Viimeksi julkaistu 23.6.2021 13.25

Pöytäkirja LiVP 29/2021 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Perjantai 4.6.2021 klo 11.15—12.23

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Sandra Bergqvist jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Juho Kautto vas jäsen Jouni Kotiaho ps jäsen Johan Kvarnström sd jäsen Joonas Könttä kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Matias Marttinen kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Mirka Soinikoski vihr (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (4 osittain) jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Paula Werning sd varajäsen Jari Ronkainen ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-376731
Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian U 28/2021 vp käsittelyyn. 

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-378392
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025
_A_4
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-380315
VNS_3_2021_eriava_kok.pdf
_B_4
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-380316
VNS_3_2021_eriava_ps.pdf
_C_4

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Todettiin, että epävirallista yleiskeskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 3.6.2021. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Laakso ehdotti ed. Kotiahon kannattamana, että käsittelyn pohjaksi otetaan perussuomalaisen eduskuntaryhmän eriävää mielipidettä koskevassa luonnoksessa esille tuotu kanta. 

Edelleen ed. Tolvanen ehdotti ed. Heikkisen kannattaman, että asian käsittelyn pohjaksi otetaan kokoomuksen eduskuntaryhmän eriävää mielipidettä koskevassa luonnoksessa esille tuotu kanta. 

Asiasta äänestettiin ed. Laakson ehdotus JAA - ed. Tolvasen ehdotus ei. Äänestys päättyi tasan äänin 3—3—11. 

Koska äänestys päättyi tasan, asia ratkaistiin arvalla, ja ed. Tolvasen ehdotus voitti. 

Lisäksi äänestettiin lausuntoluonnos JAA - ed. Tolvasen ehdotus EI. Äänestyksessä lausuntoluonnos voitti äänin 11—6. 

Lausuntoluonnos hyväksyttiin muuttamattomana. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Tolvanen, Heikkinen ja Marttinen /kok 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Laakso, Kotiaho, Ronkainen /ps 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 11/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-379383
Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
_A_5

Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 1.6.2021. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Todettiin, että epävirallista yleiskeskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 3.6.2021. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta päätti, että valiokuntaneuvos tarkistaa ja tarvittaessa korjaa teknisenä korjauksena mietintöluonnoksen hyväksymisen jälkeen 3. lakiehdotuksen 31 §:ää siten, että kyseinen säännös on varmasti yhteensopiva hallituksen esityksessä HE 9/2021 vp tehtyjen muutosten kanssa, ja mikäli kyseistä pykälää tulee korjata, korjaa mietinnön ponsiosaa muutoksen edellyttämällä tavalla sekä laatii mietintöön muutoksista lyhyet yksityiskohtaiset perustelut. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Hallituksen esitysHE 70/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 10/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 21/2021 vp_S_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379243
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 budjettineuvos Kati Jussila, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_A_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379244
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 ympäristöneuvos Petteri Katajisto, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
_B_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379246
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 tieliikennejohtaja Marko Sillanpää, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_C_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379247
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 toimitusjohtaja Mika Mäkilä, Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto
_D_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379248
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 kehittämispäällikkö Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_E_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379251
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
_F_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379252
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 Puolustusvoimat Asiantuntijalausunto
_G_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379253
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
_H_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379255
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 Kuopion kaupunki Asiantuntijalausunto
_I_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379257
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 Oulun kaupunki Asiantuntijalausunto
_J_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379259
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto
_K_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379258
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto
_L_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379260
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
_M_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379261
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 Muonion kunta Asiantuntijalausunto
_N_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379262
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 Turun seudullinen joukkoliikenne Föli Asiantuntijalausunto
_O_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379263
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 Autoalan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
AKL ja Autotuojat- ja teollisuus yhteinen lausunto_P_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379265
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry Asiantuntijalausunto
_Q_6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379266
HE 70/2021 vp LiV 03.06.2021 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_R_6

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 3.6.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • budjettineuvos Kati Jussila valtiovarainministeriöliite
 • ympäristöneuvos Petteri Katajisto ympäristöministeriöliite
 • tieliikennejohtaja Marko Sillanpää Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • toimitusjohtaja Mika Mäkilä Linja-autoliittoliite
 • kehittämispäällikkö Johanna Vilkuna Suomen Kuntaliittoliite
 • johtava lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • puolustusministeriöliite
 • Puolustusvoimatliite
 • Helsingin kaupunkiliite
 • Kuopion kaupunkiliite
 • Oulun kaupunkiliite
 • Tampereen kaupunkiliite
 • Vantaan kaupunkiliite
 • Muonion kuntaliite
 • Turun seudullinen joukkoliikenne Föliliite
 • Autoalan Keskusliitto ryliite
 • Autotuojat ja -teollisuus ryliite
 • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ryliite
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
 • Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 21/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378578
HE 85/2021 vp LiV 01.06.2021 hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378579
HE 85/2021 vp LiV 01.06.2021 hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378581
HE 85/2021 vp LiV 01.06.2021 erityisasiantuntija Sami Luoma, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_C_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378582
HE 85/2021 vp LiV 01.06.2021 toimialajohtaja Juuso Kummala, Väylävirasto Asiantuntijalausunto
_D_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378584
HE 85/2021 vp LiV 01.06.2021 lakimies Riikka Korvenoja, Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy Asiantuntijalausunto
_E_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379295
HE 85/2021 vp LiV 02.06.2021 lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_F_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379296
HE 85/2021 vp LiV 02.06.2021 ylitarkastaja Erika Leinonen, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
_G_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379297
HE 85/2021 vp LiV 02.06.2021 tulliylitarkastaja Laura Kumpulainen, Tulli Asiantuntijalausunto
_H_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379298
HE 85/2021 vp LiV 02.06.2021 Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
_I_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379299
HE 85/2021 vp LiV 02.06.2021 VR Transpoint Asiantuntijalausunto
_J_7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379300
HE 85/2021 vp LiV 02.06.2021 Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry Asiantuntijalausunto
_K_7

