Pöytäkirja
LiVP
26
2019 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Torstai 7.11.2019 klo 12.00—13.46
Läsnä
puheenjohtaja
Suna
Kymäläinen
sd
varapuheenjohtaja
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Sandra
Bergqvist
r (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd (5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Jouni
Kotiaho
ps (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Jenni
Pitko
vihr (1, 2, 3, 4, ) (5 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr (5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Kari
Tolvanen
kok
varajäsen
Raimo
Piirainen
sd (1, 2, 3, 4,) (5 osittain)
varajäsen
Jari
Ronkainen
ps (1, 2, 3, ) (4 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan tiedoksi. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Hallituksen esitys
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-266783
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
_A_4
Eriävä mielipide EDK-2019-AK-271767
HE_29_VNS_2_2019_eriava_kok_071119.pdf
_B_4
Eriävä mielipide EDK-2019-AK-271768
HE_29_VNS_2_2019_eriava_ps_071119.pdf
_C_4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Tolvanen esitti ed. Marttisen kannattamana muutoksia kappaleisiin 3 ja 10 sekä 13 - 15. 
Ed. Laakso esitti ed. Kotiahon kannattamana muutoksia kappaleisiin 6, 10, 12 ja 13 - 15. 
Ed. Torniainen ehdotti ed. Köntän kannattamana kappaleen 10 viimeiseen virkkeeseen lisättäväksi sanat "autoilun ja". 
Ed. Pitko ehdotti ed. Soinikosken kannattamana kappaleeseen 10 lisättäväksi seuraavan virkkeen: "Korotus noudattaa saastuttaja maksaa -periatetta ja on linjassa Suomen ilmastotavoitteiden kanssa." 
Kokous keskeytettin klo 12.46. 
Kokousta jatkettiin klo 13.15. 
Ed. Torniainen ja ed. Pitko peruivat ehdotuksensa. 
Lausuntoluonnoksen kappaleen 10 viimeiseen virkkeeseen päätettiin yksimielisesti lisätä sanat "kansalaisten liikkumisen ja". 
Ed Tolvasen ja ed. Laakson ehdotuksista äänestettiin. Ed. Tolvasen ehdotus (JAA) ja ed. Laakson ehdotus (EI) saivat änestyksessä 2 - 2 ääntä. Äänestyksessä annettiin 11 tyhjää ääntä. Tasaäänestyksen johdosta arpa ratkaisi ed. Tolvasen ehdotuksen eduksi. 
Tämän jälkeen äänestettiin luonnoksesta (JAA) vastaan ed. Tolvasen ehdotus (EI). Luonnos voitti äänin 11 - 4. 
Lausuntoluonnos hyväksyttiin yksimielisesti lisätyin muutoksin. 
Ed. Tolvanen, Marttinen, Laakso ja Kotiaho varasivat mahdollisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Ilmoitettiin, että eriävä mielipide on jätettävä sihteerille viimeistään torstaina 7.11.2019 klo 14.30. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Tolvanen ja ed. Marttinen 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Laakso ja ed. Kotiaho 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Ajankohtaiset liikenne- ja viestintäasiat
Valiokunnan oma asia
O 9/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-271257
O 9/2019 vp LiV 07.11.2019 toimitusjohtaja Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistys Asiantuntijalausunto
_A_5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
toimitusjohtaja
Nina
Raitanen
Suomen Tieyhdistys
liite
johtaja
Simo
Takalammi
Suomen Tieyhdistys
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 14.11.2019 kello 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
Viimeksi julkaistu 14.11.2019 14.33