Pöytäkirja
LiVP
18
2020 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Keskiviikko 17.6.2020 klo 11.15—11.56
Läsnä
puheenjohtaja
Suna
Kymäläinen
sd
varapuheenjohtaja
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Paula
Werning
sd
varajäsen
Jari
Ronkainen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-306965
Komission päivitetty työohjelma 2020
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 10/2020 vp - E 12/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308290
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 hallitussihteeri Outi Äyräs-Blumberg, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
_A_5
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 hallitussihteeri Outi Äyräs-Blumberg, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
_B_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308276
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 ylitarkastaja Olli Lehtilä, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_C_5
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 neuvotteleva virkamies Olli Lehtilä, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_D_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308231
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 johtaja Sauli Pahlman, Kyberturvallisuuskeskus Asiantuntijalausunto
_E_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308232
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_F_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308233
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_G_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308234
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
_H_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308361
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
_I_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308235
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
_J_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308236
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
_K_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308237
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 F-Secure Oyj Asiantuntijalausunto
_L_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308304
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 Solita Oy Asiantuntijalausunto
_M_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308238
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 BaseN Corporation Asiantuntijalausunto
_N_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308239
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 Electronic Frontier Finland - Effi ry Asiantuntijalausunto
_O_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308240
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 MyData Finland Asiantuntijalausunto
_P_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308241
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
_Q_5
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-308394
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
_R_5
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 16.6.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitussihteeri
Outi
Äyräs-Blumberg
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Joni
Komulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Olli
Lehtilä
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
johtaja
Sauli
Pahlman
Kyberturvallisuuskeskus
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
valtiovarainministeriö
liite
Kansaneläkelaitos
liite
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
liite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
F-Secure Oyj
liite
Solita Oy
liite
BaseN Corporation
liite
Electronic Frontier Finland - Effi ry
liite
MyData Finland
liite
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-308248
Toissijaisuusasioiden_lista_12.6.2020.pdf
_A_6
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 
7
Muut asiat
Päätettiin siirtää valiokunnan kaukomatka vuoteen 2021. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 6.7.2020 17.15