Viimeksi julkaistu 31.5.2021 21.01

Pöytäkirja LiVP 23/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Tiistai 3.11.2020 klo 12.00—13.54

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Sandra Bergqvist jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Juho Kautto vas jäsen Jouni Kotiaho ps jäsen Johan Kvarnström sd jäsen Joonas Könttä kesk jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Matias Marttinen kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Mirka Soinikoski vihr jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Paula Werning sd varajäsen Jukka Kopra kok (7, 8, 9) (6, 10 osittain) varajäsen Jari Ronkainen ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 137/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 32/2020 vp

Valtioneuvosto on peruuttanut hallituksen esityksen. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

KertomusK 15/2020 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.3.2021. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Berliinin julkilausuma arvopohjaisesta digitalisaatiosta

Valtioneuvoston E-selvitysE 123/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-321591
Berliinin julkilausuma arvopohjaisesta digitalisaatiosta

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 17/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325455
HE 17/2020 vp LiV 22.10.2020 Pyörämatkailukeskus Asiantuntijalausunto
Pyörämatkailukeskus, Pyöräilykuntien verkosto ja Pyöräliitto yhteinen lausunto_A_6
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-327130
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
_B_6
Vastalause EDK-2020-AK-328191
HE_17_2020_031120_kok_vastalause.pdf
_C_6

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Pyörämatkailukeskusliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa keskustelussa ed. Tolvanen ehdotti ed. Kopran kannattamana, että mietintöluonnoksen lasten suojakypärän käyttöä koskevaa siirtymäsäännöstä jatkettaisiin 1.6.2023 saakka. 

Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnos JAA - ed. Tolvasen ehdotus EI. Äänestyksessä mietintöluonnos voitti äänin 10 - 5. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Mietintöön jätettiin vastalause: ed. Tolvanen, ed. Kopra /kok 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 98/2020 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 6/2020 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 10/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324238
HE 98/2020 vp LiV 20.10.2020 viestintäneuvos Emil Asp, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327232
HE 98/2020 vp LiV 29.10.2020 Vice President Mika Lauhde, Huawei Technologies Finland Co. Ltd. Asiantuntijalausunto
_B_7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-327233
HE 98/2020 vp LiV 29.10.2020 Vice President Mika Lauhde, Huawei Technologies Finland Co. Ltd. Asiantuntijalausunto
_C_7
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-325514
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
_D_7

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisissa 20.10.2020 ja 23.10.2020. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • viestintäneuvos Emil Asp liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • viestintäneuvos Kaisa Laitinen liikenne- ja viestintäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Olli Lehtilä liikenne- ja viestintäministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Piia Nyström liikenne- ja viestintäministeriö
 • johtava asiantuntija Päivi-Maria Virta liikenne- ja viestintäministeriö
 • Vice President Mika Lauhde Huawei Technologies Finland Co. Ltd.liite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta keskusteli asiasta. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323461
HE 153/2020 vp LiV 16.10.2020 erityisasiantuntija Juha Tervonen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324361
HE 153/2020 vp LiV 20.10.2020 johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
_B_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324236
HE 153/2020 vp LiV 20.10.2020 toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä, Suomen Satamaliitto ry Asiantuntijalausunto
_C_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324265
HE 153/2020 vp LiV 20.10.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_D_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324266
HE 153/2020 vp LiV 20.10.2020 Väylävirasto Asiantuntijalausunto
_E_8
Vastine EDK-2020-AK-326404
HE 153/2020 vp LiV 23.10.2020 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_F_8
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-326559
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
_G_8
Vastalause EDK-2020-AK-328201
HE_153_2020_031120_kok_vastalause.pdf
_H_8

Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisissa 16.10.2020, 20.10.2020 ja 23.10.2020. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtava asiantuntija Niko-Matti Ronikonmäki liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Juha Tervonen liikenne- ja viestintäministeriö
 • johtava asiantuntija Tiina  Haapasalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä Suomen Satamaliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriöliite
 • Väylävirastoliite
 • liikenne- ja viestintäministeriöliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Tulli

Kutsuttuna poissa oli: 

 • Suomen Varustamot ry

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa keskustelussa ed. Tolvanen ehdotti ed. Kopran kannattamana, että lakiehdotus hylätään ja hyväksytään uusi lakiehdotus, jonka mukaan väylämaksut poistetaan kokonaan. 

Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnos JAA - ed. Tolvasen ehdotus EI. Äänestyksessä mietintöluonnos voitti äänin 10 - 5. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Mietintöön jätettiin vastalause: ed. Tolvanen, ed. Kopra /kok 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Hallituksen esitysHE 146/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326290
HE 146/2020 vp LiV 23.10.2020 kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-326291
HE 146/2020 vp LiV 23.10.2020 kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324843
HE 146/2020 vp LiV 21.10.2020 talousjohtaja Sirpa Korhonen, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_C_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324702
HE 146/2020 vp LiV 21.10.2020 toimialajohtaja Mirja Noukka, Väylävirasto Asiantuntijalausunto
_D_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324703
HE 146/2020 vp LiV 21.10.2020 Ilmatieteen laitos Asiantuntijalausunto
_E_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324727
HE 146/2020 vp LiV 21.10.2020 Neste Oyj Asiantuntijalausunto
_F_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324704
HE 146/2020 vp LiV 21.10.2020 Finnet-liitto ry Asiantuntijalausunto
_G_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324705
HE 146/2020 vp LiV 21.10.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
_H_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324706
HE 146/2020 vp LiV 21.10.2020 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_I_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324707
HE 146/2020 vp LiV 21.10.2020 Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
_J_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327060
HE 146/2020 vp LiV 28.10.2020 VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
_K_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327061
HE 146/2020 vp LiV 28.10.2020 Suomen Satamaliitto ry Asiantuntijalausunto
_L_8
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-326561
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
_M_8
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-328230
HE_146_2020_031120_ps_eriava.pdf
_N_8
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-328209
HE_146_2020_031120_kok_eriava.pdf
_O_8

Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisissa 16.10., 21.10. ja 23.10.2020. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • kansliapäällikkö Harri Pursiainen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • yksikön johtaja Sanna Ruuskanen liikenne- ja viestintäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Jyrki Tanskanen liikenne- ja viestintäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Kaisa Kuukasjärvi liikenne- ja viestintäministeriö

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • talousjohtaja Sirpa Korhonen Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • toimialajohtaja Mirja Noukka Väylävirastoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Ilmatieteen laitosliite
 • VR-Yhtymä Oyliite
 • Neste Oyjliite
 • Finnet-liitto ryliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryliite
 • Suomen Satamaliitto ryliite
 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Finavia Oyj
 • Finnair Oyj
 • Suomen Varustamot ry

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Tolvanen ehdotti ed. Kopran kannattamana käsittelyn pohjaksi eriävässä mielipiteessä esille tuotua lähtökohtaa. Ed. Laakso ehdotti ed. Ronkaisen kannattamana käsittelyn pohjaksi eriävässä mielipiteessä esille tuotua käsittelyn pohjaa. 

Ehdotuksista äänestettiin ed. Tolvasen ehdotus JAA - ed. Laakson ehdotus ei. Äänestyksessä ed. Laakson ehdotus voitti äänin 3 - 2 - 10. Tämän jälkeen äänestettiin lausuntoluonnos JAA - ed. Laakson ehdotus EI. Äänestyksessä lausuntoluonnos voitti äänin 10-3-2. 

Yksityiskohtaisessä käsittelyssä päätettiin poistaa lausuntoluonnoksen kappaleen 9 ensimmäisestä lauseesta sanat "eri puolilla Suomea" ja päätettiin poistaa laisuntoluonnoksesta kappale 21 kokonaan. Muilta osin lausuntoluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Laakso, Kotiaho, Ronkainen /ps 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Tolvanen, Kopra /kok 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10.  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2019

KertomusK 6/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324699
K 6/2020 vp LiV 21.10.2020 toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, Yleisradio Asiantuntijalausunto
_A_10
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-325323
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2019
_B_10

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 21.10.2020. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • puheenjohtaja Arto Satonen Yleisradion hallintoneuvosto
 • toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila Yleisradioliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen - eIDAS-asetuksen uudelleenarviointi

Valtioneuvoston E-selvitysE 109/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-315530
Suomen EU-ennakkovaikuttaminen - eIDAS-asetuksen uudelleenarviointi
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324359
E 109/2020 vp LiV 20.10.2020 ylitarkastaja Laura Kolinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324406
E 109/2020 vp LiV 20.10.2020 erityisasiantuntija Kimmo Mäkinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_B_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324405
E 109/2020 vp LiV 20.10.2020 johtava asiantuntija Anne Lohtander, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_C_11

Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 20.10.2020. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Jenni Rantio liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Laura Kolinen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Kimmo Mäkinen valtiovarainministeriöliite
 • johtava asiantuntija Anne Lohtander Liikenne- ja viestintävirastoliite

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

12.  Ilmastovuosikertomus 2020

KertomusK 18/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325746
K 18/2020 vp LiV 23.10.2020 ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
_A-12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325747
K 18/2020 vp LiV 23.10.2020 ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
esitys_B_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325855
K 18/2020 vp LiV 23.10.2020 liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_C_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325856
K 18/2020 vp LiV 23.10.2020 liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
esitys_D_12

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ympäristövaliokunnalle. 

Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 23.10.2020. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • ympäristöneuvos Magnus Cederlöf ympäristöministeriöliite
 • liikenneneuvos Saara Jääskeläinen liikenne- ja viestintäministeriöliite

Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 176/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325196
HE 176/2020 vp LiV 22.10.2020 hallitusneuvos Hanna Laurila, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326394
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 toimitusjohtaja Kati Rajala, Cabonline Finland Oy Asiantuntijalausunto
_B_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326389
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 toimitusjohtaja Juha Pentikäinen, Lähitaksi Oy Asiantuntijalausunto
_C_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326387
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 toimitusjohtaja Timo Koskinen, Suomen Taksiliitto ry Asiantuntijalausunto
_D_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327262
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_E_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327271
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_F_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327158
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
_G_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327159
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
_H_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327263
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_I_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327160
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
_J_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327264
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
_K_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327161
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Verohallinto Asiantuntijalausunto
_L_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327265
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö Asiantuntijalausunto
_M_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327266
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
_N_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327162
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
_O_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327163
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Lounais-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
_P_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327164
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Lounais-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
liite_Q_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327466
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Semel Oy Asiantuntijalausunto
_R_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327167
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Uber Finland Oy Asiantuntijalausunto
_S_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327170
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Asiantuntijalausunto
_T_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327172
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Invalidiliitto ry Asiantuntijalausunto
_U_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327174
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
_V_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327268
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
_W_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327177
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_X_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327166
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Ajovarma Oy Asiantuntijalausunto
_Y_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327179
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Suomen Palvelutaksit ry Asiantuntijalausunto
_Z_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327267
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 MaaS Global Oy Asiantuntijalausunto
_Å_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327183
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry Asiantuntijalausunto
_Ä_13

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisissa 22.10. ja 23.10.2020. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • yksikön johtaja Elina Thorström liikenne- ja viestintäministeriö
 • hallitusneuvos Hanna Laurila liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Altti Iiskola liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Sofia Johansson liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Joel Karjalainen liikenne- ja viestintäministeriö
 • toimitusjohtaja Kati Rajala Cabonline Finland Oyliite
 • toimitusjohtaja Juha Pentikäinen Lähitaksi Oyliite
 • toimitusjohtaja Timo Koskinen Suomen Taksiliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriöliite
 • oikeusministeriöliite
 • sisäministeriöliite
 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • Kansaneläkelaitosliite
 • Kilpailu- ja kuluttajavirastoliite
 • Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikköliite
 • Verohallintoliite
 • Poliisihallitusliite
 • Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukuntaliite
 • Lounais-Suomen aluehallintovirastoliite
 • Ajovarma Oyliite
 • MaaS Global Oyliite
 • Semel Oyliite
 • Uber Finland Oyliite
 • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ryliite
 • Invalidiliitto ryliite
 • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ryliite
 • Keskuskauppakamariliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • Suomen Palvelutaksit ryliite
 • Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ryliite

Kutsuttuna poissa oli: 

 • Menevä Oy

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 177/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329408
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 erityisasiantuntija Emma Särkkä, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329431
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_B_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329434
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
_C_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329432
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
_D_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329433
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
_E_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329436
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
_F_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329437
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_G_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329443
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
_H_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329439
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
_I_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329445
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Asiantuntijalausunto
_J_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329447
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 Liikenneturva Asiantuntijalausunto
_K_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329451
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 Autoalan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
yhteinen lausunto Autotuojat ja -teollisuus ry:n kanssa_L_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329452
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 Autotuojat ja -teollisuus ry Asiantuntijalausunto
yhteinen lausunto Autoalan Keskusliiton kanssa_M_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329449
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 A-Katsastus Group Oy Asiantuntijalausunto
_N_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329457
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry Asiantuntijalausunto
_O_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329455
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 Suomen Taksiliitto ry Asiantuntijalausunto
_P_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329454
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_Q_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329453
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto
_R_14

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 22.10.2020. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Jenni Rantio liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Emma Särkkä liikenne- ja viestintäministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • oikeusministeriöliite
 • sisäministeriöliite
 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • Poliisihallitusliite
 • Syyttäjälaitosliite
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)liite
 • Liikenneturvaliite
 • A-Katsastus Group Oyliite
 • Autoalan Keskusliitto ryliite
 • Autotuojat ja -teollisuus ryliite
 • Linja-autoliittoliite
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryliite
 • Suomen Taksiliitto ryliite
 • Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Finanssiala ry

15.  Toissijaisuusasioiden lista

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. https://intranet.eduskunta.fi/tyotilat/liikennejaviestintavaliokunta/Sivut/vireillaolots.aspx 

16.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

17.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.11.2020 kello 11.15 (epävirallinen etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula