

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • toimitusjohtaja Pasi Nieminen Autoliitto ryliite
 • johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood Keskuskauppakamariliite
 • edunvalvontajohtaja Ari Herrala Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryliite
 • toimitusjohtaja Tiina Tuurnala Suomen Varustamot ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Finnair Oyjliite
 • VR-Yhtymä Oyliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Linja-autoliittoliite
 • Suomen Vesitieyhdistys ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa keskustelussa puheenjohtaja Kymäläinen ehdotti, että valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. Ed. Laakso ed. Slunga-Poutsalon kannattamana ehdotti, että valiokunta ei yhdy valtioneuvoston kantaan esittelemässään muistiossa mainituilla perusteilla. Asiasta äänestettiin puheenjohtaja Kymäläinen JAA - ed. Laakso EI. Äänestyksessä puheenjohtaja Kymäläisen ehdotus voitti äänin 10 - 2. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Ed. Laakso ja Slunga-Poutsalo jättivät asiassa liitteen mukaisen eriävän mielipiteen. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 17/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290751
HE 17/2020 vp LiV 17.03.2020 erityisasiantuntija Juhani Puurunen, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_A_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290752
HE 17/2020 vp LiV 17.03.2020 johtaja Laura Kuistio, Väylävirasto Asiantuntijalausunto
_B_7

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Juhani Puurunen Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • johtaja Laura Kuistio Väylävirastoliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

8.  Muut asiat

Keskusteltiin Norjan suurkäräjien vierailusta 22.9.2020. 

9.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula