Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.56

Pöytäkirja LiVP 30/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Keskiviikko 20.1.2021 klo 12.00—13.45

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk jäsen Pekka Aittakumpu kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Sandra Bergqvist jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Janne Heikkinen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Juho Kautto vas jäsen Jouni Kotiaho ps jäsen Johan Kvarnström sd jäsen Joonas Könttä kesk jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Matias Marttinen kok jäsen Jenni Pitko vihr (11, 12, 13, 14) (10 osittain) jäsen Mirka Soinikoski vihr jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Paula Werning sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Toimenpidealoite kiinalaisyhtiöiden Huawei ja ZTE toiminnan rajoittamisesta ja 5G-teknologian poistamisesta siirtymäajalla

ToimenpidealoiteTPA 151/2020 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi miehittämättömän ilmailun U-space-sääntelystä

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 38/2020 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 5/2020 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 49/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-344160
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista täytäntöönpanoasetuksiksi koskien miehittämättömän ilmailun U-space-sääntelyä

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 49/2020 vp - U 38/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian UJ 49/2020 vp - U 38/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 55/2020 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 50/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-344498
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 52/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-345275
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 50/2020 vp. Lausunnoissa valiokuntia pyydetään huomioimaan, että eduskunnan käsiteltävänä on nyt kysymys siitä, äänestääkö Suomi EU:n neuvostossa lopullisen sisältönsä jo saaneen sopimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen puolesta tai sitä vastaan mahdollisia toimenpiteitä varten. Määräaika: 16.2.2021. 

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 52/2020 vp. Lausunnoissa valiokuntia pyydetään huomioimaan, että eduskunnan käsiteltävän on nyt kysymys siitä, äänestääkö Suomi EU:n neuvostossa lopullisen sisältönsä jo saaneen sopimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen puolesta tai sitä vastaan mahdollisia toimenpiteitä varten. Määräaika: 16.2.2021. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: EU-puheenjohtajamaan keskustelun avaus EU:n tasapainoisesta lähestymistavasta salaukseen sekä toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksiin saada pääsy salattuun tietoon yksittäistapauksissa toimivaltuuksien puitteissa

Valtioneuvoston E-selvitysE 153/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-345316
OSA; Keskustelun avaus EU:n tasapainoisesta lähestymistavasta salaukseen sekä toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksiin saada pääsy salattuun tietoon yksittäistapauksissa toimivaltuuksien puitteissa

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto liikenteen vihreiden kaistojen päivittämisestä talouden käynnissä pitämiseksi covid-19-pandemian kiihtyessä uudelleen

Valtioneuvoston E-selvitysE 154/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-341530
Komission tiedonanto liikenteen vihreiden kaistojen päivittämisestä talouden käynnissä pitämiseksi covid-19-pandemian kiihtyessä uudelleen

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

8.  Valtioneuvoston selvitys: Liikenteen alan asetukset, joilla varaudutaan sopimuksettomaan tilanteeseen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä

Valtioneuvoston E-selvitysE 155/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-341866
Liikenteen alan asetukset, joilla varaudutaan sopimuksettomaan tilanteeseen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Valtioneuvoston selvitys: E-kirje Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (kodifikaatio)

Valtioneuvoston E-selvitysE 157/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342230
Ehdotus Suomen kannaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotukseen direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (kodifikaatio)

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10.  Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 95/93 muuttamisesta väliaikaisista helpotuksista slotien jakamisen käyttösääntöihin yhteisön lentoasemilla Covid-19-pandemiatilanteessa

Valtioneuvoston E-selvitysE 161/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-344526
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 95/93 muuttamisesta väliaikaisista helpotuksista slotien jakamisen käyttösääntöihin yhteisön lentoasemilla Covid-19-pandemiatilanteessa.

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 245/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344706
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
_A_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344707
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 ylitarkastaja Tomi Paavola, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344709
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 osastopäällikkö Susanna Metsälampi, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_C_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344708
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 lainsäädäntöneuvos Mira Turpeinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_D_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344710
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 johtava asiantuntija Jari Jalava, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
_E_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344720
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_F_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344719
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 poliisiylitarkastaja Karl Linderborg, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
_G_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344711
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 toimitusjohtaja Mika Mäkilä, Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto
_H_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344735
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 johtaja Jonna Juslin, VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
_I_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344736
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 johtaja Jonna Juslin, VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
_J_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344712
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 lakimies Merja Tapalinen, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
_K_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344714
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 Senior Manager Anna Sotaniemi, Finnair Oyj Asiantuntijalausunto
_L_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344713
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 Senior Manager Anna Sotaniemi, Finnair Oyj Asiantuntijalausunto
_M_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344793
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 työmarkkinalakimies Maija Mattila, Suomen Varustamot ry Asiantuntijalausunto
_N_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344737
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola, Suomen Satamaliitto ry Asiantuntijalausunto
_O_11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-344871
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola, Suomen Satamaliitto ry Asiantuntijalausunto
_P_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344738
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_Q_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344721
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 Finavia Oyj Asiantuntijalausunto
_R_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344715
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse Asiantuntijalausunto
_S_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344716
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 Turun seudullinen joukkoliikenne Föli Asiantuntijalausunto
_T_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345474
HE 245/2020 vp LiV 20.01.2021 Viking Line Abp Asiantuntijalausunto
_U_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344717
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 Suomen Sisävesiliitto – Insjöfartsförbundet ry Asiantuntijalausunto
_V_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344739
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 Suomen Laivameklarit ry Asiantuntijalausunto
_W_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-344483
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 Suomen Taksiliitto ry Asiantuntijalausunto
_X_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344798
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 Suomen Paikallisliikenneliitto ry Asiantuntijalausunto
_Y_11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344996
HE 245/2020 vp LiV 12.01.2021 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Asiantuntijalausunto
_Z_11
Vastine EDK-2021-AK-345205
HE 245/2020 vp LiV 14.01.2021 hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
_Å_11
Lisäselvitys EDK-2021-AK-345581
HE 245/2020 vp LiV 20.01.2021 hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
_Ä_11
Vastine EDK-2021-AK-345206
HE 245/2020 vp LiV 14.01.2021 yksikön johtaja Maria Rautavirta, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_Ö_11
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-345208
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
_Aa_11
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-345604
HE_245_2020_200121_ps_eriava.pdf
_Ab_11

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 12.1.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Merituuli Mähkä sosiaali- ja terveysministeriö
 • lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Liisa Katajamäki sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies Mirka-Tuulia  Kuoksa sosiaali- ja terveysministeriö
 • yksikön johtaja Maria Rautavirta liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Tomi Paavola liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Mira Turpeinen oikeusministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen oikeusministeriö
 • osastopäällikkö Susanna Metsälampi Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • johtava asiantuntija Jari Jalava Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna Suomen Kuntaliittoliite
 • poliisiylitarkastaja Karl Linderborg Poliisihallitusliite
 • toimitusjohtaja Mika Mäkilä Linja-autoliittoliite
 • johtaja Jonna Juslin VR-Yhtymä Oyliite
 • lakimies Merja Tapalinen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymäliite
 • Senior Manager Anna Sotaniemi Finnair Oyjliite
 • työmarkkinalakimies Maija Mattila Suomen Varustamot ryliite
 • apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola Suomen Satamaliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriöliite
 • Finavia Oyjliite
 • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ryliite
 • Suomen Taksiliitto ryliite
 • Tampereen seudun joukkoliikenne Nysseliite
 • Turun seudullinen joukkoliikenne Föliliite
 • Viking Line Abpliite
 • Suomen Sisävesiliitto – Insjöfartsförbundet ryliite
 • Suomen Laivameklarit ryliite
 • Suomen Paikallisliikenneliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Oulun joukkoliikenne
 • Tallink Silja Oy
 • Suomen Vesitieyhdistys ry
 • Suomen Merimies-Unioni SMU ry

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 14.1.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Liisa Katajamäki sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamies Merituuli Mähkä sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies Mirka-Tuulia  Kuoksa sosiaali- ja terveysministeriö
 • yksikön johtaja Maria Rautavirta liikenne- ja viestintäministeriöliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Ed. Laakso ehdotti ed. Kotiahon kannattamana, että käsittelyn pohjaksi otetaan perussuomalaisen eduskuntaryhmän eriävää mielipidettä koskevassa luonnoksessa oleva kanta. Asiasta äänestettiin lausuntoluonnos JAA - ed. Laakson ehdotus EI. Äänestyksessä lausuntoluonnos voitti äänin 14 - 2. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin poistaa lausuntoluonnoksen kappaleen 16 toinen lause kokonaan ja poistaa kolmannesta lauseesta sana "myös". Lisäksi päätettiin muuttaa kappale 17 muotoon: "Jotta matkustajamäärien rajoitustoimenpiteisiin ei tarvitsisi ryhtyä, on myös tärkeää, että erilaiset ohjeistukset ja tiedotteet muun muassa siitä, että oireisena ei tule liikkua liikennevälineissä sekä ohjeet miten testeihin pääsee kulkemaan, ovat mahdollisimman selkeitä ja helposti saatavilla." 

Lisäksi päätettiin lisätä uusi 17 b kappale, jonka mukaan: "Valiokunta ehdottaa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että se arvioisi voisiko suojamaskien käyttöä koskeva velvoite liikennevälineissä vähentää tarvetta matkustajamäärien rajoittamiselle." Lisäksi päätettiin lisätä kappaleeseen 24 sana "välttämätön" ja lisätä mainitun kappaleen toiseksi viimeiseksi uudeksi lauseeksi: "Lisäksi on tärkeää saada eri viranomaisten välinen yhteistyö mahdollisimman toimivaksi ja tehokkaaksi." 

Muilta osin lausuntoluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Laakso ja ed. Kotiaho /ps 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

12.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345565
VNS 6/2020 vp LiV 20.01.2021 hankejohtaja Mikko Vähä-Sipilä, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
_A_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345009
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 finanssineuvos Laura Vartia, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_B_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344909
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_C_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344910
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 johtaja Ari-Pekka Manninen, Väylävirasto Asiantuntijalausunto
_D_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345010
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 johtava asiantuntija Petri Makkonen, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_E_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344912
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 johtaja Päivi Nuutinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
_F_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345011
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 johtaja Mikko Viinikainen, Finavia Oyj Asiantuntijalausunto
_G_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345012
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 johtaja Mikko Viinikainen, Finavia Oyj Asiantuntijalausunto
_H_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344914
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
_I_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344916
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 toimitusjohtaja Paavo Syrjö, INFRA ry Asiantuntijalausunto
_J_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344915
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 toimitusjohtaja Paavo Syrjö, INFRA ry Asiantuntijalausunto
_K_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345013
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_L_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345014
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Base Manager Tuomas Turunen, Fly 7 Finland Oy Asiantuntijalausunto
_M_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345024
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 hallituksen puheenjohtaja Jonas Stjernberg , RPAS Finland ry Asiantuntijalausunto
_N_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344917
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 ohjelmajohtaja Laura Eiro, Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry Asiantuntijalausunto
_O_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344918
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Ilmatieteen laitos Asiantuntijalausunto
_P_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344919
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
_Q_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344920
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
_R_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344921
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
_S_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344922
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
_T_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344923
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse Asiantuntijalausunto
_U_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344924
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Turun seudullinen joukkoliikenne Föli Asiantuntijalausunto
_V_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344925
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Elisa Oyj Asiantuntijalausunto
_W_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344926
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Finnair Oyj Asiantuntijalausunto
_X_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344927
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Gasum Oy Asiantuntijalausunto
_Y_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344928
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 MaaS Global Oy Asiantuntijalausunto
_Z_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344929
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Neste Oyj Asiantuntijalausunto
_Å_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344930
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Posti Oy Asiantuntijalausunto
_Ä_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344931
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Telia Finland Oyj Asiantuntijalausunto
_Ö_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344932
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy Asiantuntijalausunto
_Aa_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344934
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
_Ab_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344935
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
_Ac_12
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345217
VNS 6/2020 vp LiV 14.01.2021 johtaja Jonna Juslin, VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
_Ad_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345015
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Wärtsilä Oyj Abp Asiantuntijalausunto
_Ae_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344936
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Finnet-liitto ry Asiantuntijalausunto
_Af_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344937
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto
_Ag_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344938
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Logistiikkayritysten Liitto ry Asiantuntijalausunto
_Ah_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344939
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Pyöräliitto Asiantuntijalausunto
_Ai_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344940
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Suomen ilmailuliitto - SIL Asiantuntijalausunto
_Aj_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345021
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_Ak_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344941
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Suomen Paikallisliikenneliitto ry Asiantuntijalausunto
_Al_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344942
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Suomen Taksiliitto ry Asiantuntijalausunto
_Am_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344943
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Suomen Tieyhdistys Asiantuntijalausunto
_An_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344944
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Suomen Varustamot ry Asiantuntijalausunto
_Ao_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344946
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
_Ap_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345043
VNS 6/2020 vp LiV 13.01.2021 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
_Aq_12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345580
VNS 6/2020 vp LiV 20.01.2021 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto
_Ar_12

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.1.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • finanssineuvos Laura Vartia valtiovarainministeriöliite
 • budjettineuvos Kati Jussila valtiovarainministeriö
 • yksikön johtaja Sanna Ruuskanen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Juha Tervonen liikenne- ja viestintäministeriö
 • yksikön johtaja Maria Rautavirta liikenne- ja viestintäministeriö
 • yksikön johtaja Maija Ahokas liikenne- ja viestintäministeriö
 • yksikön johtaja Elina Thorström liikenne- ja viestintäministeriö
 • yksikön johtaja, viestintäneuvos Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Kaisa Kuukasjärvi liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Heidi Mäntylä liikenne- ja viestintäministeriö
 • johtaja Ari-Pekka Manninen Väylävirastoliite
 • johtava asiantuntija Petri Makkonen Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • johtaja Päivi Nuutinen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • johtaja Mikko Viinikainen Finavia Oyjliite
 • johtava asiantuntija Tiina Haapasalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • toimitusjohtaja Paavo Syrjö INFRA ryliite
 • liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna Suomen Kuntaliittoliite
 • erityisasiantuntija Taina Väre Suomen Kuntaliitto
 • Base Manager Tuomas Turunen Fly 7 Finland Oyliite
 • hallituksen puheenjohtaja Jonas Stjernberg  RPAS Finland ryliite
 • ohjelmajohtaja Laura Eiro Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Ilmatieteen laitosliite
 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymäliite
 • Tampereen seudun joukkoliikenne Nysseliite
 • Turun seudullinen joukkoliikenne Föliliite
 • Wärtsilä Oyj Abpliite
 • Elisa Oyjliite
 • Finnair Oyjliite
 • Gasum Oyliite
 • MaaS Global Oyliite
 • Neste Oyjliite
 • Posti Oyliite
 • Telia Finland Oyjliite
 • Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oyliite
 • VR-Yhtymä Oyliite
 • Finnet-liitto ryliite
 • Linja-autoliittoliite
 • Logistiikkayritysten Liitto ryliite
 • Pyöräliittoliite
 • Suomen ilmailuliitto - SILliite
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryliite
 • Suomen Paikallisliikenneliitto ryliite
 • Suomen Taksiliitto ryliite
 • Suomen Tieyhdistysliite
 • Suomen Varustamot ryliite
 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ryliite
 • Suomen Biokierto ja Biokaasu ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Fintraffic Lennonvarmistus Oy
 • Nokia Oyj
 • Airlink / Savonlinnan Matkatoimisto Oy
 • Lappeenrannan lentoasema

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 14.1.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti Finnair Oyj
 • johtaja Jonna Juslin VR-Yhtymä Oyliite
 • toimitusjohtaja Mika Mäkilä Linja-autoliitto
 • toiminnanjohtaja Minna Soininen Suomen Paikallisliikenneliitto ry
 • toimitusjohtaja Tiina Tuurnala Suomen Varustamot ry

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hankejohtaja Mikko Vähä-Sipilä työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • toimitusjohtaja Jarmo Matilainen Finnet-liitto ry
 • toimitusjohtaja Elina Ussa Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oyliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

13.  Toissijaisuusasioiden lista

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 

14.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

15.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 4.2.2021 kello 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula