Viimeksi julkaistu 31.5.2021 21.03

Pöytäkirja LiVP 20/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Torstai 24.9.2020 klo 12.00—13.26

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Sandra Bergqvist jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Janne Heikkinen kok (4, 5, 6, 7) (3, 8 osittain) jäsen Johan Kvarnström sd jäsen Joonas Könttä kesk jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Matias Marttinen kok jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Mirka Soinikoski vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) (3 osittain) jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Paula Werning sd varajäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen vuosikertomus 2019

KertomusK 1/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314683
K 1/2020 vp LiV 17.09.2020 ylijohtaja, osastopäällikkö Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_3
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-315525
Hallituksen vuosikertomus 2019
_B_3

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 17.9.2020. 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ylijohtaja, osastopäällikkö Juhapekka Ristola liikenne- ja viestintäministeriöliite

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteiden asettamisesta kestäville rautatiemarkkinoille Covid-19-tartuntatautitilanteessa

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 36/2020 vp
Asiantuntijalausunto
U 36/2020 vp LiV 10.09.2020 liikenneneuvos Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_4
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-314242
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteiden asettamisesta kestäville rautatiemarkkinoille Covid-19-tartuntatautitilanteessa
_B_4

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 10.9.2020. 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • liikenneneuvos Risto Saari liikenne- ja viestintäministeriö

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi miehittämättömän ilmailun U-space-sääntelystä

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 38/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314189
U 38/2020 vp LiV 15.09.2020 neuvotteleva virkamies Mira Karppanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314190
U 38/2020 vp LiV 15.09.2020 RPAS Finland ry Asiantuntijalausunto
_B_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314191
U 38/2020 vp LiV 15.09.2020 Suomen Moottorilentäjien Liitto ry Asiantuntijalausunto
_C_5
Vastine EDK-2020-AK-316058
U 38/2020 vp LiV 24.09.2020 neuvotteleva virkamies Mira Karppanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_D_5
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-316286
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi miehittämättömän ilmailun U-space-sääntelystä
_E_5

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 15.9.2020 ja 22.9.2020. 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • neuvotteleva virkamies Mira Karppanen liikenne- ja viestintäministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • RPAS Finland ryliite
 • Suomen Moottorilentäjien Liitto ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Finanssiala ry

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 128/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316019
HE 128/2020 vp LiV 24.09.2020 yksikön johtaja, viestintäneuvos Sini Wirén, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315664
HE 128/2020 vp LiV 22.09.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_B_6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316327
HE 128/2020 vp LiV 24.09.2020 Autoalan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
AKL ja Autotuojat ja -teollisuus yhteinen_C_6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316328
HE 128/2020 vp LiV 24.09.2020 Autoliitto ry Asiantuntijalausunto
_D_6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316330
HE 128/2020 vp LiV 24.09.2020 Liikenneturva Asiantuntijalausunto
_E_6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316331
HE 128/2020 vp LiV 24.09.2020 Pyöräliitto Asiantuntijalausunto
_F_6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316332
HE 128/2020 vp LiV 24.09.2020 Teknisen Kaupan Liitto ry Asiantuntijalausunto
_G_6

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että valiokunta on kuullut asiantuntijoita etäkuulemisessa 22.9.2020. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • yksikön johtaja, viestintäneuvos Sini Wirén liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Mari Starck  liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Elisa Vornanen liikenne- ja viestintäministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • Autoalan Keskusliitto ryliite
 • Autoliitto ryliite
 • Autotuojat ja -teollisuus ryliite
 • Liikenneturvaliite
 • Pyöräliittoliite
 • Teknisen Kaupan Liitto ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 17/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316326
HE 17/2020 vp LiV 24.09.2020 liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_7
Vastine EDK-2020-AK-314718
HE 17/2020 vp LiV 24.09.2020 liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314719
HE 17/2020 vp LiV 24.09.2020 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Asiantuntijalausunto
_C_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314720
HE 17/2020 vp LiV 24.09.2020 Lapin Matkailuelinkeinon liitto Asiantuntijalausunto
_D_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292862
HE 17/2020 vp LiV 26.03.2020 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
_E_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314721
HE 17/2020 vp LiV 24.09.2020 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
_F_7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-314723
HE 17/2020 vp LiV 24.09.2020 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
_G_7

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisissa 10.9.2020 ja 17.9.2020. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • liikenneneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • ylitarkastaja Inna Kulla Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 • lakimies Kai Massa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
 • liiketoimintajohtaja Rami Korhonen Lapin Matkailuelinkeinon liitto

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)liite
 • Lapin Matkailuelinkeinon liittoliite
 • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ryliite

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

8.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta täytäntöönpanoasetukseksi ajonaikaisten kulutustietojen keräämisestä

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 37/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314192
U 37/2020 vp LiV 15.09.2020 neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314193
U 37/2020 vp LiV 15.09.2020 A-Katsastus Group Oy Asiantuntijalausunto
_B_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314194
U 37/2020 vp LiV 15.09.2020 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry Asiantuntijalausunto
_C_8
Vastine EDK-2020-AK-316042
U 37/2020 vp LiV 24.09.2020 ylitarkastaja Pinja Oksanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_D_8

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 15.9.2020 ja 22.9.2020. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • ylitarkastaja Pinja Oksanen liikenne- ja viestintäministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • A-Katsastus Group Oyliite
 • Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ryliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Valtioneuvoston selvitys: Tulevat digitaalisia palveluja koskevat komission lainsäädäntöehdotukset

Valtioneuvoston E-selvitysE 94/2020 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10.  Valtioneuvoston selvitys: Tuleva alojen älykästä integroitumista koskeva strategia ja vetystrategia

Valtioneuvoston E-selvitysE 69/2020 vp
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmäEJ 17/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-314133
Perusmuistio

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 17/2020 vp - E 69/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 

11.  Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Valtioneuvoston E-selvitysE 6/2020 vp
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmäEJ 16/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-314041
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 16/2020 vp - E 6/2020 vp. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

12.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen – Verkko- ja tietoturvadirektiivin uudelleenarviointi

Valtioneuvoston E-selvitysE 107/2020 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 

13.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen - eIDAS-asetuksen uudelleenarviointi

Valtioneuvoston E-selvitysE 109/2020 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2020 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 98/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313763
HE 98/2020 vp LiV 11.09.2020 toimitusjohtaja Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry Asiantuntijalausunto
_A_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313764
HE 98/2020 vp LiV 11.09.2020 lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
_B_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314195
HE 98/2020 vp LiV 15.09.2020 johtaja Sauli Pahlman, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_C_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314196
HE 98/2020 vp LiV 15.09.2020 DIGITALEUROPE Asiantuntijalausunto
_D_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315666
HE 98/2020 vp LiV 22.09.2020 Senior Advisor Markku Lamminluoto, DNA Oy Asiantuntijalausunto
_E_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315691
HE 98/2020 vp LiV 22.09.2020 lakimies Rami Peltosaari, Elisa Oyj Asiantuntijalausunto
_F_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316239
HE 98/2020 vp LiV 24.09.2020 johtaja, Laki ja Regulaatio Sanna Tuominen, Digita Oy Asiantuntijalausunto
_G_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316238
HE 98/2020 vp LiV 24.09.2020 viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Marcus Wiklund, Sanoma Media Finland Oy Asiantuntijalausunto
_H_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316237
HE 98/2020 vp LiV 24.09.2020 johtava asiantuntija Johanna Halkola, Medialiitto ry Asiantuntijalausunto
_I_15

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan ja sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisissa 11.9.2020, 15.9.2020, 22.9.2020 sekä 23.9.2020. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • toimitusjohtaja Jarmo Matilainen Finnet-liitto ryliite
 • lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ryliite
 • johtaja Sauli Pahlman Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • päällikkö Mari Österberg Liikenne- ja viestintävirasto
 • johtaja Ismo Silvo Yleisradio
 • Senior Advisor Markku Lamminluoto DNA Oy
 • lakimies Rami Peltosaari Elisa Oyj
 • turvallisuusjohtaja Jaakko Wallenius Elisa Oyj
 • Senior Advisor Tapio Haapanen Telia Finland Oyj
 • johtaja, Laki ja Regulaatio Sanna Tuominen Digita Oyliite
 • viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Marcus Wiklund Sanoma Media Finland Oyliite
 • johtava asiantuntija Johanna Halkola Medialiitto ryliite
 • asiantuntija Sanna-Maria Bertell Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • DIGITALEUROPEliite

16.  Toissijaisuusasioiden lista

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. (https://intranet.eduskunta.fi/tyotilat/liikennejaviestintavaliokunta/Sivut/vireillaolots.aspx) 

17.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

18.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 25.9.2020 kello 11.15 (epävirallinen etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula