Pöytäkirja
LiVP
2
2019 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Torstai 9.5.2019 klo 12.00—13.29
Läsnä
puheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
varajäsen
Jenna
Simula
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valiokuntatyön esittely
Esityslistan liite EDK-2019-AK-253676
Vkesittely_20190509.pdf
liite A 3
Valiokuntaneuvokset esittelivät valiokuntatyötä. 
4
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018
Kertomus
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-181227
ISON-BRITANNIAN EROPROSESSI EU:STA
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 35/2018 vp - E 125/2016 vp. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa vuonna 2019 (WRC-19) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion ja sen liitteiden osalta, kunnes neuvoston asiaa koskeva päätösluonnos on julkistettu. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta asiantuntijalausuntojen osalta. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Katariina
Vuorela
liikenne- ja viestintäministeriö
erityisasiantuntija
Petteri
Jokela
Liikenne- ja viestintävirasto
lakiasioiden päällikkö
Marko
Lahtinen
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
Käytiin epävirallista keskustelua asiasta. 
7
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Neuvottelumandaattiehdotukset Budapestin sopimuksen toista lisäpöytäkirjaa ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon koskevaa sopimusta varten
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252730
OSA; Neuvottelumandaattiehdotukset Budapestin sopimuksen toista lisäpöytäkirjaa ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon koskevaa sopimusta varten
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-253792
E 131/2018 vp LiV 09.05.2019 lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-253793
E 131/2018 vp LiV 09.05.2019 lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-253794
E 131/2018 vp LiV 09.05.2019 neuvotteleva virkamies Piia Nyström, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-253795
E 131/2018 vp LiV 09.05.2019 erityisasiantuntija Elina Rantakokko, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-253796
E 131/2018 vp LiV 09.05.2019 lakimies Aino Lehto, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-253797
E 131/2018 vp LiV 09.05.2019 lakimies Asko Metsola, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-253798
E 131/2018 vp LiV 09.05.2019 lakimies Asko Metsola, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-253799
E 131/2018 vp LiV 09.05.2019 keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-253800
E 131/2018 vp LiV 09.05.2019 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
I 7
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Lauri
Rautio
oikeusministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Janne
Kanerva
oikeusministeriö
neuvotteleva virkamies
Piia
Nyström
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Elina
Rantakokko
sisäministeriö
liite
lakimies
Aino
Lehto
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
lakimies
Asko
Metsola
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
keskusrikospoliisi
liite
Poliisihallitus
liite
Käytiin epävirallista keskustelua asiasta. 
8
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-253530
190508_IS_neuvottelukunta_kannanotto.pdf
liite A 8
Esityslistan liite EDK-2019-AK-253531
190508_IS_neuvottelukunta_kannanotto_II.pdf
liite B 8
Esityslistan liite EDK-2019-AK-253532
190508_IS_neuvottelukunta_kannanotto_II_liite_1.pdf
liite C 8
Jaettiin Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotot maantielauttojen palvelutasosta ja valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 16.5.2019 kello 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 10.5.2019 9:30