Viimeksi julkaistu 31.5.2021 21.01

Pöytäkirja LiVP 24/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Torstai 12.11.2020 klo 12.00—13.23

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Sandra Bergqvist jäsen Seppo Eskelinen sd (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (7 osittain) jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Juho Kautto vas jäsen Johan Kvarnström sd jäsen Joonas Könttä kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Matias Marttinen kok jäsen Jenni Pitko vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Mirka Soinikoski vihr jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Paula Werning sd varajäsen Jari Myllykoski vas varajäsen Jari Ronkainen ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2020 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tulevaisuusvaliokunnalle. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu SES2+-asetus) sekä asetuksen (EU) 2018/1139 muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2020 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa –välineen perustamiseksi sekä asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamiseksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 74/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 32/2018 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 35/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-326886
Perusmuistio

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 35/2020 vp - U 74/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus (EU) 2020/1307 unionin yhteisestä välineistöstä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ja 5G-radiotaajuuksien oikea-aikaisen ja investointeihin kannustavan saatavuuden varmistamiseksi, jotta voidaan verkkoyhteyksiä edistämällä tukea talouden elpymistä covid-19 kriisistä unionissa

Valtioneuvoston E-selvitysE 131/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-328920
Komission suositus (EU) 2020/1307 unionin yhteisestä välineistöstä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ja 5G-radiotaajuuksien oikea-aikaisen ja investointeihin kannustavan saatavuuden varmistamiseksi, jotta voidaan verkkoyhteyksiä edistämällä tukea talouden elpymistä covid-19 kriisistä unionissa

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 186/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330328
HE 186/2020 vp LiV 09.11.2020 neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329299
HE 186/2020 vp LiV 06.11.2020 budjettineuvos Kati Jussila, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_B_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329300
HE 186/2020 vp LiV 06.11.2020 päällikkö Tuovi Valtonen, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_C_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329748
HE 186/2020 vp LiV 06.11.2020 erityisasiantuntija Hanna Kalenoja, Autoalan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
yhteinen AKL ja Autotuojat- ja Teollisuus_D_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329750
HE 186/2020 vp LiV 06.11.2020 erityisasiantuntija Hanna Kalenoja, Autoalan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
yhteinen AKL ja Autotuojat- ja teollisuus_E_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329752
HE 186/2020 vp LiV 06.11.2020 edunvalvontajohtaja Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_F_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329753
HE 186/2020 vp LiV 06.11.2020 edunvalvontajohtaja Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_G_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330329
HE 186/2020 vp LiV 09.11.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_H_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329301
HE 186/2020 vp LiV 06.11.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
_I_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330330
HE 186/2020 vp LiV 09.11.2020 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
_J_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329384
HE 186/2020 vp LiV 06.11.2020 Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
_K_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330332
HE 186/2020 vp LiV 09.11.2020 Gasum Oy Asiantuntijalausunto
_L_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330333
HE 186/2020 vp LiV 09.11.2020 K Auto Oy Asiantuntijalausunto
_M_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330334
HE 186/2020 vp LiV 09.11.2020 Autoliitto ry Asiantuntijalausunto
_N_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329302
HE 186/2020 vp LiV 06.11.2020 Logistiikkayritysten Liitto ry Asiantuntijalausunto
_O_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329317
HE 186/2020 vp LiV 06.11.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
_P_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330335
HE 186/2020 vp LiV 09.11.2020 Pyöräliitto Asiantuntijalausunto
_Q_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330336
HE 186/2020 vp LiV 09.11.2020 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
_R_7
Vastine EDK-2020-AK-330420
HE 186/2020 vp LiV 10.11.2020 neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_S_7
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-330346
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta
_T_7
Vastalause EDK-2020-AK-332226
HE_186_2020_121120_ps_vastalause.pdf
_U_7

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 4.11.2020, 6.11.2020 ja 10.11.2020: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • budjettineuvos Kati Jussila valtiovarainministeriöliite
 • johtava asiantuntija Otto Lahti Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • toimitusjohtaja Juha Kenraali Suomen Autokierrätys Oy
 • erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Autoalan Keskusliitto ryliite
 • toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ryliite
 • edunvalvontajohtaja Ari Herrala Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • Suomen ilmastopaneeliliite
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • Logistiikkayritysten Liitto ryliite
 • oikeusministeriöliite
 • Kilpailu- ja kuluttajavirastoliite
 • Gasum Oyliite
 • K Auto Oyliite
 • Autoliitto ryliite
 • Pyöräliittoliite
 • Suomen Biokierto ja Biokaasu ryliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Laakso ehdotti ed. Ronkaisen kannattamana, että mietintöluonnokseen lisätään 3 a §:n 2 momentin 4 kohtaa koskeva muutos, jonka mukaan hankittavan ajoneuvon suurin sallittu massa on vähintään 12 000 kiloa. 

Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnos JAA - ed. Laakson ehdotus EI. Äänestyksessä mietintöluonnos voitti äänin 11-2-3. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Mietintöön jätettiin vastalause: ed. Laakso ja Ronkainen /ps 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021

Hallituksen esitysHE 201/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330290
HE 201/2020 vp LiV 09.11.2020 neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329303
HE 201/2020 vp LiV 06.11.2020 budjettineuvos Kati Jussila, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_B_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329763
HE 201/2020 vp LiV 06.11.2020 päällikkö Tuovi Valtonen, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_C_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329766
HE 201/2020 vp LiV 06.11.2020 toimitusjohtaja Juha Kenraali, Suomen Autokierrätys Oy Asiantuntijalausunto
_D_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329765
HE 201/2020 vp LiV 06.11.2020 toimitusjohtaja Juha Kenraali, Suomen Autokierrätys Oy Asiantuntijalausunto
_E_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329777
HE 201/2020 vp LiV 06.11.2020 erikoistutkija Hanna Kalenoja, Autotuojat ja -teollisuus ry Asiantuntijalausunto
yhteinen lausunto AKL ja Autotuojat- ja teollisuus_F_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329781
HE 201/2020 vp LiV 06.11.2020 erikoistutkija Hanna Kalenoja, Autotuojat ja -teollisuus ry Asiantuntijalausunto
yhteinen esitys AKL ja Autotuojat- ja teollisuus_G_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329767
HE 201/2020 vp LiV 06.11.2020 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
_H_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329304
HE 201/2020 vp LiV 06.11.2020 Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
_I_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329305
HE 201/2020 vp LiV 06.11.2020 Gasum Oy Asiantuntijalausunto
_J_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329768
HE 201/2020 vp LiV 06.11.2020 Autoliitto ry Asiantuntijalausunto
_K_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329306
HE 201/2020 vp LiV 06.11.2020 Pyöräliitto Asiantuntijalausunto
_L_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329319
HE 201/2020 vp LiV 06.11.2020 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
_M_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329307
HE 201/2020 vp LiV 06.11.2020 Teknisen Kaupan Liitto ry Asiantuntijalausunto
_N_8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329770
HE 201/2020 vp LiV 06.11.2020 Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry Asiantuntijalausunto
_O_8
Vastine EDK-2020-AK-330422
HE 201/2020 vp LiV 10.11.2020 neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_P_8
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-330353
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021
_Q_8
Vastalause EDK-2020-AK-332271
HE_201_2020_121120_ps_vastalause.pdf
_R_8

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.11.2020, 6.11.2020 ja 10.11.2020: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • budjettineuvos Kati Jussila valtiovarainministeriöliite
 • päällikkö Tuovi Valtonen Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • toimitusjohtaja Juha Kenraali Suomen Autokierrätys Oyliite
 • toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitto ry
 • toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ryliite
 • erikoistutkija Hanna Kalenoja Autotuojat ja -teollisuus ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Kilpailu- ja kuluttajavirastoliite
 • Suomen ympäristökeskusliite
 • Gasum Oyliite
 • Pyöräliittoliite
 • Suomen Biokierto ja Biokaasu ryliite
 • Autoliitto ryliite
 • Teknisen Kaupan Liitto ryliite
 • Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ryliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Laakso ehdotti ed. Ronkaisen kannattamana, että mietintöluonnoksen 3 §:ään tehdään muutos, jonka mukaan sähköavusteisen polkupyörän hankintaa vastaan romutuspalkkiota voidaan maksaa enintään 25 % hankintahinnasta ja enintään kuitenkin 1 000 euroa. 

Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnos JAA - ed. Laakson ehdotus EI. Äänestyksessä mietintöluonnos voitti äänin 11 - 5. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Mietintöön jätettiin vastalause: ed. Laakso /ps, ed. Ronkainen /ps, ed. Tolvanen /kok, ed. Marttinen /kok, ed. Heikkinen /kok 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 98/2020 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 6/2020 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 10/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 35/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331450
HE 98/2020 vp LiV 12.11.2020 viestintäneuvos Emil Asp, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_9

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 35/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • viestintäneuvos Emil Asp liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • osastopäällikkö Laura Vilkkonen liikenne- ja viestintäministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Piia Nyström liikenne- ja viestintäministeriö

Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327884
HE 113/2020 vp LiV 04.11.2020 liikenneneuvos Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327885
HE 113/2020 vp LiV 04.11.2020 liikenneneuvos Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_10
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-329597
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
_C_10

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 4.11.2020: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • liikenneneuvos Risto Saari liikenne- ja viestintäministeriöliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11.  Ilmastovuosikertomus 2020

KertomusK 18/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-329620
Ilmastovuosikertomus 2020
_A_11
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-332333
K_18_2020_121120_ps_eriava.pdf
_B_11

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Laakso ehdotti ed. Ronkaisen kannattamana, että kertomuksen johdosta hyväksytään eriävässä mielipiteessä yksilöity kannanotto. 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnos JAA - ed. Laakson ehdotus EI. Äänestyksessä lausuntoluonnos voitti äänin 14 - 2. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin muuttaa lausuntoluonnoksen kappaleen 10 sana "fossiilista" sanaksi "fossiilitonta". Muilta osin lausuntoluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Laakso ja ed. Ronkainen /ps 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 209/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331298
HE 209/2020 vp LiV 11.11.2020 ylitarkastaja Emmi Nykänen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330780
HE 209/2020 vp LiV 11.11.2020 budjettineuvos Kati Jussila, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_B_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330781
HE 209/2020 vp LiV 11.11.2020 toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä, Suomen Satamaliitto ry Asiantuntijalausunto
_C_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330782
HE 209/2020 vp LiV 11.11.2020 puheenjohtaja Kenneth Bondas, Suomen Merimies-Unioni SMU ry Asiantuntijalausunto
_D_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330889
HE 209/2020 vp LiV 11.11.2020 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
_E_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330263
HE 209/2020 vp LiV 11.11.2020 Suomen Konepäällystöliitto ry Asiantuntijalausunto
_F_12

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.11.2020 ja 11.11.2020: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • ylitarkastaja Emmi Nykänen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • budjettineuvos Kati Jussila valtiovarainministeriöliite
 • varatoimitusjohtaja Hans Ahlström Suomen Varustamot ry
 • toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä Suomen Satamaliitto ryliite
 • puheenjohtaja Kenneth Bondas Suomen Merimies-Unioni SMU ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Keskuskauppakamariliite
 • Suomen Konepäällystöliitto ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 176/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327263
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_A_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327264
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
_B_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327265
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö Asiantuntijalausunto
_C_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328008
HE 176/2020 vp LiV 04.11.2020 ylitarkastaja Matti Hautala, Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö Asiantuntijalausunto
_D_13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327266
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
_E_13

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 4.11.2020: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • osastopäällikkö Kimmo Pylväs Liikenne- ja viestintävirasto
 • apulaisjohtaja Valtteri Virtanen Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • ylitarkastaja Satu Toepfer Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • ylitarkastaja Matti Hautala Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikköliite
 • johtaja Janne Marttinen Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö
 • poliisitarkastaja Kari Onninen Poliisihallitus

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 177/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329433
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329432
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329296
HE 177/2020 vp LiV 06.11.2020 ylitarkastaja Mika Matilainen, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_C_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329437
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_D_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329439
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
_E_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329447
HE 177/2020 vp LiV 03.11.2020 Liikenneturva Asiantuntijalausunto
_F_14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330525
HE 177/2020 vp LiV 09.11.2020 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
_G_14

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 6.11.2020: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • poliisitarkastaja Jari Pajunen sisäministeriö
 • erityisasiantuntija Alpo Nikula sisäministeriö
 • vanhempi hallitussihteeri Kosti Honkanen puolustusministeriö
 • ylitarkastaja Mika Matilainen Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallitus
 • yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen Liikenneturva

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • puolustusministeriöliite

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 202/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331301
HE 202/2020 vp LiV 11.11.2020 yksikön johtaja Sini Wirén, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_15
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-331302
HE 202/2020 vp LiV 11.11.2020 yksikön johtaja Sini Wirén, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330790
HE 202/2020 vp LiV 11.11.2020 asiantuntija Jukka Etelävuori, Huoltovarmuuskeskus Asiantuntijalausunto
_C_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330791
HE 202/2020 vp LiV 11.11.2020 erityisasiantuntija Kaisa Saario, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
_D_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330792
HE 202/2020 vp LiV 11.11.2020 lakimies Kai Massa, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
_E_15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330794
HE 202/2020 vp LiV 11.11.2020 juristi Jenni Välimäki, Suomen Taksiliitto ry Asiantuntijalausunto
_F_15

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.11.2020 ja 11.11.2020: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • yksikön johtaja Sini Wirén liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • suunnittelija Merita Erkkilä liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Monika Mutanen liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Amanda Mäkelä liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Katja Peltola liikenne- ja viestintäministeriö
 • varautumispäällikkö Jukka Etelävuori Huoltovarmuuskeskusliite
 • erityisasiantuntija Kaisa Saario Helsingin kaupunkiliite
 • lakimies Kai Massa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ryliite
 • juristi Jenni Välimäki Suomen Taksiliitto ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Kansaneläkelaitos

16.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n turvallisuusunionistrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 119/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318891
EU/OSA; Komission tiedonanto EU:n turvallisuusunionistrategiasta

Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 

17.  Valtioneuvoston selvitys: Tuleva alojen älykästä integroitumista koskeva strategia ja vetystrategia

Valtioneuvoston E-selvitysE 69/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-314133
Perusmuistio

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

18.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

19.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.11.2020 kello 11.15 (epävirallinen etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula