Pöytäkirja
LiVP
15
2020 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Keskiviikko 1.4.2020 klo 11.15—12.55
Paikka: Suuren valiokunnan kokoushuone, Pikkuparlamentti
Läsnä
puheenjohtaja
Suna
Kymäläinen
sd
varapuheenjohtaja
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Kari
Tolvanen
kok
jäsen
Paula
Werning
sd
varajäsen
Jari
Ronkainen
ps
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta (ns. slot-asetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunta on käsitellyt asiaa jo aiemmin valiokunnan omana asiana O 23/2020 vp. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292605
HE 17/2020 vp LiV 25.03.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_B_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293435
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
_C_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292599
HE 17/2020 vp LiV 25.03.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_D_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293395
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
_E_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293410
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
_F_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292656
HE 17/2020 vp LiV 25.03.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
_G_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293400
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
_H_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293365
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
_I_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293337
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
_J_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293379
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
_K_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292943
HE 17/2020 vp LiV 26.03.2020 Rovaniemen kaupunki Asiantuntijalausunto
_L_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294212
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Liikenneturva Asiantuntijalausunto
_M_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292604
HE 17/2020 vp LiV 25.03.2020 Lapland Safaris Oy Asiantuntijalausunto
_N_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293362
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Autoliitto ry Asiantuntijalausunto
_O_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293417
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
_P_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293361
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto
_Q_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292862
HE 17/2020 vp LiV 26.03.2020 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
_R_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293409
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Pyöräliitto Asiantuntijalausunto
_S_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293821
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Suomen Autokoululiitto ry Asiantuntijalausunto
_T_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292893
HE 17/2020 vp LiV 26.03.2020 Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry Asiantuntijalausunto
_U_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292863
HE 17/2020 vp LiV 26.03.2020 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_V_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293341
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_W_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293342
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Suomen Motoristit ry Asiantuntijalausunto
_X_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293437
HE 17/2020 vp LiV 01.04.2020 Suomen Paikallisliikenneliitto ry Asiantuntijalausunto
_Y_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292961
HE 17/2020 vp LiV 26.03.2020 Suomen Taksiliitto ry Asiantuntijalausunto
_Z_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292602
HE 17/2020 vp LiV 25.03.2020 Suomen Tieyhdistys Asiantuntijalausunto
_Å_4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292861
HE 17/2020 vp LiV 26.03.2020 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry Asiantuntijalausunto
_Ä_4
Esityslistan liite EDK-2020-AK-294211
HE_17_2020_010420_LVM_vastaukset.pdf
_Ö_4
Valiokunnassa oli kuultavana: 
liikenneneuvos
Kimmo
Kiiski
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
sisäministeriö
liite
valtiovarainministeriö
liite
ympäristöministeriö
liite
Opetushallitus
liite
Poliisihallitus
liite
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
liite
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Helsingin kaupunki
liite
Rovaniemen kaupunki
liite
Liikenneturva
liite
Lapland Safaris Oy
liite
Autoliitto ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Linja-autoliitto
liite
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
Pyöräliitto
liite
Suomen Autokoululiitto ry
liite
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry
liite
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
Suomen Motoristit ry
liite
Suomen Paikallisliikenneliitto ry
liite
Suomen Taksiliitto ry
liite
Suomen Tieyhdistys
liite
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry
liite
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: LVM:n vastaukset valiokunnan esittämiin kysymyksiin. 
Valiokunta päätti, että hallituksen esityksen HE 17/2020 vp sellaiset pykäläehdotukset ja liitteet, jotka on valiokunnan liikenne- ja viestintäministeriöstä saaman selvityksen mukaan välttämätöntä saada voimaan uuden tieliikennelain 729/2018 voimaan tullessa 1.6.2020, käsitellään hallituksen esityksen HE 109/2019 vp ja sitä koskevan mietinnön yhteydessä. Muilta osin valiokunta käsittelee hallituksen esityksen HE 17/2020 vp myöhemmin. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-294266
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
_A_5
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-293802
Toissijaisuusasioiden_lista_010420.pdf
liite_A_6
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 
7
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-294204
LVM_2020 hallitukset esitykset 310320.pdf
liite_A_7
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintäministeriön listaus kevään ja syksyn 2020 hallituksen esityksistä. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 6.7.2020 14.33