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.6.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Tuomas Kaivola liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Sami Luoma Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • toimialajohtaja Juuso Kummala Väylävirastoliite
 • lakimies Riikka Korvenoja Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oyliite

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 2.6.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä oikeusministeriöliite
 • ylitarkastaja Erika Leinonen Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • tulliylitarkastaja Laura Kumpulainen Tulliliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Rajavartiolaitosliite
 • VR Transpointliite
 • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

8.  Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378586
VNS 2/2021 vp LiV 01.06.2021 toimitusjohtaja Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry Asiantuntijalausunto
_A_8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378587
VNS 2/2021 vp LiV 01.06.2021 Telia Finland Oyj Asiantuntijalausunto
_B_8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378633
VNS 2/2021 vp LiV 01.06.2021 Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
_C_8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379288
VNS 2/2021 vp LiV 02.06.2021 johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
_D_8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379289
VNS 2/2021 vp LiV 02.06.2021 toimitusjohtaja Pekka Aaltonen, Logistiikkayritysten Liitto ry Asiantuntijalausunto
_E_8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379290
VNS 2/2021 vp LiV 02.06.2021 logistiikkapäällikkö Alina Koskela, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
_F_8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379291
VNS 2/2021 vp LiV 02.06.2021 toimitusjohtaja Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistys Asiantuntijalausunto
_G_8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379292
VNS 2/2021 vp LiV 02.06.2021 Posti Oy Asiantuntijalausunto
_H_8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379756
VNS 2/2021 vp LiV 03.06.2021 yhteyspäällikkö Marko Tanttu, Etelä-Savon maakuntaliitto Asiantuntijalausunto
_I_8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-379757
VNS 2/2021 vp LiV 03.06.2021 yhteyspäällikkö Marko Tanttu, Etelä-Savon maakuntaliitto Asiantuntijalausunto
_J_8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379759
VNS 2/2021 vp LiV 03.06.2021 maakuntajohtaja Pentti Malinen, Kainuun liitto Asiantuntijalausunto
_K_8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-379760
VNS 2/2021 vp LiV 03.06.2021 maakuntajohtaja Pentti Malinen, Kainuun liitto Asiantuntijalausunto
_L_8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-379795
VNS 2/2021 vp LiV 04.06.2021 maakuntajohtaja Pentti Malinen, Kainuun liitto Asiantuntijalausunto
_M_8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379764
VNS 2/2021 vp LiV 03.06.2021 maakuntajohtaja Esa Halme, Pirkanmaan liitto Asiantuntijalausunto
_N_8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379766
VNS 2/2021 vp LiV 03.06.2021 liikenneasiantuntija Tero Voldi, Pohjanmaan liitto Asiantuntijalausunto
_O_8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379768
VNS 2/2021 vp LiV 03.06.2021 liikennesuunnittelupäällikkö Petri Suominen, Uudenmaan liitto Asiantuntijalausunto
_P_8

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.6.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • toimitusjohtaja Jarmo Matilainen Finnet-liitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Telia Finland Oyjliite
 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • DNA Oy
 • Elisa Oyj

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 2.6.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood Keskuskauppakamariliite
 • toimitusjohtaja Pekka Aaltonen Logistiikkayritysten Liitto ryliite
 • logistiikkapäällikkö Alina Koskela Metsäteollisuus ryliite
 • toimitusjohtaja Nina Raitanen Suomen Tieyhdistysliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Posti Oyliite

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 3.6.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • yhteyspäällikkö Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliittoliite
 • maakuntajohtaja Pentti Malinen Kainuun liittoliite
 • maakuntajohtaja Esa Halme Pirkanmaan liittoliite
 • liikenneasiantuntija Tero Voldi Pohjanmaan liittoliite
 • liikennesuunnittelupäällikkö Petri Suominen Uudenmaan liittoliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

9.  Toissijaisuusasioiden lista

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 

10.  Muut asiat

Keskusteltiin valiokunnan syksyn vierailusta Jyväskylän seudulle ja mahdollisuuksista tehdä syksyllä 2021 tai keväällä 2022 ulkomaanmatka. 

11.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 8.6.2021 kello 12.00 (epävirallinen etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula