Pöytäkirja
LiVP
16
2020 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Perjantai 8.5.2020 klo 11.15—12.30
Läsnä
puheenjohtaja
Suna
Kymäläinen
sd
varapuheenjohtaja
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Janne
Heikkinen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Kari
Tolvanen
kok
jäsen
Paula
Werning
sd
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
varajäsen
Mikko
Ollikainen
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Toimenpidealoite sähköisen lentoliikenteen edistämisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Toimenpidealoite väestön terveyttä vaarantavan vakavan epidemian tartuntaketjujen selvityksen tehostamisesta käyttämällä viestintävälineiden paikkatietoja
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Toimenpidealoite Saimaan kanavan sulkujen pidentämisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
6
Toimenpidealoite valtatien 15 kunnostuksesta ja laajennuksesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
7
Toimenpidealoite Luumäki—Imatra-kaksoisraiteen rakentamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän ja henkilötietojen suojaamisesta sähköisessä viestinnässä ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-294609
U-jatkokirje; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus)
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 9/2020 vp - U 19/2017 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297013
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 5/2020 vp - E 6/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan digitaalisesta tulevaisuudesta, komission tiedonanto Euroopan datastrategiasta ja komission valkoinen kirja tekoälystä
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300938
Komission ehdotukset liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa
Ennakkokäsittely 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
Ennakkokäsittelyssä liikenne- ja viestintävaliokunta katsoi, että komission ehdotukset ovat oikeansuuntaisia ja tarpeellisia. Katsastusten osalta valiokunta pitää opt-out- mahdollisuutta erittäin tärkeänä. 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300081
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 hallitusneuvos Rita Linna, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-300070
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 hallitusneuvos Rita Linna, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_13
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 hallitusneuvos Rita Linna, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_C_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300002
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_D_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300003
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
_E_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300004
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_F_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300005
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
_G_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300006
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
_H_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300007
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
_I_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300008
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
_J_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300009
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
suomennos_K_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300010
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Liikenneturva Asiantuntijalausunto
_L_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300012
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
_M_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300013
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Finnpilot Pilotage Oy Asiantuntijalausunto
_N_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300014
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Asiantuntijalausunto
_O_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300015
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Autoliikenteen Työnantajaliitto ry Asiantuntijalausunto
_P_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300016
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Autoliitto ry Asiantuntijalausunto
_Q_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300017
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
_R_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300018
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
_S_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300019
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto
_T_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300020
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_U_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300021
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Suomen Merimies-Unioni SMU ry Asiantuntijalausunto
_V_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300022
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Suomen Satamaliitto ry Asiantuntijalausunto
_W_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300023
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Suomen Taksiliitto ry Asiantuntijalausunto
_X_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300025
HE 62/2020 vp LiV 08.05.2020 Suomen Varustamot ry Asiantuntijalausunto
_Y_13
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-300993
Hallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi
_Z_13
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 5.5.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöjohtaja
Silja
Ruokola
liikenne- ja viestintäministeriö
hallitusneuvos
Rita
Linna
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
sisäministeriö
liite
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
Poliisihallitus
liite
Rajavartiolaitos
liite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
liite
Liikenneturva
liite
VR-Yhtymä Oy
liite
Finnpilot Pilotage Oy
liite
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
liite
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
liite
Autoliitto ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Keskuskauppakamari
liite
Linja-autoliitto
liite
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
liite
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
liite
Suomen Satamaliitto ry
liite
Suomen Taksiliitto ry
liite
Suomen Varustamot ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
14
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300348
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 ylijohtaja, osastopäällikkö Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_14
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-300349
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 ylijohtaja, osastopäällikkö Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299758
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 Väylävirasto Asiantuntijalausunto
_C_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299839
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_D_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299525
VNS 1/2020 vp LiV 29.04.2020 Yleisradio Asiantuntijalausunto
_E_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299756
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 Helsingin seudun liikenne Asiantuntijalausunto
_F_14
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-299757
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 Helsingin seudun liikenne Asiantuntijalausunto
_G_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299787
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 Destia Oy Asiantuntijalausunto
_H_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299835
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
_I_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299755
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
_J_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299251
VNS 1/2020 vp LiV 28.04.2020 INFRA ry Asiantuntijalausunto
_K_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299837
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
_L_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299788
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto
_M_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299768
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
_N_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299526
VNS 1/2020 vp LiV 29.04.2020 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
_O_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299665
VNS 1/2020 vp LiV 29.04.2020 Pyöräliitto Asiantuntijalausunto
_P_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299885
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_Q_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299761
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_R_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299836
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 Suomen Taksiliitto ry Asiantuntijalausunto
_S_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299753
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 Suomen Tieyhdistys Asiantuntijalausunto
_T_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299769
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 Suomen Vesitieyhdistys ry Asiantuntijalausunto
_U_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299754
VNS 1/2020 vp LiV 08.05.2020 Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
_V_14
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-300769
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
_W_14
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-301151
VNS_1_2020_080520_kokoomus_eriava.pdf
_X_14
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-301152
VNS_1_2020_080520_perussuomalaiset_eriava.pdf
_Y_14
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 12.5.2020. 
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 5.5.2020. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ylijohtaja, osastopäällikkö
Juhapekka
Ristola
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Väylävirasto
liite
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
Yleisradio
liite
Helsingin seudun liikenne
liite
Destia Oy
liite
VR-Yhtymä Oy
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
INFRA ry
liite
Keskuskauppakamari
liite
Linja-autoliitto
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Pyöräliitto
liite
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
Suomen Tieyhdistys
liite
Suomen Taksiliitto ry
liite
Suomen Vesitieyhdistys ry
liite
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa keskustelussa valiokunta päätti lisätä lausuntoluonnokseen uuden viimeisen kappaleen: "Tämän lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota kyberturvallisuuteen ja kyberturvallisuuskeskuksen määrärahojen riittävyyteen yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi.". 
Yksityiskohtaisessa keskustelussa ed. Tolvanen ehdotti ed. Marttusen kannattamana, että käsittelyn pohjaksi otetaan kokoomuksen eduskuntaryhmän eriävään mielipiteeseen kirjattu kanta. 
Yksityiskohtaisessa keskustelussa ed. Laakso ehdotti ed. Mäkelän kannattamana, että käsittelyn pohjaksi otetaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän eriävään mielipiteeseen kirjattu kanta. 
Käsittelyn pohjaa koskevista ehdotuksista äänestettiin ed. Tolvasen ehdotus JAA - ed. Laakson ehdotus EI. Äänestyksessä ed. Tolvasen ehdotus voitti äänin 12-2. Tämän jälkeen äänestettiin lausuntoluonnos JAA - ed. Tolvasen ehdotus EI. Äänestyksessä lausuntoluonnos voitti äänin 9-4-1. 
Päätettiin, että eriävät mielipiteet tulee jättää viimeistään klo 13. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Tolvanen, Marttunen, Heikkinen /kok 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Laakso, Mäkelä /ps 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus unionin yhteisestä työkalupakista liittyen mobiilisovellusten ja anonymisoidun liikkuvuusdatan käyttöön covid-19-kriisin torjumiseksi ja siitä ulospääsemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299942
E 44/2020 vp LiV 08.05.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
_A_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299841
E 44/2020 vp LiV 08.05.2020 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299962
E 44/2020 vp LiV 08.05.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_C_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299949
E 44/2020 vp LiV 08.05.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_D_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299941
E 44/2020 vp LiV 08.05.2020 F-Secure Oyj Asiantuntijalausunto
_E_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299940
E 44/2020 vp LiV 08.05.2020 Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
_F_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299982
E 44/2020 vp LiV 08.05.2020 Electronic Frontier Finland - Effi ry Asiantuntijalausunto
_G_15
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
oikeusministeriö
liite
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
F-Secure Oyj
liite
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
liite
Electronic Frontier Finland - Effi ry
liite
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta pitää valtioneuvoston tavoin komission suositusta, komission ja jäsenvaltioiden yhteistä työkalupakkia ja komission tietosuojaa koskevaa tiedonantoa oikeansuuntaisina. Valiokunta pitää sovellusten yhteentoimivuutta kannatettavana tavoitteena, mutta katsoo, että yhteentoimivuuden tavoittelu ei saa tarpeettomasti hidastaa kansallisten sovellusten käyttöönottoa. Valiokunta painottaa komission suositusten mukaisesti, että sovellusten käytön tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Keskeistä on valiokunnan käsityksen mukaan huolehtia yksityisyyden suojan ja muiden perusoikeuksien toteutumisesta sekä korkeasta tietoturvan tasosta. Hyödynnettävät tiedot tulee rajata vain siihen mikä on tarpeellista sovellukselle riittävän tarkkarajaisesti määritellyn tarkoituksen kannalta, tiedot tulee poistaa tietojen hyödyntämistä koskevan tarpeen päätyttyä ja tietoja ei tule voida käyttää mihinkään muihin tarkoituksiin. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan korostaen edellä esitettyjä näkökohtia. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300318
HE 34/2020 vp LiV 08.05.2020 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_16
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-300315
HE 34/2020 vp LiV 08.05.2020 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_16
HE 34/2020 vp LiV 08.05.2020 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_C-16
HE 34/2020 vp LiV 08.05.2020 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_D_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300299
HE 34/2020 vp LiV 08.05.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_E_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300312
HE 34/2020 vp LiV 08.05.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_F_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300298
HE 34/2020 vp LiV 08.05.2020 Väylävirasto Asiantuntijalausunto
_G_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300295
HE 34/2020 vp LiV 08.05.2020 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
_H_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300297
HE 34/2020 vp LiV 08.05.2020 Traffic Management Finland Oy Asiantuntijalausunto
_I_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300294
HE 34/2020 vp LiV 08.05.2020 Ammattiliitto Pro ry Asiantuntijalausunto
_J_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300293
HE 34/2020 vp LiV 08.05.2020 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto
_K_16
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
oikeusministeriö
liite
valtiovarainministeriö
liite
Väylävirasto
liite
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Traffic Management Finland Oy
liite
Ammattiliitto Pro ry
liite
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
17
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 22.5.2020. 
Valiokunta päätti, että se ei anna asiassa lausuntoa. Valiokunnan kanslia toimittaa perustuslakivaliokunnalle tiedoksi liikenne- ja viestintävaliokunnan aiempia kantoja aiheeseen liittyen. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
18
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-299147
Ylen kertomus Traficomille 2019 Julkinen 270420.pdf
liite_A_18
Merkittiin tiedoksi Yleisradion toimintakertomus 2019 Liikenne- ja viestintävirastolle. 
19
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 6.7.2020 16.15