Viimeksi julkaistu 31.5.2021 21.02

Pöytäkirja LiVP 22/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Torstai 15.10.2020 klo 12.00—13.43

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk jäsen Pekka Aittakumpu kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain) jäsen Sandra Bergqvist jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Janne Heikkinen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Juho Kautto vas jäsen Jouni Kotiaho ps jäsen Joonas Könttä kesk jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Matias Marttinen kok jäsen Jenni Pitko vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Mirka Soinikoski vihr jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Paula Werning sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Hallituksen esitysHE 146/2020 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 13.11.2020. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2020 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa –ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021-2027 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 69/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 29/2018 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 31/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-319818
U-jatkokirje; EU:n monivuotinen rahoituskehys 2021 – 2027; Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa –ohjelman perustamisesta ohjelmakaudelle 2021 - 2027 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan oh-jelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 31/2020 vp - U 69/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta päätti, ettei asian UJ 31/2020 vp - U 69/2018 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. Liikenne- ja viestintävaliokunta kiinnittää kuitenkin huomiota eduskunnan oikea-aikaiseen informoimiseen. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n turvallisuusunionistrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 119/2020 vp
Valtioneuvoston E-selvitys EDK-2020-AK-318890
EU/OSA; Komission tiedonanto EU:n turvallisuusunionistrategiasta
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318891
EU/OSA; Komission tiedonanto EU:n turvallisuusunionistrategiasta

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2020

Valtioneuvoston E-selvitysE 120/2020 vp
Valtioneuvoston E-selvitysE 120/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318937
Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2020

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen vastaus Euroopan komission julkiseen kuulemiseen osana postidirektiivin arviointia

Valtioneuvoston E-selvitysE 121/2020 vp
Valtioneuvoston E-selvitysE 121/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-321251
Suomen vastaus Euroopan komission julkiseen kuulemiseen osana postidirektiivin arviointia

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 98/2020 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 6/2020 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 10/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311576
HE 98/2020 vp LiV 08.09.2020 Kuuloliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322807
HE 98/2020 vp LiV 15.10.2020 erityisasiantuntija Sami Virtanen, Kuuloliitto ry Asiantuntijalausunto
esitys_A_9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321886
HE 98/2020 vp LiV 15.10.2020 Communications Manager Milla Nummenpää, Ericsson Asiantuntijalausunto
_B_9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321887
HE 98/2020 vp LiV 15.10.2020 Vice President Marko Hautakangas, Insta DefSec Oy Asiantuntijalausunto
_C_9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321890
HE 98/2020 vp LiV 15.10.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
_D_9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-321891
HE 98/2020 vp LiV 15.10.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
_E_9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-321888
HE 98/2020 vp LiV 15.10.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
_F_9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-321889
HE 98/2020 vp LiV 15.10.2020 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
_G_9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-321897
HE 98/2020 vp LiV 15.10.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
_H_9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-321892
HE 98/2020 vp LiV 15.10.2020 suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
_I_9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-321898
HE 98/2020 vp LiV 15.10.2020 Yleisradio Asiantuntijalausunto
_J_9

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto UaVL 6/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 10/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 13.10.2020. 

Avustajat Pia von Essen ja Anna Räihä 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Sami Virtanen Kuuloliitto ryliite
 • yhteiskuntasuhdejohtaja Karol Mattila Nokia Oyj (etäkuuleminen)
 • Chief Product Security Officer Mikko Karikytö Ericsson (etäkuuleminen)
 • Communications Manager Milla Nummenpää Ericssonliite (etäkuuleminen)
 • Vice President Marko Hautakangas Insta DefSec Oyliite (etäkuuleminen)

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Ahvenanmaan maakunnan hallitusliite
 • sisäministeriöliite
 • puolustusministeriöliite
 • suojelupoliisiliite
 • Poliisihallitusliite
 • Yleisradioliite

Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 

10.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusi ilmastotavoite 2030

Valtioneuvoston E-selvitysE 118/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318628
Komission tiedonanto ja vaikutustenarviointi EU:n 2030 ilmastotavoitteen korottamisesta (2030 Climate Target Plan)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321905
E 118/2020 vp LiV 14.10.2020 neuvotteleva virkamies Marjo Nummelin, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
_A_10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321906
E 118/2020 vp LiV 14.10.2020 erityisasiantuntija Niina Honkasalo, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321909
E 118/2020 vp LiV 14.10.2020 johtava asiantuntija Katja Lohko-Soner, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_C_10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321908
E 118/2020 vp LiV 14.10.2020 johtava asiantuntija Katja Lohko-Soner, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_D_10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321912
E 118/2020 vp LiV 14.10.2020 edunvalvontajohtaja Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_E_10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321911
E 118/2020 vp LiV 14.10.2020 edunvalvontajohtaja Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_F_10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323073
E 118/2020 vp LiV 15.10.2020 Finnair Oyj Asiantuntijalausunto
korjattu versio_G_10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321914
E 118/2020 vp LiV 14.10.2020 Neste Oyj Asiantuntijalausunto
_H_10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321915
E 118/2020 vp LiV 14.10.2020 Suomen Varustamot ry Asiantuntijalausunto
_I_10
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-322839
Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusi ilmastotavoite 2030
_J_10

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 14.10.2020. 

Kuultavina olivat: 

 • neuvotteleva virkamies Marjo Nummelin ympäristöministeriöliite
 • erityisasiantuntija Niina Honkasalo liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • johtava asiantuntija Katja Lohko-Soner Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • edunvalvontajohtaja Ari Herrala Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Finnair Oyjliite
 • Neste Oyjliite
 • Suomen Varustamot ryliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin, että lausuntoluonnoksen kappaleen 2 toisen lauseen loppuun lisätään sanat: "ja rikkipesureista" ja että lausuntoluonnokseen lisätään uusi viimeinen kappale, jonka mukaan: "Valiokunta pitää asiaa ja sen jatkokäsittelyn seuraamista tärkeänä. Tämän vuoksi valiokunta katsoo, että eduskuntaa on oikea-aikaisesti pidettävä ajan tasalla, jotta valiokunta tarvittaessa voi tarkentaa kantojaan.". 

Muutoin lausuntoluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 17/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322876
HE 17/2020 vp LiV 15.10.2020 liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322877
HE 17/2020 vp LiV 15.10.2020 vanhempi hallitussihteeri Kosti Honkanen, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
_B_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320626
HE 17/2020 vp LiV 09.10.2020 Liikenneturva Asiantuntijalausunto
_C_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320176
HE 17/2020 vp LiV 09.10.2020 Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys ry Asiantuntijalausunto
_D_11

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 14.10.2020. 

Kuultavina olivat: 

 • liikenneneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • vanhempi hallitussihteeri Kosti Honkanen puolustusministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Liikenneturvaliite
 • Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys ryliite

Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 

12.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoituksiin

Valtioneuvoston E-selvitysE 117/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318280
Perusmuistio STM2020-00234
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320536
E 117/2020 vp LiV 09.10.2020 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320496
E 117/2020 vp LiV 09.10.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
_B_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320501
E 117/2020 vp LiV 09.10.2020 Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
_C_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320580
E 117/2020 vp LiV 09.10.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_D_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320502
E 117/2020 vp LiV 09.10.2020 Suomen Varustamot ry Asiantuntijalausunto
_E_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320397
E 117/2020 vp LiV 09.10.2020 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
_F_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320531
E 117/2020 vp LiV 09.10.2020 Finnair Oyj Asiantuntijalausunto
_G_12

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • Rajavartiolaitosliite
 • Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • Suomen Varustamot ryliite
 • Keskuskauppakamariliite
 • Finnair Oyjliite

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta hyväksyi epävirallisessa etäkeskustelussa valmistellun kannanoton, jonka mukaan: "Valiokunta toteaa, että asiantuntijakuulemisessa on esitetty osittain voimakasta kritiikkiä Suomen kansallisesti valitsemia kriteereitä kohtaan ja on katsottu, että Suomen ei tulisi poiketa yhteisestä EU:n toimintalinjasta. Samalla on pidetty hyvänä Suomen kannassakin esitettyä selkeän ja oikea-aikaisen tiedottamisen mallia. Asiakirjassa esitetyssä Suomen kannassa todetaan, että Suomen näkemyksen mukaan liikenteenharjoittajan olisi tarkastettava, että liikennevälineeseen tulevalla matkustajalla on mukanaan hänelle myönnetty kriteerit täyttävä todistus negatiivisesta covid-19-testituloksesta. Viitaten erityisesti oikeusministeriön kantaan valiokunta korostaa, että kuljetusyhtiöt eivät saa käyttää asiassa harkintavaltaa ja matkustajien on siten päästävä liikennevälineeseen. Kyse on oikeusministeriön arvion mukaan viranomaistoiminnasta ja näin ollen terveysviranomaisilla tulee olla rooli matkustajien saapuessa Suomeen. Valiokunta ei pidä hyvänä, jos Suomen kantaan tai suositukseen sisältyy sellaisia velvoitteita, joita ei voida Suomessa noudattaa. Valiokunta korostaa, että kaikkien esiteltävien toimien tulee olla linjassa suhteellisuusperiaatteen kanssa, eli sisältöjen ja toimintatapojen tulee olla oikeasuhteisia tavoiteltavaan päämäärään. Valiokunta kantaakin huolta liikennealan toimijoiden toimintamahdollisuuksista. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan korostaen edellä esitettyjä näkökohtia." 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

13.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (COM(2020) 568 final) tilapäisestä poikkeuksesta sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin tietyistä säännöksistä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 50/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320123
U 50/2020 vp LiV 09.10.2020 erityisasiantuntija Mariéme Korhonen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320128
U 50/2020 vp LiV 09.10.2020 yksikönpäällikkö Heidi Kivekäs, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_B_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320599
U 50/2020 vp LiV 09.10.2020 ylitarkastaja Niina Heikman, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
_C_13

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntjoita etäkuulemisessa 9.10.2020. 

Kuultavina olivat: 

 • erityisasiantuntija Mariéme Korhonen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • yksikönpäällikkö Heidi Kivekäs Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • ylitarkastaja Niina Heikman Tietosuojavaltuutetun toimistoliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

14.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen – Verkko- ja tietoturvadirektiivin uudelleenarviointi

Valtioneuvoston E-selvitysE 107/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-315460
Suomen EU-ennakkovaikuttaminen – Verkko- ja tietoturvadirektiivin uudelleenarviointi
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320163
E 107/2020 vp LiV 09.10.2020 erityisasiantuntija Mariéme Korhonen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320164
E 107/2020 vp LiV 09.10.2020 tietoturva-asiantuntija, lakimies Sanna Sahlman, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_B_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320165
E 107/2020 vp LiV 09.10.2020 Energiavirasto Asiantuntijalausunto
_C_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320166
E 107/2020 vp LiV 09.10.2020 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
_D_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320171
E 107/2020 vp LiV 09.10.2020 Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto
_E_14

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 9.10.2020. 

Kuultavina olivat: 

 • erityisasiantuntija Mariéme Korhonen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • tietoturva-asiantuntija, lakimies Sanna Sahlman Liikenne- ja viestintävirastoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Energiavirastoliite
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)liite
 • Finanssivalvontaliite

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320559
HE 113/2020 vp LiV 09.10.2020 vastuukouluttaja Kari Tähti, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy – KRAO Asiantuntijalausunto
_A_15

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisissa 9.10.2020 ja 13.10.2020. 

Kuultavana oli: 

 • vastuukouluttaja Kari Tähti Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy – KRAOliite

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 137/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319742
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
_A_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319743
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 ylitarkastaja Outi Leinonen, Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
_B_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319744
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
_C_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319745
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
_D_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319746
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 johtaja Mika Salminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
_E_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319747
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 osastopäällikkö Susanna Metsälampi, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_F_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320631
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_G_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320106
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_H_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320112
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
_I_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320549
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
_J_16
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-320987
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
suomennos_K_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320158
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 Finnair Oyj Asiantuntijalausunto
_L_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319751
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
_M_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319750
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto
_N_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320469
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
_O_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320632
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_P_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319748
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 Suomen Taksiliitto ry Asiantuntijalausunto
_Q_16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320399
HE 137/2020 vp LiV 15.10.2020 Suomen Varustamot ry Asiantuntijalausunto
_R_16
Muu asiakirja EDK-2020-AK-320392
HE_137_2020_091020_LVM_muutosehdotukset.pdf
_S_16

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan, hallintovaliokuntaan ja sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisissa 2.10.2020 ja 9.10.2020. 

Kuultavina olivat: 

 • liikenneneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriö
 • johtaja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • hallitusneuvos Liisa Katajamäki sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylitarkastaja Outi Leinonen Rajavartiolaitosliite
 • poliisitarkastaja Jari Pajunen sisäministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola sisäministeriöliite
 • johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • osastopäällikkö Susanna Metsälampi Liikenne- ja viestintävirastoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriöliite
 • oikeusministeriöliite
 • ulkoministeriöliite
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitusliite
 • Finnair Oyjliite
 • VR-Yhtymä Oyliite
 • Linja-autoliittoliite
 • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ryliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • Suomen Taksiliitto ryliite
 • Suomen Varustamot ryliite

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: liikenne- ja viestintäministeriön muutosehdotukset. 

17.  Euroopan unionin neuvosto (liikenne, televiestintä ja energia)

Valiokunnan oma asiaO 21/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320639
O 21/2019 vp LiV 09.10.2020 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_17

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • liikenne- ja viestintäministeriöliite

18.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

19.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 16.10.2020 kello 11.15 (epävirallinen etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula