Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.59

Pöytäkirja LiVP 18/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Keskiviikko 17.6.2020 klo 11.15—11.56

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Sandra Bergqvist jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Juho Kautto vas jäsen Johan Kvarnström sd jäsen Joonas Könttä kesk jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Matias Marttinen kok jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Mirka Soinikoski vihr jäsen Paula Werning sd varajäsen Jari Ronkainen ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen vuosikertomus 2019

KertomusK 1/2020 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020

Valtioneuvoston E-selvitysE 12/2020 vp
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmäEJ 10/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-306965
Komission päivitetty työohjelma 2020

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 10/2020 vp - E 12/2020 vp. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 101/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308290
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 hallitussihteeri Outi Äyräs-Blumberg, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
_A_5
Vastine EDK-2020-AK-308389
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 hallitussihteeri Outi Äyräs-Blumberg, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
_B_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308276
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 ylitarkastaja Olli Lehtilä, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_C_5
Vastine EDK-2020-AK-308379
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 neuvotteleva virkamies Olli Lehtilä, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_D_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308231
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 johtaja Sauli Pahlman, Kyberturvallisuuskeskus Asiantuntijalausunto
_E_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308232
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_F_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308233
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_G_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308234
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
_H_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308361
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
_I_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308235
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
_J_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308236
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
_K_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308237
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 F-Secure Oyj Asiantuntijalausunto
_L_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308304
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 Solita Oy Asiantuntijalausunto
_M_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308238
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 BaseN Corporation Asiantuntijalausunto
_N_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308239
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 Electronic Frontier Finland - Effi ry Asiantuntijalausunto
_O_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308240
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 MyData Finland Asiantuntijalausunto
_P_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308241
HE 101/2020 vp LiV 17.06.2020 Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
_Q_5
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-308394
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
_R_5

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 16.6.2020. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitussihteeri Outi Äyräs-Blumberg sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Joni Komulainen sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamies Olli Lehtilä liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • johtaja Sauli Pahlman Kyberturvallisuuskeskusliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • oikeusministeriöliite
 • valtiovarainministeriöliite
 • Kansaneläkelaitosliite
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)liite
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • F-Secure Oyjliite
 • Solita Oyliite
 • BaseN Corporationliite
 • Electronic Frontier Finland - Effi ryliite
 • MyData Finlandliite
 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Toissijaisuusasioiden lista

Esityslistan liite EDK-2020-AK-308248
Toissijaisuusasioiden_lista_12.6.2020.pdf
_A_6

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 

7.  Muut asiat

Päätettiin siirtää valiokunnan kaukomatka vuoteen 2021. 

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula