Pöytäkirja
LiVP
14
2020 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Torstai 26.3.2020 klo 12.00—12.47
Läsnä
puheenjohtaja
Suna
Kymäläinen
sd
varapuheenjohtaja
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Matias
Marttinen
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Jenni
Pitko
vihr (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (4 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Kari
Tolvanen
kok
jäsen
Paula
Werning
sd
varajäsen
Eeva
Kalli
kesk
varajäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps (1, 2, 3) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Varajäsenten valitseminen
Liikenne- ja viestintävaliokunta esittää eduskunnan työjärjestyksen 8 §:n 3 momentin mukaisesti puhemiesneuvostolle, että valiokuntaan valitaan 9 lisävarajäsentä. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-290898
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
_A_5
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus 5G-verkkojen kyberturvallisuudesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292009
EU:n 5G-kyberturvallisuutta koskeva keinovalikoima ja komission tiedonanto 5G:n turvallisesta käyttöönotosta EU:ssa
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 3/2020 vp - E 134/2018 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi nimetä vuosi 2021 eurooppalaiseksi rautatieliikenteen vuodeksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-290822
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi rautatieliikenteen eurooppalaisesta vuodesta 2021 perusmuistio
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koordinoiduista taloudellisista toimista COVID-19 -epidemian vaikutusten lieventämiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan tiedoksi. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta ministerin raporttia VM2020-00129 täydentävästä esityksestä. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291988
Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta on käsitellyt asiaa aiemmin omana asiana O 23/2020vp. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 1.4.2020 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 6.7.2020 14.24